Cursus

NCK Summer School Estuariene en kustprocessen in relatie tot kustzonebeheer

De tweejaarlijkse Summer School van het Nederlands Centrum voor Kustonderzoek (NCK) heeft tot doel jonge ingenieurs en wetenschappers, gespecialiseerd in kust- en estuariene processen, een gemeenschappelijke achtergrond in kennis, hulpmiddelen en vaardigheden te geven.

Het aandachtsgebied in de NCK Summer School is het Nederlands Waddenzeegebied en zijn omgeving, dat wil zeggen inclusief de barrière-eilanden en de Noordzee.

Casestudy’s over kustzonebeheer

Het hoofddoel van kustzonebeheer is veiligheid tegen overstromingen in een optimale combinatie met andere kustfuncties, zoals natuur, recreatie en duurzame economische activiteiten. Dit algemene begrip is vastgelegd in de wet (Waterwet, 2009), in EU-richtlijnen (Vogel- en Habitatrichtlijn, Kaderrichtlijn Water en Kaderrichtlijn Marine Stratregie) en beleidsdocumenten. Het Nationaal Waterplan (2009) heeft de slogan “Nederland, een veilige en leefbare delta, nu en in de toekomst” geïntroduceerd, die is uitgewerkt in het Deltaprogramma-2015 met het oog op de verbetering van de veiligheid op korte (tot 2015), medium (2015-2050) en lange termijn (>2050).

Kwesties omtrent de Waddenzee kunnen in het Delta-programma en in kustzonebeheer worden onderverdeeld in twee samenhangende onderwerpen: beheer van de kusten van het eiland en beheer van de wadden van de Waddenzee. Uit deze onderwerpen zullen er verschillenden worden geselecteerd om te worden geanalyseerd in groepen van vier of vijf personen.

Voorbeelden van onderwerpen zijn:

 • Hoe werken zandsuppleties op de morfologie en hydrodynamica van de kust? Wat is het effect op de kustlijnpositie en op veiligheid?

 • Welke gevolgen kan dit hebben voor de waarschijnlijkheid van duindoorbraken en de ontwikkeling van duinen in het geval van een algemene verlaging van de frequentie van suppleties?

 • Wat is het effect van grootschalige ontwikkelingen in de buitendelta op de aangrenzende kust?

 • Wat is de rol van fijne sedimenten bij het definiëren van morfologische en ecologische kenmerken van de Waddenzee?

 • Is het mogelijk om waardevolle kwelders te bewaren of (her)creëren onder omstandigheden van een veranderend klimaat?

 • Wat is de omvang en kwaliteit van de sedimentuitwisseling tussen de Noordzee en de Waddenzee?

Deze onderwerpen werk je tijdens de Summer School uit in specifieke casestudy’s. NCK-postdocs zullen toezicht houden op het werk aan de casestudy’s. Op de laatste dag van de Summer School zal elke groep zijn resultaten presenteren.

Andere activiteiten

Alle deelnemers krijgen de kans om praktijkervaring op te doen in veldmetingen, inclusief een inleiding tot verschillende meettechnieken. Naast de colleges en casestudy’s bevat de cursus specifieke lezingen en excursies. Deze zijn erop gericht om het inzicht van de deelnemer in het fysische en ecologische systeem van de Waddenzee en de managementkwesties ervan, zoals gaswinning en schelpdiervisserij, te vergroten. Van alle deelnemers wordt verwacht dat ze hun eigen onderzoek presenteren via een poster. Een postersessie is gepland in de tweede week van de Summer School.

Bedoeld voor

 • NCK-promovendi

 • Jonge medewerkers van kennisinstituten en ingenieursbureaus

Vanwege de intensiteit van het programma en beschikbare accommodatie is het totale aantal deelnemers beperkt tot 24. Bij meer dan 24 aanmeldingen maken de organisatoren een selectie op basis van criteria die in samenwerking met het NCK-programmacomité worden vastgesteld.

Deel deze pagina

 • Informatie
  Taal
  Dit programma wordt in het Engels gegeven.
 • Reviews
  Deze cursus wordt beoordeeld met een 8,0
  “Al met al had ik een fantastische tijd, leerde ik veel en had ik ook wat plezier!”
  Stuart Pearson (TU Delft - CITG)
  “Goede Summer school. Hoewel het programma behoorlijk vol was, vond ik de Summerschool erg leuk. Ad Reniers is echt een goede gastheer!”
  Rinse Wilmink (RWS Corporate Dienst)
  “De algemene inhoud van de Summer school is van zeer hoge kwaliteit.”
  Rohit Kulkarni (IMDC)
 • Downloads