Cursus

Omgaan met klimaatverandering

Aanpassen aan extreem natte, droge en warme periodes

Het klimaat verandert merkbaar. Maar hoeveel verandert er en wanneer? Hoe anticipeert de overheid met het beleid en welke slimme tools, concepten en maatregelen zijn klaar om geïmplementeerd te worden? En dan is er nog de uitdaging om verbindingen te leggen met andere maatschappelijke opgaven.

In deze cursus leer je de nieuwste stand van zaken van klimaatdreigingen zoals meer heftige buien, versnelde zeespiegelstijging, extreme droogte en hitte. Je krijgt objectieve informatie waarop je je beleid kunt baseren en waarmee je je rekenmodellen kunt voeden.

Beleidsmakers nemen je vervolgens mee in het klimaatbeleid: van landelijke tot lokale schaal.  We tonen voorbeelden van goed klimaatbeleid en oplossingen om klimaatverandering op te vangen. Tijdens de cursus is er volop ruimte om vragen te stellen over je eigen casus of gebied.

Succesvol aan de slag met klimaatadaptatie

Na het volgen van deze cursus:

 • Ben je volledig op de hoogte van de watergerelateerde fysieke dreigingen als gevolg van klimaatverandering.
 • Ken je de omvang van deze dreigingen, de tijdschalen waarop ze optreden en de onzekerheden daarin.
 • Begrijp je het beleid op het gebied van klimaatadaptatie, van landelijke tot lokale schaal inclusief de verbinding met andere transities.
 • Ken je nieuwe oplossingen en concepten voor klimaatadaptatie.

 

Bedoeld voor
Medewerkers van ministeries, Rijkswaterstaat, provincies, waterschappen, gemeenten en adviesbureaus.

 

Deel deze pagina

 • Informatie
  Cursusleider(s): Dhr. Ir. H.A.M. Hakvoort (HKV lijn in water BV), Dhr. Drs. D. Kern (Staf Deltacommissaris)
  Cursusdata: Verwacht najaar 2023, 3 dagen in november
  Dagindeling: Dagcursus
  Locatie: Omgeving Delft
  Goed bereikbaar met OV en auto
  Prijs: € 1.495,00 excl. btw
  Prijs is inclusief alle materialen en catering
 • Programma

  Dag 1: Dreigingen

  • Zeespiegelsteiging
  • Hitte
  • Rivierafvoer
  • Neerslagtoename
  • Droogte
  • Discussie en afsluiting

  Dag 2: Beleid en tools

  • Deltaprogramma ruimtelijke adaptatie/Nationale adaptatie strategie
  • Beleid voor droogte
  • Doorwerking in omgevingsbeleid
  • Standaardisatie en verbinding andere beleidsvelden
  • Beleidsondersteunende instrumenten en processen: Klimaat effectatlas en klimaatschade schatter
  • Discussie en afsluiting

  Dag 3: Concepten en oplossingen

  • Groenblauwe oplossingen voor klimaatadaptatie in de stad Dordrecht
  • Actieplan klimaatadaptatie de Dommel
  • Integrale risicoanalyse STOWA
  • Klimaatadaptatie Scandinavische steden
  • Discussie en afsluiting
  • Bezoek WaterStraat
 • Reviews
  Deze cursus wordt beoordeeld met een 8,3
  “Interessante onderwerpen, afwisseling tussen sprekers en voldoende ruimte voor vragen en reacties vanuit cursisten”
  Cursist 2021
  “Prima. Goed om ge├»nformeerd te worden over het brede kader en de ontwikkeling in mijn vakgebied”
  Cursist 2021
  “Ontzettende interessante, nuttige en leuke cursus!”
  Cursist 2021