Cursus

Oeverconstructies

Handboek beheer en onderhoud van oeverconstructies

Oeverconstructies zijn grondkerende constructies die voorkomen dat grond langs een waterweg erodeert of afschuift. Een goede oeverconstructie houdt de oever in stand en zorgt voor een veilige vaarweg.

Recent is het handboek beheer en onderhoud van oeverconstructies verschenen omdat er daarvoor nog geen eenduidige wijze voor het beheer van en onderzoek naar bestaande oeverconstructies bestond. Het handboek geeft richtlijnen voor inspectie en beheer van deze constructies en maakt deel uit van het cursusmateriaal.

Deze cursus geeft een overzicht over oeverconstructies en de actuele kennis rond oevers. Je leert welke mogelijkheden er zijn om zowel technisch als maatschappelijk op een verantwoorde wijze met oevers om te gaan.

De oever en zijn omgeving

Na het volgen van deze cursus:

 • Ken je het grote aantal verschijningsvormen van oeverconstructies;
 • Kun je rekening houden met waar de oever gesitueerd is en welke functie de oeverconstructie heeft;
 • Weet je de verschillende belangen die rond de oever spelen;
 • Ken je de rol van de beherende en uitvoerende instanties;
 • Kun je een afweging maken voor het beheer op basis van een risicobenadering.
 • Ken je de hoofdlijnen en aandachtspunten uit het Handboek beheer en onderhoud van oeverconstructies.

 

Bedoeld voor

Deze cursus is bedoeld voor medewerkers van beherende en uitvoerende instanties van oeverconstructies, aannemers en adviseurs.
 

Deel deze pagina

 • Informatie
  Cursusleider(s): Dhr. H. Ehlhardt (HeinPM)
  Cursusdata: 1 en 2 december 2021
  Dagindeling: Hele werkdag + een ochtend
  Locatie: Delft
  Prijs: € 960,00 excl. btw
  Cursusprijs is inclusief het Handboek Oeverconstructies CROW. Graag uiterlijk twee weken voor aanvang van de cursus inschrijven voor tijdige levering handboek.
 • Programma

  Voorlopig programma
   

  Dag 1: woensdag 1 december 2021

  • Welkom en inleiding (ontvangen ingevulde vragenlijsten/cases)
   ing. Hein Ehlhardt, HeinPM
  • Toelichting boek en introductie beheer oeverconstructies
   ing. Hein Ehlhardt, HeinPM
  • Risicogestuurd beheer en onderhoud
   ir. Arend Pool, Fugro
  • Glooiingen
   mr. Henk Voogt, Havenbedrijf Rotterdam NV
  • Inspectie
   ing. Maris Kolkman, Nebest BV
  • Duurzaamheid
  • Casus 1 (beheer en inspecties)
   ir. Arend Pool, Fugro en ing. Maris Kolkman, Nebest BV
  • Vragen en afronding van de dag
   ing. Hein Ehlhardt, HeinPM
    

  Dag 2: donderdag 2 december 2021 (ochtend)

  • Bespreking dag 1
   ing. Hein Ehlhardt, HeinPM
  • Beoordelen
   ir. Arend Pool, Fugro
  • Maatregelen
  • Casus 2
  • Afronding
   ing. Hein Ehlhardt, HeinPM