Cursus

Nieuwe Eurocode 7: Geotechnisch ontwerp

In één dag op de hoogte van de belangrijkste wijzigingen

Alle Eurocodes worden op dit moment herzien. Meer informatie over deze herziening en de bijeenkomsten van de andere Eurocodes vind je op onze themapagina. In deze bijeenkomst wordt je in één dagdeel geheel bijgepraat over de Eurocode 7: geotechnisch ontwerp.

Voor geotechnici zijn met name de updates van Eurocode EN1990 (Grondslagen van Ontwerp) en EN1997 (Geotechnisch ontwerp) van belang. In EN1990 worden de uitgangspunten voor de veiligheidsbenadering behandeld. In EN1997 wordt ingegaan op het ontwerp van de verschillende geotechnische constructies, waaronder ophogingen en taluds, funderingen op staal, paalfunderingen, damwanden, ankers, gewapende grond, rock bolts en soil nails, grondverbeteringen en maatregelen voor beheersen van de grondwaterstand.

In deze cursus krijg je in één dagdeel een doorkijk op het toekomstig ontwerp van de verschillende constructies volgens de Eurocode.

Inzicht in wijzigingen en consequenties nieuwe Eurocode 7

Het concept van de nieuwe Eurocode 7 vormt de leidraad bij deze cursus. Je krijgt:

 • inzicht in de wijzigingen ten opzichte van de oude norm;
 • inzicht in de consequenties voor de praktijk;
 • inzicht in de achtergronden van de wijzigingen;
 • ruimte om mee te denken met deze veranderingen.
   

Een deel van het programma zal in het Engels gegeven worden.

Doelgroep

Geotechnisch adviseurs, ingenieursbureaus, bouw en woningtoezicht, risicoanalisten
 

Deel deze pagina

 • Informatie
  Taal
  Dit programma kan (gedeeltelijk) in het Engels worden gegeven.
 • Programma

  Programma

  09:30 - 12:30 uur
    

  • Inleiding in Ontwerp volgens Eurocode door Geotechnische adviseurs – EN1990 (Grondslagen voor Ontwerp)
   Andrew Bond, Geocentrix
    
  • Basis van Geotechnisch ontwerp EN1997 deel 1 en 2
   Adriaan van Seters, Fugro
    
  • Geotechnische constructies 1 –Funderingen op staal, Paalfunderingen, Grondverbetering en Grondwater-beheersing
   Andrew Bond, Geocentrix
    
  • Geotechnische constructies 2 – Taluds, Damwanden, Ankers, Gewapende grond en Soil nails/Rock Bolts
   Adriaan van Seters, Fugro
    

  Andrew Bond PhD was  voorzitter van Technical Committee TC250/SC7 “Geotechnical Design” van 2010 tot 2019 en één van de opstellers van EN1990. Hij is ontwikkelaar van geotechnische computer programma’s voor damwandconstructies en paalfunderingen. Hij is consultant voor zijn bedrijf Geocentrix.

  Adriaan van Seters is huidige voorzitter van Technical Committee TC250/SC7 “Geotechnical Design”. Hij is principal consultant bij Fugro.