Cursus

Natuurvriendelijke oevers

Ontwerp, aanleg en beheer van natuurvriendelijke oevers

Natuurvriendelijke oevers zijn noodzakelijk voor waterberging, ecologische verbindingen en KRW-doelstellingen. Ook verfraaien ze het stadsbeeld. De kennis over natuurvriendelijke oevers is enorm toegenomen, voor de Kaderrichtlijn Water (KRW) zijn immers vele kilometers aangelegd.

Deze natuurvriendelijke oevers voldoen niet altijd aan de verwachtingen, daarvan is veel te leren voor ontwerp, aanleg, beheer en onderhoud. Met creativiteit kun je loskomen van standaarden, oevers omvormen en natuurlijke processen ruimte geven.

Diverse publicaties van CUR en STOWA vormen een kapstok in de cursus.  Verder werk je in een multidisciplinaire groepsopdracht  aan een integraal ontwerp, afgestemd op doelen voor bijvoorbeeld de KRW, ontsnipperen, ecologische verbinding en beheer.

Effectiever ontwerp, aanleg en beheer van natuurvriendelijke oevers

In de cursus leer je:

 • het (ecologisch) functioneren van (natuurvriendelijke) oevers met hun specifieke flora en fauna.
 • basisprincipes van civieltechnisch ontwerpen en hydrologie.
 • het ontwerpproces, succes- en faalfactoren en hoe je kansen kunt benutten voor oeverprojecten.
 • beheer en onderhoud en hoe dat is in te passen in het ontwerpproces
 • de toegevoegde waarde van andere expertises. 

Bedoeld voor

Medewerkers van waterschappen, provincies, gemeenten, Rijkswaterstaat, natuurbeherende organisaties, aannemers en adviesbureaus die in hun werk te maken hebben met ontwerp en aanleg, beheer en  monitoring van natuurvriendelijke oevers.

Hybride cursus: klassikaal, maar ook online te volgen
Deze cursus wordt klassikaal gegeven conform de RIVM-richtlijnen vanwege COVID-19, maar is in verband hiermee ook online te volgen. Geef s.v.p. bij het inschrijven aan hoe je de cursus wilt volgen.

Deel deze pagina

 • Programma

  Voorlopig programma

  Dag 1

  Introductie
  B. Besteman, b&d Natuuradvies

  Civielen biologeren: Inleiding ecologie, KRW en ESF's
  M. de la Haye, Bureau Waardenburg

  Aanpak van oeverprojecten, incl. standplaatsfactoren en praktijkervaring
  B. Besteman, b&d Natuuradvies en F. Macke, ARCADIS

  Biologen civiliseren: hydraulica, hydrologie en civiele techniek
  F. Macke, ARCADIS

  Aanpak beheer van oevers (aanpak HHD)
  I. van Gogh, Bureau Waardenburg

  Bespreken Oeverprojecten aan de hand van casussen van deelnemers
  B. Besteman, b&d Natuuradvies en andere docenten

  Wetgeving in de notendop
  B. Besteman, b&d Natuuradvies

  Inleiding en eerste uitwerking casus
  M. de la Haye, Bureau Waardenburg, B. Besteman, b&d Natuuradvies en andere docenten 

  Dag 2

  Effecten op fauna
  M. de la Haye, Bureau Waardenburg en B. Besteman, b&d Natuuradvies

  Kosten, contracten en gedrag
  M. Soesbergen, Rijkswaterstaat

  Uitwerking casus
  M. de la Haye, Bureau Waardenburg, B. Besteman, b&d Natuuradvies en andere docenten

  Hydrologie en hydraulica, grote en kleine wateren; Stroming, berging, aanvoer en afvoer
  F. Macke, ARCADIS

  Effecten op flora en vegetatie
  P. Duijn, Rijkswaterstaat

  Afronden casus tot presentatie
  M. de la Haye, Bureau Waardenburg, B. Besteman, b&d Natuuradvies en andere docenten

  Presenteren casus door deelnemers
   

  Dag 3 - Excursie - omgeving 's-Hertogenbosch

   

   

 • Reviews
  Deze cursus wordt beoordeeld met een 7,1
  “Zeer leerzaam, voornamelijk op het ecologische vlak.”
  Ewoud Zwaan (Gemeente Súdwest Fryslând)
  “Positief, ontspannen, voldoende input.”
  Anita Meijer (Provincie Noord-Holland)
  “Erg leerzaam met veel voorbeelden uit de praktijk. Soms overlapping van inhoud, maar goed voor herhaling.”
  Arjan Reekers (Gemeente Súdwest Fryslând)