Cursus

Masterclass Management van complexe projecten

Contractmanagement in bouw en infrastructuur in serie van 4 masterclasses

In deze serie van vier masterclasses bespreken wij telkens een complex project waarin verschillende aspecten naar voren komen waardoor het project het stempel 'complex' mag dragen. Per project zullen zowel opdrachtgever als opdrachtnemer je meenemen in het project en krijg je inzicht in de opgetreden problemen en oplossingen.

Complexe projecten in vier thema's

In elke bijeenkomst staat één thema centraal dat wordt toegelicht aan de hand van een project. De gekozen thema's zijn:

 • Governance en externe financiering (Markerwadden)
 • Programmatisch contracteren (Kademuren Amsterdam)
 • Samenwerkingscontracten (Renovatie Binnenhof (o.v.))
 • Contractmanagement en NEC4 (Oosterweelverbinding Antwerpen)

Bedoeld voor

De masterclasses zijn bedoeld voor ervaren projectmanagers en projectleiders. Tijdens het programma is ook ruim de gelegenheid voor reflectie en intervisie. Het delen van eigen ervaringen wordt aangemoedigd en tijd voor vrij gemaakt tijdens de masterclasses.   

Cursusleiders

Deze masterclasses worden georganiseerd onder leiding van dhr. ir. Tufail Ghauharali (Akida BV) en dhr. drs. ing. Jaap de Koning (Witteveen+Bos). Beide heren hebben geruime ervaring op het gebied van contractmanagement en het managen van complexe projecten.

 

Fotocredit: Luchtfoto van Vlonderpad Marker Wadden Fotograaf: Straystone/Peter Leenen

Deel deze pagina

 • Informatie
  Cursusleider(s): Dhr. Ir. T.G.F. Ghauharali (Akida BV), Dhr. Drs.ing. J.N. de Koning (Witteveen+Bos)
  Cursusdata: Start 8 februari 2022
  Dagindeling: middag-avond combinaties
  Locatie: vier verschillende locaties
  Prijs: € 1.495,00 excl. btw
  Prijs onder voorbehoud inclusief alle materialen en catering
  Roosterinformatie: 16:00 - 21:00
  8 februari, 17 maart, 12 april (o.v.) en 19 mei 2022
 • Programma

  Dinsdag 8 februari 2022: Markerwadden - Governance, externe financiering
  Cursusleider: Jaap de Koning

  Het aanleggen van de Marker Wadden eilanden was zonder twijfel complex. Onder andere veroorzaakt door: publieke private samenwerking, het toepassen van innovaties en de bijbehorende kennisontwikkeling, en onderlinge cultuurverschillen. Zowel op technisch vlak als op organisatorisch vlak een uitdaging dus. Hoe hebben de betrokkenen dit gebolwerkt? Wat een prachtig resultaat ligt er nu, maar hadden we er nog meer uit kunnen halen? En hoe hebben de inkoop keuzes het project beïnvloedt?

  • Opening en introductie cursus, interactieve kennismakingsronde, ophalen leerbehoefte
  • Samenwerking en financiering Markerwadden
   Lieke Hüsken en Stéphanie IJft, Deltares
  • Diner
  • Groepsgesprek met de direct betrokkenen
   Jeroen Eikholt, contractmanager Alliander
   Jeroen van der Klooster, projectmanager Boskalis
  • Link met projecten deelnemers masterclass
  • Discussie


  Donderdag 17 maart 2022: Kademuren Amsterdam - Programmatisch contracteren
  Cursusleider: Jaap de Koning/Tufail Ghauharali

  • Terugblik dag 1
  • Programmatisch contracteren, binnenstedelijke kademuren Amsterdam
  • Malcolm Aalstein, gemeente Amsterdam
  • Diner
  • Ketensamenwerking bij programma binnenstedelijke kademuren
  • Leentje Volker, UTwente
  • Link met projecten deelnemers masterclass
  • Discussie

   
  Dinsdag 12 april 2022 (o.v.): Renovatie Binnenhof - Samenwerkingscontracten (2 fasen aanbesteding-bouwteams)

  Cursusleider: Jaap de Koning

  • Terugblik dag 2
  • Renovatie Binnenhof Den Haag (onder voorbehoud)
  • Diner
  • Publiek opdrachtgeverschap
  • Link met projecten deelnemers masterclass
  • Discussie

   
  Donderdag 19 mei 2022: Oosterweelverbinding Antwerpen - Contractmanagement en NEC4

  Cursusleider Tufail Ghaurarali

  • Terugblik dag 3
  • NEC4 begeleiding Oosterweelverbinding Antwerpen
   Peter Kamminga, VU, Harvard
  • Diner
  • Reflectie vanuit opdrachtgever / Verdieping NEC4 (vertaling context NL/BE)
  • Link met projecten deelnemers masterclass
  • Discussie