Cursus

Machinedynamica

Aan de slag met machinedynamica

De dynamische analyse van complexe machines is vaak nodig om de beweging van de machine en de daarmee gepaard gaande krachten te bepalen. Dit is belangrijk voor het goed kunnen uitvoeren van sterkte-analyses en het bepalen van de benodigde aandrijfkrachten, waarmee verbeteringen in het mechanische machineontwerp zouden kunnen worden doorgevoerd.

Tijdens deze cursus wordt er een systematische aanpakt gepresenteerd waarmee de machinekinmatica en machinedynamica kan worden beschreven. Hiervoor worden kinematische randvoorwaarden geformuleerd in een handig gekozen set van coördinaten. Vervolgens kunnen de bewegingsvergelijkingen van het system worden afgeleid. De gekozen methode garandeert dat de oplossing van de bewegingsvergelijkingen zal voldoen aan de kinematische randvoorwaarden.

Er wordt uitgebreid uitgelegd in welke situaties handberekeningen kunnen worden gemaakt om relaties te vinden tussen snelheden en versnellingen van verschillende machineonderdelen. Daarnaast wordt ook duidelijk in welke gevallen numerieke technieken noodzakelijk zijn om de machinedynamica van meer complexe systemen met meerdere lichamen te kunnen analyseren.

Aan de slag met machinedynamica

Aan het eind van de cursus kun je:

 • kinematische randvoorwaarden opstellen voor verschillende soorten verbindingen
 • een snelheids- en versnellingsanalyse uitvoeren
 • de bewegingsvergelijkingen van een systeem bepalen
 • de optredende reactiekrachten tijdens beweging bepalen
 • relevante numerieke oplossingsprocedures opzetten
 • relevante analytische handberekeningen uitvoeren


Bedoeld voor

Deze cursus is bedoeld voor ingenieurs in het gebied van machineontwerp en -analyse en structural engineers. In het bijzonder is de cursus relevant voor ingenieurs met voldoende ervaring met statische analyses en/of eindige elementen analyses die op zoek zijn naar een stevige introductie of herhaling van het vakgebied van de machinedynamica.

Mensen met meer ervaring op het gebied van machinedynamica / structurele dynamica / experimentele ervaring worden aangeraden om de cursus Multibody dynamica: Flexibiliteit te volgen, welke beter aansluit bij hun reeds aanwezige voorkennis.

Voor het toepassen van multibody dynamica gebruik je numerieke simulaties en kun je numeriek programmeren, bijvoorbeeld in de open source software Python. Wil je Python gaan gebruiken of meer mogelijkheden van Python ontdekken? Bekijk dan onze cursus Python voor ingenieurs of Python voor ingenieurs: de verdieping.

Deel deze pagina

 • Informatie
  Taal
  Dit programma kan op verzoek in het Engels worden gegeven.
 • Programma

  Dag 1

  • Cursusintroductie
  • Positieanalyse
   • Gegeneraliseerde coördinaten
   • Vrijheidsgraden
   • Kinematische randvoorwaarden voor rotatie- en translatieverbindingen
   • Analytische en numerieke methoden voor het oplossen van kinematische vergelijkingen
  • Snelheids- en versnellingsanalyse
   • Kinematische topologische structuren
   • Momentane snelheid en versnelling
   • Kinematische diagrammen
   • Analytische en numerieke methoden voor het oplossen van snelheden en versnellingen

  Dag 2

  • Bewegingsvergelijkingen
   • Wetten van Newton
   • Oplossen van reactiekrachten voor kinematische aangedreven systemen
   • Aalytische methoden voor kinematisch oplosbare systemen
  • Bewegingsvergelijkingen met randvoorwaarden
   • Oplossen van dynamisch aangedreven systemen
   • Numerieke methoden voor het oplossen van bewegingsvergelijkingen waarbij gelijktijdig aan de kinematische randvoorwaarden wordt voldaan

  Dag 3

  • Samenvatting en overzicht van analytische methoden.
  • Uitbreiding naar starre multibodydynamica
   • Automatisch genereren van kinematische randvoorwaarden
   • Numerieke tijdsintegratie van de bewegingsvergelijkingen
  • Introductie in geavanceerde onderwerpen in de machinedynamica
   • Modeleren van flexibele componenten (flexible multibody dynamics) voor de toepassing van de analyse van mechanische trillingen