opleiding

Opleiding Luchtverontreiniging, luchtkwaliteit en depositie - blok 2

Industrie deel 2: Emissiemetingen, -schattingen en geur

Dit blok geeft verdieping op belangrijke kernonderwerpen uit de industriële luchtverontreiniging. Je leert uitgebreid over het opzetten van meetplannen, kwaliteitsborging en meetmethodes en -technieken zoals bijvoorbeeld het gebruik van massabalansen.

Je leert hoe om te gaan met (meet)onzekerheden en gaat uitgebreid aan de slag met rekenformules voor herleidingen en correcties van meetresultaten. Zo leer je emissies te berekenen met emissiefactoren en activiteit data.

Daarnaast is het onderdeel ‘geur’ opgenomen in dit blok. Hoe wordt geur vastgesteld en beoordeeld? Bij alle relevante onderdelen uit de keten van geuremissie wordt stil gestaan: waarneming, beoordeling, hinder en klachten. Meet- en rekenmethodieken voor het bepalen van het acceptabel geurhinderniveau in de praktijk komen hierbij ruim aan bod.

Na het volgen van dit blok:

  • Kun je meetplannen voor het meten van emissies beoordelen en zelf opzetten
  • Ken je de verschillende meettechnieken
  • Kun je meetresultaten herleiden, beoordelen en corrigeren
  • Kun je een emissieschatting berekenen
  • Kun je geuronderzoeken beoordelen en zelf geurberekeningen maken.

Bedoeld voor

  • Personen die op hbo-niveau werkzaam zijn op dit gebied bij overheid, industrie en adviesbureaus.
  • Personen die werken in het kader van vergunningverlening, ruimtelijke besluitvorming, gezondheid en natuur.

Deel deze pagina