Cursus

Nieuw verkeersbelastingmodel voor bruggen

Leer meer over de laatste ontwikkelingen, achtergronden en toepassingen

Rotterdam ontwikkelde samen met TNO een nieuw verkeersbelastingmodel voor bruggen. Tijdens deze cursus leren de makers je meer over de laatste ontwikkelingen, de achtergronden en het toepassingsgebied van dit model, zodat je beter in staat bent de constructieve veiligheid van VK45 bruggen te beoordelen.

Sinds 2012 gelden voor alle bruggen dezelfde veiligheidsnormen en Eurocodes terwijl veel stadsbruggen veel minder en zwaar verkeer te verduren krijgen dan bijvoorbeeld de bruggen die berekend zijn op vrachtwagens tot 50 ton en ontheffingsverkeer tot 100 ton. 

Daarom startte de Gemeente Rotterdam in samenwerking met TNO een onderzoekstraject naar de beoordeling van de constructieve veiligheid van bestaande VK45 bruggen. Dit resulteerde in een nieuw verkeersbelastingmodel voor bruggen wat leidt tot een enorme besparing. Het beperkt namelijk de herberekeningsinspanningen en het voorkomt onnodige versteviging en vernieuwing van ca. 10.000 bruggen.

Het resultaat van het onderzoek zal als wijzigingsblad bij NEN8700 en NEN8701 worden uitgebracht (groendruk in voorbereiding).

Nieuw verkeersbelastingmodel voor bruggen levert miljarden besparing op

Na het volgen van deze cursus:

 • Heb je meer inzicht in de laatste ontwikkelingen, de achtergronden en het toepassingsgebied van dit nieuwe verkeersbelastingmodel
 • Heb je inzicht in de consequenties van dit onderzoek voor de herbeoordelingsopgave vanuit NEN8700
 • Kun je betere en minder (her)berekeningen maken voor de verkeersbelasting van VK45 bruggen
 • Kun je beter beoordelen welke bruggen wel of niet verstevigd of vernieuwd moeten worden

Bedoeld voor:

Iedereen die werkt met NEN 8700 en NEN 8701 en die betrokken is bij de het beoordelen, verbeteren en/of construeren van (VK45) bruggen.

Deel deze pagina

 • Programma
  Schetsen problematiek bij stedelijke bruggen na introductie van NEN6706 en introductie van Eurocodes
  • Analyse van het areaal van bruggen (relevantie van het onderzoek)
  • Rol en verantwoordelijkheid beheerders (VROM onderzoek 2008)
  • Initiatieven voor aanpassing ontwerpverkeerslasten bestaande bruggen(Gemeente Rotterdam: WiM en zware transporten)
  • Beoogd doel van het onderzoek (gericht op VK45).
  Ir. J.H. Reusink, Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling
   
  Aanpak onderzoek
  • Begrenzingen van het toepassingsveld
  • Bespreken TNO rapport (op basis van aanpak TNO-1814 RWS)
  • Buiging en dwarskracht
  • Kraanvoertuigen en landbouwvoertuigen etc
  • Normvoorstel verkeerbelastingen
  Prof.dr.ir. R.D.J.M. Steenbergen, TNO, UGent
   
  Wat betekent dit voor de praktijk
  • Toelichting op wijzigingsblad NEN8700 met introductie betrouwbaarheid
  • Vervolgstappen (aanscherpen materiaalnormen 8702/8702 en verder Uitbreiden gereduceerd verkeerslastmodel)
  Ir. J.H. Reusink, Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling
   
  Afsluiting en vragen 
   
 • Reviews
  Deze cursus wordt beoordeeld met een 8,0
  “De cursus gaf waardevolle inzichten die ik rechtstreeks in de praktijk kan toepassen.”
  Menno Cate (MtC Civiele Techniek)
  “Zeer positief, duidelijk verhaal van deze complexe materie.”
  Kees Spendel (Gemeente Den Haag)
  “Heldere analyse van probleemstelling en hoe dit pragmatisch is aangepakt. Er was voldoende ruimte voor vragen. Kortom prettige en nuttige bijeenkomst.”
  Fran├žois Oosterman (Witteveen+Bos)
  “Goed gegeven, goed voorbereid door duidelijk kundige docenten.”
  Jacob de Weijze (Royal HaskoningDHV)
  “Helder verhaal, goed aansluitend op mijn dagelijks werk als civiel constructeur.”
  Cursist werkzaam bij een provincie
  “Een duidelijke toelichting op interessante ontwikkelingen m.b.t. belasting op bruggen. Goede presentaties en goed verzorgd.”
  Cursist werkzaam bij een technisch dienstverlener
  “Zeer leerzaam en goed toepasbaar op het werk. Dit lost veel problematiek op.”
  Cursist werkzaam bij een provincie