Cursus

Natuurvriendelijke oevers

Ontwerp, aanleg en beheer van natuurvriendelijke oevers

Natuurvriendelijke oevers zijn noodzakelijk voor waterberging, ecologische verbindingen en KRW-doelstellingen. Ook verfraaien ze het stadsbeeld. De kennis over natuurvriendelijke oevers is enorm toegenomen, voor de Kaderrichtlijn Water (KRW) zijn immers vele kilometers aangelegd.

Deze natuurvriendelijke oevers voldoen niet altijd aan de verwachtingen, daarvan is veel te leren voor ontwerp, aanleg, beheer en onderhoud. Met creativiteit kunt u loskomen van standaarden, oevers omvormen en natuurlijke processen ruimte geven.

Diverse publicaties van CUR en STOWA vormen een kapstok in de cursus.  Verder werkt u in een multidisciplinaire groepsopdracht  aan een integraal ontwerp, afgestemd op doelen voor bijvoorbeeld de KRW, ontsnipperen, ecologische verbinding en beheer.

Effectiever ontwerp, aanleg en beheer van natuurvriendelijke oevers

In de cursus leert u:

 • het (ecologisch) functioneren van (natuurvriendelijke) oevers met hun specifieke flora en fauna.
 • basisprincipes van civieltechnisch ontwerpen en hydrologie.
 • het ontwerpproces, succes- en faalfactoren en hoe u kansen kunt benutten voor oeverprojecten.
 • beheer en onderhoud en hoe dat is in te passen in het ontwerpproces
 • de toegevoegde waarde van andere expertises. 

Bedoeld voor

Medewerkers van waterschappen, provincies, gemeenten, Rijkswaterstaat, natuurbeherende organisaties, aannemers en adviesbureaus die in hun werk te maken hebben met ontwerp en aanleg, beheer en  monitoring van natuurvriendelijke oevers.

Deel deze pagina

 • Informatie
  Cursusleider(s): Mevr. Drs. M.A.A. de la Haye (Bureau Waardenburg), Mevr. Drs. B. Besteman (b&d Natuuradvies)
  Cursusdata: 26, 27 mei en 4 juni 2020
  Dagindeling: dagcursus
  Locatie: Amersfoort
  nabij station CS
  Prijs: € 1.395,00 excl. btw
  Prijs in inclusief catering en exclusief boeken deze zijn optioneel bij te bestellen
 • Programma

  Voorlopig programma

  Dag 1

  Historie en introductie op de cursus
  Civielen biologeren: Inleiding ecologie
  Biologen civiliseren: hydraulica en civiele techniek
  Aanpak van oeverprojecten en wetgeving in vogelvlucht
  Beheer van oevers
  Beheer van Oeverprojecten aan de hand van casussen van deelnemers.
  Hydrologie en proces
  Inleiding en eerste uitwerking casus
   

  Dag 2

  Uitwerking casus
  Effecten op fauna
  Hoe gaan we om met de kosten?
  Maatlatten KRW, KRW maatregelen en Ecologische Sleutelfactoren
  Effecten op flora en vegetatie
  Afronden casus tot presentatie
  Presenteren casus door deelnemers
   

  Dag 3

  Excursie

 • Reviews
  Deze cursus wordt beoordeeld met een 7,1
  “Zeer leerzaam, voornamelijk op het ecologische vlak.”
  Ewoud Zwaan (Gemeente Súdwest Fryslând)
  “Positief, ontspannen, voldoende input.”
  Anita Meijer (Provincie Noord-Holland)
  “Erg leerzaam met veel voorbeelden uit de praktijk. Soms overlapping van inhoud, maar goed voor herhaling.”
  Arjan Reekers (Gemeente Súdwest Fryslând)