Cursus

One day workshop Quick Response Design

QRD: Snel kunnen inspelen op klantvragen

Het kunnen inspelen op de vraag naar korte levertijden, kleinere batchgroottes en meer varianten van bepaalde producten, levert een mogelijkheid tot meerwaardecreatie in de productprijs. Dit vraagt om een geheel andere aanpak in product- en procesontwikkeling. Quick Response Design (QRD) is een logisch antwoord daarop. Door tijdens de ontwikkeling van nieuwe producten en processen als designparameter snelle wisseltijden en opstart van producten in de fabricage te hanteren, kan QRM op volle sterkte worden ingezet. Bij ‘Design for Time’ loopt doorlooptijdreductie als een rode draad door de hele keten van de productcreatie. Design voor Six Sigma en Lean worden ingezet.

Quick Response Design biedt mogelijkheden voor het genereren van ideeën voor adequate, kosteneffectieve en low-risk oplossingen. Kortom een effectieve én gestructureerde werkwijze waarmee je doorlooptijdproblemen oplost en je volgende generatie van producten ontwikkelt. Deze One Day Workshop QRD is daarnaast een prima aanvulling voor Green en Black Belts.

Strategische reductie in doorlooptijd oftewel ‘Design for Time’ speelt de hoofdrol in deze One Day Workshop met een introductie van tools en methoden uit ‘Design for Six Sigma’ en ‘Quick Response Manufacturing’. Aan de hand van voorbeelden krijg je een indruk van deze methoden in de praktijk. Tenslotte wordt belicht hoe je kunt beginnen met Quick Response Design. In het Product Creatie Proces levert DfSS de vertaling van de klantenwens naar Critical to Quality (CTQ) specificaties. De DfSS mindset om variatie zo vroeg mogelijk in het ontwikkelproces te reduceren blijft ook hier: “voorkomen is beter dan genezen”. Presentaties worden afgewisseld met voorbeelden.

Deel deze pagina

 • Programma

  Introductie en overzicht van de Quick Response Manufacturing tools:
  – Grondbeginselen van Manufacturing Critical-path Time, afgekort MCT.
  – Het formeren van Quick Response Cellen.
  – Meting van het effect van QRM door de introductie van het QRM getal.
  – System Dynamics toepassen in het optimaliseren van de doorlooptijd.
  – Referentie: “It’s About Time” The Competitive Advantage of Quick Response Manufacturing, geschreven door Rajan Suri.

   Introductie en overzicht van de Design for Six Sigma tools:
  – Samenhang van het Product Creatie Proces met de Define, Identify, Design, Optimize, Verify fasering van DfSS.
  – Het vertalen van de klantenwens naar meetbare grootheden, de Critical to Quality (CTQ) parameters.
  – Het belang van het kennen van de bronnen van variatie in de CTQ’s, het meten en de bijbehorende meetsystemen.

  Quick Response Design: het verband tussen QRM en Design for Six Sigma in het product ontwikkelingsproces.
  Critical to Quality denken, QRD en het begrijpen en reduceren van variatie in processen.
  Programmamanagement met aspecten van organiseren van training, projectuitvoering en ondersteuning.