Cursus

One day workshop Root cause analysis (online)

Om in te spelen op de laatste economische ontwikkelingen, moeten organisaties nieuwe producten, processen en services steeds sneller ontwikkelen en met een toenemende hoge mate van betrouwbaarheid. Het falen in het veld van deelproducten of systemen kan leiden tot grote schade. Denk hierbij aan productie uitval, herbewerking, claims door veldproblemen en in het uiterste geval zelfs imago verlies van een bedrijf in de markt.

Bij Problem Solving gaat het om een proces waarbij er een zekere spreiding zit op een bepaalde outputparameter, waardoor een aantal exemplaren niet aan de vooropgestelde specificaties voldoen. Er wordt uitgegaan van één enkele oorzaak is voor dat probleem (of tenminste dat één bepaalde oorzaak de doorslag geeft) en heeft als doel om die oorzaak te vinden én te begrijpen. Hierdoor ligt de technische oplossing meestal voor de hand.

Tijdens deze eendaagse One Day Workshop Root Cause Analysis zal een stuk awareness gekweekt worden om problemen op te lossen. Hierdoor begrijpen de deelnemers wanneer ze deze methodiek in hun werkomgeving moeten toepassen.

Methodiek: “Let the parts talk”

Uitgangspunt van deze workshop is: “let the parts talk”. Met andere woorden, ga naar de productievloer, neem producten die absoluut niet voldoen en vergelijk deze met de goede producten. Dat leert vaak meer dan de overvloed aan data en statistieken die de kwaliteitsmanager dagelijks op zijn bureau krijgt. Bij een product dat ontstaat uit de assemblage van een aantal componenten, is het een goede start om een afwijkend product uit elkaar te halen en weer in elkaar te zetten. Als je dat een aantal keren herhaalt en de fout blijft bestaan, is er allicht een probleem met een van de componenten. Als het probleem na wedersamenstelling van het product verdwenen is, kun je de componenten als oorzaak elimineren en naar de assemblagestappen zelf kijken.
De onderliggende gedachte is dat verschillen duidelijker zichtbaar worden wanneer men naar de uitersten kijkt. Zonder te overdrijven weliswaar, want de aller slechtste producten wijken allicht zo sterk af dat ze niet meer representatief zijn voor de statistische fout die men wil opsporen.

In deze workshop zullen de volgende onderdelen/ vaardigheden behandeld worden:

 • Meetsystemen analyse
 • Decision trees
 • Strategy diagrams
 • Specific statistical tools (Component search, paired comparison, Multi-vari)

Bedoeld voor

De One Day Workshop Root Cause Analysis is een professionele, intensieve, eendaagse workshop bedoeld voor leidinggevende en Sr. engineers werkzaam in productie en ontwikkeling. Deze workshop is speciaal bedoeld als verdieping en uitbreiding van de bestaande Design for Six Sigma Black Belt trainingen op het gebied van DMAIC en DIDOV, maar kan ook zelfstandig gevolgd worden.

Deel deze pagina

 • Informatie
  Taal
  Dit programma kan op verzoek in het Engels worden gegeven.
 • Programma

  Onderwerpen

  1. Introduction to Statistical Engineering
  2. Strategy Diagram + Valve Seat Case
  3. Measuring Systems – Iso-plot
  4. Decision Trees
  5. Multi-vari
  6. Component search
  7. Paired Comparison
  8. B vs. C significance testing
  9. Wiper Chatter

  Tussen de modules door zal er met behulp van oefeningen en cases de theorie in de praktijk gebracht worden.
  Geadviseerd wordt om voor en na de workshop het boek “World Class Quality” (2e editie) van Keki R. Bhote aan te schaffen als naslagwerk.