Cursus

Neerslaginformatie voor berekenen wateroverlast

Statistiek voor stedelijk en landelijk gebied

Recent is in opdracht van de STOWA alle statistische kennis over extreme neerslag geactualiseerd, aangevuld, compleet gemaakt en verwerkt in een aantal belangrijke neerslagproducten. Deze kennis die ontwikkeld is door KNMI en HKV is te vinden in www.meteobase.nl. Maar welke neerslag is bepalend voor jouw situatie? Deze cursus helpt je in het gebruik van deze nieuwe neerslagstatistiek.

We behandelen de hele range aan recent opgeleverde neerslaginformatie: de basisstatistiek, voor het huidige en toekomstige klimaat. Voor korte duren van 10 minuten tot 10 dagen, dus voor stad en land. Regionale verschillen in extreme neerslag en het opschalen van puntneerslag naar grotere gebieden. Maar ook de neerslagreeksen en gebeurtenissen, die gebruikt kunnen worden voor toetsen van stedelijke en landelijke watersystemen.

Naast de theoretische achtergronden ga je zelf aan de slag met toepassing van de statistiek door middel van oefeningen. Er is volop gelegenheid om vragen te stellen over je eigen casus.

Succesvol aan de slag met neerslagstatistiek

Na het volgen van deze cursus:

 • Ben je volledig op de hoogte van de actuele neerslagstatistiek, -reeksen en –gebeurtenissen;
 • Heb je inzicht in de theoretische achtergronden;
 • Ken je de beperkingen van de neerslagstatistiek;
 • Kun je de neerslagstatistiek toepassen voor jouw specifieke situatie;
 • Kun je de kennis vinden en benutten van www.meteobase.nl


Bedoeld voor
Medewerkers van waterschappen, gemeentes, Rijkswaterstaat, provincies en adviesbureaus. Hydrologen, rioleurs, modelleurs en specialisten.

Deel deze pagina

 • Informatie
  Cursusleider(s): Dhr. Ir. H.A.M. Hakvoort (HKV lijn in water BV), Dhr. R. Versteeg (Waterschap Zuiderzeeland)
  Cursusdata: 9 en 21 september 2021
  Dagindeling: Twee middagen. van 13:00 tot 17:00 uur.
  Locatie: Amersfoort+ online
  Prijs: € 595,00 excl. btw
  Prijs is inclusief alle materialen
  Roosterinformatie: Hybrid cursus, eerste dag fysieke in de class. De tweede dag volg online. Twee middagen.
  In samenwerking met: STOWA
 • Programma

  Programma onder voorbehoud van wijzigingen:

  • Welkom en inleiding cursus
   Samenhang tussen de producten
   Ir. H.A.M. Hakvoort, HKV lijn in water BV
    
  • Basisstatistiek voor extreme neerslag in Nederland, nu en in de toekomst
   R. Versteeg, Waterschap Zuiderzeeland
    
  • Vragen behandelen en oefening maken
    
  • Basisstatistiek toepassen op elk willekeurig (stroom) gebied in Nederland
   Ir. H.A.M. Hakvoort, HKV lijn in water BV
    
  • Vragen behandelen en oefening maken
    
  • Neerslaggebeurtenissen en -reeksen voor het waterbeheer
   R. Versteeg, Waterschap Zuiderzeeland
    
  • Vragen behandelen en oefening maken
    
  • Discussie en afsluiting