Cursus

Neerslaginformatie voor berekenen wateroverlast

Statistiek voor stedelijk en landelijk gebied

Recent is in opdracht van de STOWA alle statistische kennis over extreme neerslag geactualiseerd, aangevuld, compleet gemaakt en verwerkt in een aantal belangrijke neerslagproducten. Deze kennis die ontwikkeld is door KNMI en HKV is te vinden in www.meteobase.nl. Maar welke neerslag is bepalend voor jouw situatie? Deze cursus helpt je in het gebruik van deze nieuwe neerslagstatistiek.

We behandelen de hele range aan recent opgeleverde neerslaginformatie: de basisstatistiek, voor het huidige en toekomstige klimaat. Voor korte duren van 10 minuten tot 10 dagen, dus voor stad en land. Regionale verschillen in extreme neerslag en het opschalen van puntneerslag naar grotere gebieden. Maar ook de neerslagreeksen en gebeurtenissen, die gebruikt kunnen worden voor toetsen van stedelijke en landelijke watersystemen.

Naast de theoretische achtergronden ga je zelf aan de slag met toepassing van de statistiek door middel van oefeningen. Er is volop gelegenheid om vragen te stellen over je eigen casus.

Succesvol aan de slag met neerslagstatistiek

Na het volgen van deze cursus:

 • Ben je volledig op de hoogte van de actuele neerslagstatistiek, -reeksen en –gebeurtenissen;
 • Heb je inzicht in de theoretische achtergronden;
 • Ken je de beperkingen van de neerslagstatistiek;
 • Kun je de neerslagstatistiek toepassen voor jouw specifieke situatie;
 • Kun je de kennis vinden en benutten van www.meteobase.nl


Bedoeld voor
Medewerkers van waterschappen, gemeentes, Rijkswaterstaat, provincies en adviesbureaus. Hydrologen, rioleurs, modelleurs en specialisten.

Deel deze pagina

 • Programma

  Programma
   

  Dinsdag 17 mei 2022

  • Welkom en inleiding cursus
   Hans Hakvoort
  • Introductie Meteobase
   Hans Hakvoort
  • Basisstatistiek voor extreme neerslag in Nederland
   Rudolf Versteeg
  • Oefening eigen casus
   Hans Hakvoort
  • Klimaatscenario’s
   Hans Hakvoort
  • Oefening
   Hans Hakvoort
  • Basisstatistiek toepassen op elke willekeurige plek in Nederland
   Hans Hakvoort
  • Huiswerkopdracht en afsluiting
   Rudolf Versteeg


  Dinsdag 24 mei 2022

  • Bespreken huiswerkopdracht
  • Statistiek van extreme gebiedsneerslag
   Hans Hakvoort
  • Neerslagreeksen voor landelijk waterbeheer
   Hans Hakvoort
  • Oefening in break out room
   Rudolf Versteeg
  • Neerslaggebeurtenissen voor stedelijk waterbeheer
   Rudolf Versteeg
  • Discussie en afsluiting
   Hans Hakvoort
    
 • Reviews
  Deze cursus wordt beoordeeld met een 7,8
  “Zeer leerzaam en waardeer de mogelijkheid tot het stellen van vragen over eigen casussen.”
  Ingo van Lohuizen (Waterschap Hunze en Aa's)
  “Zinvolle cursus waarbij de onderdelen die voor mij belangrijk zijn goed aan bod zijn geweest.”
  Cursist werkzaam bij adviesbureau
  “Ging mooi de diepte in en alle presentaties waren nuttig voor mij.”
  Cursist werkzaam bij waterschap