Cursus

Onderhoud en verbetering vaarwegen

Werkzaamheden uitvoeren in en rondom vaarwegen

De vaarwegen en de daarin aanwezige kunstwerken, waarvan het merendeel in de eerste helft van de vorige eeuw is aangelegd, zijn zowel technisch als functioneel verouderd. Heden neemt onderhoud, renovatie en aanpassing van deze infrastructuur een steeds belangrijkere plaats in. Recente voorbeelden zijn de verruiming van het Julianakanaal en de aanstaande verruiming en opwaardering van de Twentekanalen. Voor de komende jaren staan, in het kader van het Programma Vervanging en Renovatie van Rijkswaterstaat, een groot aantal waterbouwkundige projecten op de rol, waaronder de renovatie van vijfentwintig sluiscomplexen. Voorbeelden hiervan zijn de renovatie van het sluizencomplex bij IJmuiden en de vervanging van Stuw Grave.

Om ervoor te zorgen dat tijdens onderhoud of aanpassing aan de vaarweg ‘de winkel’ zoveel als mogelijk open kan blijven, dient de nodige aandacht te worden besteed aan nautische veiligheid en verkeersmaatregelen.

In de cursus word je meegenomen in een aantal voorbeelden uit de praktijk van Rijkswaterstaat, zoals de Kanalen Lemmer-Delfzijl, de nieuwe, derde kolk van de Beatrixsluizen, en de recente calamiteiten bij de stuwen van Grave en Linne. Je wordt wegwijs gemaakt in vaarwegkenmerken, ontwerprichtlijnen en wet- en regelgeving, waarbij veel nadruk wordt gelegd op de nautische veiligheid. Er is voldoende gelegenheid voor verdieping en discussie met de docenten, die hun ervaring meenemen uit de lopende projecten.

Organisatie van onderhoud, ontwerp van verbetering

Na het volgen van deze cursus:

 • heb je meer kennis van de ontwerptechnische aspecten van de vaarwegen voor de binnenvaart;
 • weet je meer van de wet- en regelgeving en de eisen die gesteld worden aan de nautische veiligheid;
 • ben je bekend met meerdere voorbeelden uit de praktijk van de lopende vaarwegprojecten.


Bedoeld voor

Betrokkenen bij het beheer, onderhoud en verbetering van vaarwegen en bijbehorende kunstwerken (opdrachtgevers, projectleiders, ontwerpers), werkzaam bij ingenieursbureaus, Rijkswaterstaat en andere overheden en aannemers.

Deel deze pagina

 • Informatie
  Cursusleider(s): Dhr. Ir. W.C.D. Kortlever (Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud)
  Cursusdata: 20 en 27 januari 2022
  Dagindeling: dagcursus
  Locatie: Amersfoort
  Nabij centraal station en goed bereikbaar met de auto
  Prijs: € 1.050,00 excl. btw
  Prijs is inclusief alle materialen en catering
 • Programma

  vanwege de online uitvoering is het programma eenmalig verdeeld over 3 dagen

  Dag 1

  • Hydraulische randvoorwaarden
  • Vaarwegklassen en binnenvaartvloot
  • Vaarwegontwerp, theorie en praktijk
  • Wet- en regelgeving
  • Verkeersmaatregelen tijdens werkzaamheden
  • Remming- en geleidewerken
  • Nautische veiligheid vanuit het perspectief van de vaarwegbeheerder


  Dag 2

  • Verruiming Julianakanaal
  • Kanalen Lemmer-Delfzijl
  • Onderhoud van het Beatrixsluiscomplex na realisatie nieuwbouw
  • Beheer en onderhoud van oeverconstructies
  • Stabiliteit van bodem- en oeverconstructies
  • Verruiming en verbetering Twentekanalen
  • Calamiteit Stuw Linne (case)
 • Reviews
  Deze cursus wordt beoordeeld met een 7,8
  “Zeer interessante inhoudelijke cursus. Sprekers zijn erg vakbekwaam en hebben veel inhoudelijke kennis. Voorbeelden vanuit de praktijk zijn erg boeiend.”
  cursist
  “Erg interessant & informatief. Met name waar de theorie wordt toegepast in praktische situaties. De puur theoretische verhalen waren voor mij minder interessant. Al met al, zeer veel kennis tot mij genomen in een korte tijd over allerlei interessante raakvlakken m.b.t. verbetering & onderhoud vaarwegen. Goede & gevarieerde selectie van gastsprekers. Bedankt voor de organisatie van de cursus.”
  cursist
  “Algemeen een goede mix tussen theorie en praktijk, met de nodige verwijzingen naar literatuur voor meer diepgang.”
  Cursist