NCK Summer School

€ 5.520 excl. btw
Cursus
Engels

Deze cursus biedt jonge ingenieurs en wetenschappers, gespecialiseerd in kust- en estuariene processen, een gemeenschappelijke achtergrond in kennis, hulpmiddelen en vaardigheden.

Estuariene en kustprocessen in relatie tot het beheer van kustgebieden

De tweejaarlijkse Summer School van het Nederlands Centrum voor Kustonderzoek (NCK) heeft als doel jonge ingenieurs en wetenschappers, gespecialiseerd in kust- en estuariene processen, te voorzien van een gemeenschappelijke achtergrond in kennis, hulpmiddelen en vaardigheden.

Domein

De NCK Summer School behandelt een scala aan fysieke en ecologische onderwerpen in het kustgebied. Als centraal thema verbindt het deze onderwerpen met het Nederlandse Waddengebied en zijn omgeving, dus inclusief de barrière-eilanden en de Noordzee.

Bedoeld voor

De NCK Summer School staat open voor alle NCK PhD-studenten. Bovendien streven wij naar deelname van jonge medewerkers van de niet-academische NCK-partners, maar ook van deelnemers van andere organisaties met interesse in het NCK-curriculum.
Vanwege de intensiteit van het programma en de beschikbare accommodatie is het totaal aantal deelnemers beperkt tot 24. Bij meer dan 24 aanmeldingen zal de organisator een selectie maken op basis van in samenwerking met de NCK Programmacommissie vast te stellen criteria.

Casestudies over het beheer van kustgebieden

Veiligheid tegen overstromingen in een optimale combinatie met andere kustfuncties zoals natuur, recreatie en duurzame economische activiteiten, is het hoofddoel van het kustzonebeheer. Dit algemene begrip is vastgelegd in de wet (Waterwet, 2009), in EU-richtlijnen (Vogel- en Habitatrichtlijn, Kaderrichtlijn Water en Kaderrichtlijn Mariene Strategie) en beleidsdocumenten. In het Nationaal Waterplan (2009) is de slogan ‘Nederland, een veilige en leefbare delta, nu en in de toekomst’ geïntroduceerd, die is uitgewerkt in het Deltaprogramma 2015 dat zich richt op verbetering van de veiligheidsomstandigheden op de korte (tot 2015), middellange (2015-2050) en lange termijn (> 2050).
Wat de Waddenzee betreft, kunnen de vraagstukken in het Deltaprogramma en het beheer van de kustgebieden worden onderverdeeld in twee samenhangende onderwerpen: het beheer van de eilandkusten en het beheer van de Waddenzeebekkens. Uit deze onderwerpen worden verschillende onderwerpen geselecteerd die in groepen van vier tot vijf deelnemers worden geanalyseerd.

Voorbeeld onderwerpen zijn:

 • Hoe beïnvloeden suppleties de morfologie en hydrodynamica van de kustgebieden? Wat is het effect op de kustlijnligging en op de veiligheid?
 • Wat kunnen de effecten zijn op de kans op duindoorbraak en op de duinontwikkeling bij algemene verlaging van de suppletiefrequentie?
 • Wat is het effect van grootschalige ontwikkelingen in de buitendelta op de aangrenzende kust?
 • Wat is de rol van fijne sedimenten bij het definiëren van de morfologische en ecologische kenmerken van de Waddenzee?
 • Is het mogelijk om waardevolle kwelders te behouden of te (her)creëren onder omstandigheden van een veranderend klimaat?
 • Wat is de omvang en kwaliteit van de sedimentuitwisseling tussen de Noordzee en de Waddenzee?

Andere activiteiten

Alle deelnemers krijgen de kans om praktijkervaring op te doen met veldmetingen, inclusief een introductie in verschillende meettechnieken. Naast de cursuslezingen en casestudies omvat de cursus speciale lezingen en excursies om het inzicht van de deelnemer in het fysieke en ecosysteem van de Waddenzee en de beheerskwesties ervan, zoals gaswinning en de visserij op schelpdieren, te vergroten. Van alle deelnemers wordt verwacht dat zij hun eigen onderzoek presenteren via een poster. In de tweede week van de zomerschool staat een postersessie gepland.

Deze Summer School wordt in het Engels gegeven.

In samenwerking met NCK.

Cursusleider

dr. ir. Ad Reniers

TU Delft Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen (CiTG)

Deze cursus wordt beoordeeld met een

8,0

Programmamanager

Waarom PAOTM

 • De nieuwste postacademische kennis en kunde
 • Toegespitst op vraagstukken die spelen in een technische omgeving
 • Interactief en direct toepasbaar in de praktijk
 • Topdocenten vanuit wetenschap, onderzoek en bedrijfsleven

Veelgestelde vragen

Geen startdatum bekend

Er is nog geen startdatum bekend. Geen zorgen, je kunt je nu inschrijven op onze interesselijst. We informeren je direct zodra er een nieuwe datum is gepland.

Inschrijven interesselijst
 • "Goede Summer school. Hoewel het programma behoorlijk vol was, vond ik de Summerschool erg leuk. Ad Reniers is echt een goede gastheer!"
  Rinse Wilmink
  RWS Corporate Dienst
 • "De algemene inhoud van de Summer school is van zeer hoge kwaliteit."
  Rohit Kulkarni
  IMDC
 • "Al met al had ik een fantastische tijd, leerde ik veel en had ik ook wat plezier!"
  Stuart Pearson
  TU Delft - CITG

Onze corporate partners

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

In onze nieuwsbrief informeren we je maandelijks per e-mail over cursussen, opleidingen, nieuws en ontwikkelingen in de verschillende vakgebieden van PAOTM. Kies daarbij zelf over welke onderwerpen je informatie wilt ontvangen!

Schrijf je nu in

Download de studiegids

In de studiegids staan, naast het cursusaanbod, ook de thema’s die we komend jaar verder gaan ontwikkelen. Wil je een compleet overzicht van onze cursussen en opleidingen in jouw vakgebied(en)? Vraag de Studiegids aan en ontvang hem digitaal.