Cursus

Life Cycle Costing (LCC) in de gww en bouw

Handvatten om LCC binnen je eigen project toe te passen

Life Cycle Costing (LCC) helpt je om in iedere projectfase uit verschillende scenario’s een gefundeerd besluit te nemen aan de hand van toekomstige kosten en opbrengsten en (rest)levensduren. Je leert daarbij ook rekening te houden met RAMSSHEEP, waaronder milieuaspecten en de wijze van aanbesteden.

Tijdens deze cursus krijg je meer inzicht in de methodiek LCC en hoe je dit kunt implementeren binnen je eigen project in de bouw of grond-, weg- en waterbouwsector (gww). De initiële investering en het ontwerp bepalen de kosten voor de gehele levensduur; objectieve vergelijking van alternatieven levert aanzienlijke kostenbesparing op.

LCC ondersteunt de besluitvorming en is in combinatie met functioneel specificeren, system engineering en integrale projecten (ontwerp, bouw en onderhoud in één opdracht) een krachtig hulpmiddel om de aanleg, kosten én gebruiksperiode te overzien.

Duurzaam investeren over de gehele levensduur

Na het volgen van de cursus:

 • Heb je voldoende bagage om binnen je eigen project of organisatie LCC te implementeren of te verbeteren.
 • Weet je wat LCC is, waarom je het toepast, wanneer dit zinvol wordt gebruikt, waar je de benodigde informatie vandaan moet halen en hoe je de berekeningen maakt en presenteert.
 • Kun je begrippen als SSK, asset management, systems engineering en de M-component (Maintain) bij contracten relateren aan LCC.
 • Besef je het belang van RAMS(HE) aspecten bij het nemen van beslissingen met LCC.

Bedoeld voor

De cursus is bedoeld voor iedereen die als ontwerper, engineer, projectleider, manager en/of kostendeskundige betrokken is bij het maken van keuzen uit verschillende technische oplossingen en/of bij het nemen van investeringsbeslissingen waarbij levensduurkosten een rol spelen. De scope is hierbij de infrastructuur, kunstwerken, gebouwen en installaties.

Deel deze pagina

 • Informatie
  Cursusleider(s): Dhr. Ing. A.P.J. Timmerman (Royal HaskoningDHV)
  Cursusdata: 11, 12, 18 en 25 maart 2021
  Locatie: Online
  Prijs: € 995,00 excl. btw
  Roosterinformatie: Online cursus in 4 dagdelen: 1e dag middag, overige dagen ochtenden
 • Programma

  11 maart: middag

  • 13:30 – 13:45 Inleiding programma
   Albert Timmerman, RoyalHaskoningDHV
  • 13:45 – 14:20 Basisbegrippen en principes
   Albert Timmerman
  • 14:30 – 15:20 Financieel kader
   Albert Timmerman
  • 15:30 – 16:20 Voorbeelden (keuzes maken)
   Albert Timmerman
  • 16:30 – 17:45 Huiswerk case Steigercoating
   Albert Timmerman

  12 maart: ochtend

  • 09:30 – 09:35 Inleiding ochtend
   Albert Timmerman
  • 09:35 – 10:20 Case Steigercoating en Kathodische bescherming
   Allart Bosch, Volkerinfra Asset Management
  • 10:30 – 11:20 Onderhoud en LCC
   Allart Bosch
  • 11:30 – 12:30 Assetmanagement en LCC
   Eric Delhez, RoyalhaskoningDHV

  18 maart: ochtend

  • 09:30 – 09:35 Inleiding ochtend
   Albert Timmerman
  • 09:35 – 10:30 Aanbesteden en contracteren met LCC
   Albert Timmerman
  • 10:45 – 11:35 LCC in grote projecten
   Ton de Vries, RWS
  • 11:45 – 12:30 LCC en Ramsheep
   Albert Timmerman

  25 maart: ochtend

  • 09:30 – 09:35 Inleiding ochtend
   Albert Timmerman
  • 09:35 – 10:00 Aanbesteding / case
   Albert Timmerman en Allart Bosch
  • 10:00 – 11:20 ‘Inschrijven’
   Albert Timmerman en Allart Bosch
  • 11:30 – 12:10 Beoordeling en gunning
   Albert Timmerman en Allart Bosch
  • 12:10 – 12:30 Afronding en slotvragen
   Albert Timmerman
 • Reviews
  Deze cursus wordt beoordeeld met een 7,7
  “Goede diepgang, zeker enthousiast van geworden.”
  Geurt Jan van der Meiden (Vialis BV)
  “Goed. Werken met modules/sprekers bevalt goed. Insteek vanuit praktijk is waardevol.”
  Jan Verkammen (Waterschap Hollandse Delta)
  “Interessante cursus die ik kan toepassen in mijn beroepspraktijk. Wel erg gericht op Weg- en Waterbouw.”
  Peter Sjoerdsma (Vitens NV)