Cursus

Masterclass Management van complexe projecten

Vier masterclasses met 'peers' over contractmanagement bij complexe projecten

Het succesvol managen van complexe projecten vergt een compleet andere aanpak dan het managen van een regulier project. Hoe manage je complexe projecten? Is dat een vak apart ten opzichte van reguliere projecten? Wat komt er allemaal bij kijken en wat moet je vooral anders doen?

Dat bespreken Tufail Ghauharali en Jaap de Koning tijdens deze serie van vier masterclasses samen met topspecialisten uit de sector én de deelnemers zelf. Telkens komt een complex project aan de orde waarin verschillende aspecten naar voren komen waardoor het project het stempel 'complex' mag dragen. Per project zullen zowel opdrachtgever als opdrachtnemer je meenemen in het project en krijg je inzicht in de opgetreden problemen en oplossingen. 

Complexe projecten hebben vaak een extreem lange doorlooptijd, een gigantisch complexe scope, of enorm veel betrokken stakeholders en daardoor een ingewikkelde besluitvorming. Daarnaast is veelal het eindresultaat vooraf nog niet scherp te definiëren, omdat dat zich ontwikkelt gedurende het project. Complexe projecten kenmerken zich ook door opdeling in en onderlinge samenhang van een grote hoeveelheid subprojecten, die elk verschillend zijn van aard. Geen enkel project is uiteraard vastomlijnd, maar bij complexe projecten heb je zelfs geen houvast meer aan je standaard project- en contractmanagementprincipes.

Complexe projecten succesvol managen vergt compleet andere aanpak

In elke bijeenkomst staat één thema centraal dat wordt toegelicht aan de hand van een project. Topspecialisten uit de sector gaat samen met de deelnemers in gesprek over de complexiteit van het project, de aanpak en de lessons learned. De vier gekozen thema's zijn:

 • Governance en externe financiering (Marker Wadden)
 • Programmatische aanpak van complexe projecten in de praktijk (Bruggen en Kademuren Amsterdam)
 • Samenwerkingscontracten (project volgt)
 • Contractmanagement en NEC4 (diverse projecten)

Bedoeld voor

De masterclasses zijn bedoeld voor ervaren projectmanagers en projectleiders. Input van de deelnemers is een vereiste; we streven naar een gesprek op niveau met gelijkgestemden - peers - om van elkaar te leren.

Cursusleiders

Deze masterclasses worden georganiseerd onder leiding van dhr. ir. Tufail Ghauharali (Akida BV) en dhr. drs. ing. Jaap de Koning (Witteveen+Bos). Beide heren hebben geruime ervaring op het gebied van contractmanagement en het managen van complexe projecten.

Lees hier een interview met de cursusleiders.


Interesse in een aanpalende cursus? Bekijk dan de cursussen Tweefasen-contractenSysteemgerichte Contract BeheersingSamenwerken in Bouwteams of Risicomanagement bij bouw en infrastructuur.

Fotocredit: Luchtfoto van Vlonderpad Marker Wadden Fotograaf: Straystone/Peter Leenen

Deel deze pagina

 • Informatie
  Cursusleider(s): Dhr. Ir. T.G.F. Ghauharali (Akida BV), Dhr. Drs.ing. J.N. de Koning (Witteveen+Bos)
  Cursusdata: 31 oktober, 7, 16 en 30 november 2023.
  Dagindeling: middag-avond bijeenkomsten
  Prijs: € 1.595,00 excl. btw
  Prijs is inclusief alle materialen en diners
  Roosterinformatie: elke bijeenkomst 16:00-21:00
 • Programma

  Dinsdag, 31 oktober - cursusleider Tufail Ghauharali 
  Programmatische aanpak van complexe projecten in de praktijk - Bruggen en Kademuren Amsterdam

  Ontvangst en registratie

  Opening en introductie cursus
  Interactieve kennismakingsronde, ophalen leerbehoefte

  Samenwerking in programma’s en ecosystemen
  Tom Coenen, Universiteit Twente

  Diner

  Programmatische aanpak van complexe projecten in de praktijk
  Francien Bouwmeister, gemeente Amsterdam 

  Link met projecten deelnemers masterclass
  Discussie en afronding dag 1
   

  Dinsdag, 7 november - cursusleider Jaap de Koning 
  Samenwerkingscontracten - 2 fasen aanbesteding – bouwteams

  Terugblik dag 1

  EMA
  Petra Lutke Schipholt, Rijksoverheid

  Diner

  Publiek opdrachtgeverschap
  Spreker volgt 

  Link met projecten deelnemers masterclass
  Discussie en afronding dag 2
   

  Donderdag 16 november - cursusleider Jaap de Koning
  Markerwadden - Governance, externe financiering

  Het aanleggen van de Marker Waddeneilanden was zonder twijfel complex. Onder andere veroorzaakt door: publieke private samenwerking, het toepassen van innovaties en de bijbehorende kennisontwikkeling, en onderlinge cultuurverschillen. Zowel op technisch vlak als op organisatorisch vlak een uitdaging dus. Hoe hebben de betrokkenen dit gebolwerkt? Wat een prachtig resultaat ligt er nu, maar hadden we er nog meer uit kunnen halen? En hoe hebben de inkoop keuzes het project beïnvloedt? 

  Terugblik dag 2

  Samenwerking en financiering Markerwadden
  Lieke Hüsken, Deltares

  Diner

  Groepsgesprek met de direct betrokkenen
  Jeroen van der Klooster, projectmanager Boskalis
  Spreker volgt 
   
  Link met projecten deelnemers masterclass
  Discussie en afronding dag 3
   

  Donderdag, 30 november - cursusleider Tufail Ghaurarali
  Contractmanagement en NEC4

  Terugblik dag 3
  spreker volgt

  NEC4 begeleiding diverse projecten
  spreker volgt

  Diner

  Reflectie vanuit opdrachtgever / Verdieping NEC4 (vertaling context NL/BE)
  spreker volgt

  Link met projecten deelnemers masterclass
  Discussie

  Evaluatie, uitreiking certificaten en afsluiting


   

 • Reviews
  Deze cursus wordt beoordeeld met een 7,4
  “Een waardevolle masterclass, zowel qua inhoud als qua netwerkontwikkeling. Goede combi van theorie en een project op elke dag. Niveau en kwaliteit van de sprekers waren eveneens goed.”
  Edwin Boonstoppel (Quadraat Projectmanagement)
  “Leuk om dit te ervaren met collega's van zowel opdrachtgever als opdrachtnemers kant”
  Johan de Ruiter (Dura Vermeer Groep)
  “Leerzaam, inspirerend, ik had nog wel 4 avonden bij willen wonen.”
  Jeroen Mathyssen (Balance)
  “Leuk en verschillend qua aanpak van de presentatoren.”
  Stijn Hogenkamp (Dura Vermeer Groep)
  “Zeer interessant. Zo interessant dat er nog een extra dag bij gekund had.”
  cursist werkzaam bij een havenbedrijf
  “Inspirerende ervaringen uit de praktijk (EMA, Markerwadden)”
  cursist werkzaam bij een bouwbedrijf