Cursus

Natuurvriendelijke oevers

Natuurvriendelijke oevers zijn noodzakelijk voor waterberging, ecologische verbindingen en KRW-doelstellingen. Ook verfraaien ze het stadsbeeld. De kennis over natuurvriendelijke oevers is enorm toegenomen, voor de Kaderrichtlijn Water (KRW) zijn immers vele kilometers aangelegd.

Deze natuurvriendelijke oevers voldoen niet altijd aan de verwachtingen, daarvan is veel te leren voor ontwerp, aanleg, beheer en onderhoud. Met creativiteit kunt u loskomen van standaarden, oevers omvormen en natuurlijke processen ruimte geven.

Diverse publicaties van CUR en STOWA vormen een kapstok in de cursus.  Verder werkt u in een multidisciplinaire groepsopdracht  aan een integraal ontwerp, afgestemd op doelen voor bijvoorbeeld de KRW, ontsnipperen, ecologische verbinding en beheer.

Effectiever ontwerp, aanleg en beheer van natuurvriendelijke oevers

In de cursus leert u:

 • het (ecologisch) functioneren van (natuurvriendelijke) oevers met hun specifieke flora en fauna.
 • basisprincipes van civieltechnisch ontwerpen en hydrologie.
 • het ontwerpproces, succes- en faalfactoren en hoe u kansen kunt benutten voor oeverprojecten.
 • beheer en onderhoud en hoe dat is in te passen in het ontwerpproces
 • de toegevoegde waarde van andere expertises. 

Bedoeld voor

Medewerkers van waterschappen, provincies, gemeenten, Rijkswaterstaat, natuurbeherende organisaties, aannemers en adviesbureaus die in hun werk te maken hebben met ontwerp en aanleg, beheer en  monitoring van natuurvriendelijke oevers.

Deel deze pagina

 • Programma

  Dag 1

  Historie en introductie op de cursus
  Bertien Besteman, b&d Natuuradvies

  Civielen biologeren: Inleiding ecologie
  Michelle de la Haye, Eurofins AquaSense

  Biologen civiliseren: hydraulica en civiele techniek
  Jan Bakker, INFRAM

  Aanpak van oeverprojecten en wetgeving in vogelvlucht
  Bertien Besteman, b&d Natuuradvies

  Beheer van oevers
  Wiel Dammers, Dammers Groenadvies

  Beheer van Oeverprojecten aan de hand van casussen van deelnemers.
  Wiel Dammers & anderen

  Hydrologie en proces
  Freya Macke, Gemeente ’s-Hertogenbosch 

  Inleiding en eerste uitwerking casus
  Michelle de la Haye, Bertien Besteman & anderen

   

  Dag 2

  Uitwerking casus
  Michelle de la Haye, Bertien Besteman & anderen

  Effecten op fauna
  Jeroen Reinhold, Landschapsbeheer Flevoland

  Hoe gaan we om met de kosten?
  Martin Soesbergen, Rijkswaterstaat

  Maatlatten KRW, KRW maatregelen en Ecologische Sleutelfactoren
  Michelle de la Haye, Eurofins AquaSense

  Effecten op flora en vegetatie
  Martin Soesbergen, Rijkswaterstaat

  Afronden casus tot presentatie
  Michelle de la Haye, Bertien Besteman & anderen

  Presenteren casus
  Deelnemers

   

  Dag 3

  Excursie (nader te bepalen)

 • Reviews
  Deze cursus wordt beoordeeld met een 7,1
  “Zeer leerzaam, voornamelijk op het ecologische vlak.”
  Ewoud Zwaan (Gemeente Súdwest Fryslând)
  “Positief, ontspannen, voldoende input.”
  Anita Meijer (Provincie Noord-Holland)
  “Erg leerzaam met veel voorbeelden uit de praktijk. Soms overlapping van inhoud, maar goed voor herhaling.”
  Arjan Reekers (Gemeente Súdwest Fryslând)