Cursus

One day workshop Six sigma (online)

Om in te spelen op de laatste economische ontwikkelingen moeten organisaties steeds nieuwe producten, processen en services ontwikkelen en bij voorkeur moet dit first-time-right. Naast het stijgende aantal innovaties maakt de steeds veranderende markt het nodig dat bestaande processen soms radicaal veranderd en van de grond af aan weer opgebouwd moeten worden.
Six Sigma is een verzameling van methodieken bruikbaar voor product, proces en service verbeteringen en product, proces en service ontwerp. Deelnemers worden tijdens deze dag geïntroduceerd in de Six Sigma manier van werken. De potentiële voordelen die deze manier van werken heeft voor uw business is het uitgangspunt van deze dag. Deelnemers leren om de belangrijkste punten van deze methodologie te herkennen en het belang ervan in hun eigen organisatie in te zien.

Resultaat

Tijdens de cursus worden zowel de DMAIC roadmap, die zich richt op verbeteringen, en de DfSS-IDOV roadmap, die zich richt op first-time-right, behandeld en beoefend aan de hand van een aantal voorbeelden. Deelnemers leren de belangrijkste uitgangspunten van de Six Sigma methodologie: de waarde van een heldere en accurate opportunity- of probleemdefinitie, keuzes maken op basis van feiten en het beheersen/ onderdrukken in het terugbrengen van procesvariatie. Daarnaast zal de positie van Lean in zowel DMAIC als IDOV besproken worden.
Een ander aspect van deze workshop is het thema Reliability, ofwel product betrouwbaarheid. Gedurende deze workshop zal er een overzicht gegeven worden over de belangrijkste aspecten van Reliability, zoals robuustheid, het managen van failure modes, life time modelling en stress testing.

Bedoeld voor

De One Day Workshop Six Sigma Methodologies is een professionele, intensieve, eendaagse workshop bedoeld voor ofwel senior management en executives die het Six Sigma programma binnen een bedrijf leiden, ofwel technisch/ niet-technisch leidinggevend personeel die betrokken (willen) zijn bij Six Sigma initiatieven. Afhankelijk van het deelnemersveld zullen er enkele kleine aanpassingen gemaakt worden om het programma te optimaliseren.

Uitgegaan wordt van een Academisch of HBO niveau, of eenzelfde niveau van kennis opgedaan door ervaring.

Deel deze pagina

 • Informatie
  Cursusleider(s): Dhr. Ir. M. Logger (Holland Innovative)
  Cursusdata: 20 december 2020 (Eindhoven)
  Locatie: Eindhoven
  Prijs: € 495,00 excl. btw
  In samenwerking met: Holland Innovative
  Taal
  Dit programma kan op verzoek in het Engels worden gegeven.
 • Programma

  Programma

  • Introduction – What is your challenge
  • Six Sigma and strategic direction
  • Principles of variation 
   Experience importance of variation, how to reduce variation, learn about MSE (Measurement System Evaluation) and SOP (Standard Operating Procedures).
  • Improvement – DMAIC 
   The DMAIC roadmap for process improvement will be explained. By way of illustration, we start working with the catapults. FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) will be explained.
  • Lean 
   The concept of Lean will be explained shortly. Shop Floor management, waste reduction and value stream mapping are key elements.
  • Innovation – DfSS / IDOV The IDOV roadmap for design for Six Sigma (DfSS) will be introduced. The Voice of the customer (VOC) and Voice of the Business (VOB) analysis are the starting point. These are translated into Critical to Quality (CTQ) parameters. To allow for performance prediction the concept of transfer functions will be introduced and exercises with a catapult will be used to determine a transfer function by means of a “Design of Experiments (DOE)” approach.
  • Reliability A product should fulfill its CTQs at the moment of production, but a customer expects that the product quality will last for a certain period of time: the product must be reliable. Some basics of reliability will be briefly explained. Basics of Weibull statistics are practiced.
  • Program Management This part of the workshop focuses on things that must be organized around Six Sigma projects, in order to embed them well in the organization.