Cursus

LCM: Life Cycle Costing (LCC) in de gww

De LCC-training voor de bouw en infrastructuur

Life Cycle Costing (LCC) is een methode om technische alternatieven te vergelijken over de gehele levensduur van bouw, beheer onderhoud tot sloop. LCC ondersteunt de besluitvorming en is in combinatie met functioneel specificeren, system engineering en integrale projecten (ontwerp bouw en onderhoud in één opdracht), een krachtig hulpmiddel om  de aanleg én gebruiksperiode te overzien.

De initiële investering en het ontwerp zijn bepalend voor de te verwachten kosten en inkomsten over de levensduur. Technische alternatieven objectief vergelijken over de levensduur met behulp de LCC-methode levert daarbij aanzienlijke kostenbesparingen op.

De basisprincipes en implementatie van Life Cycle Costing in de grond- weg en waterbouwsector (gww) voor een project of organisatie komen in de cursus uitgebreid aan bod. De docenten zijn praktische denkers en doeners die vanuit hun eigen praktijk speken. Zij zijn werkzaam bij de aannemer, de opdrachtgever en het ingenieursbureau.

Duurzaam investeren over de gehele levensduur

Na het volgende van de cursus:

 • Heeft u voldoende bagage om binnen uw eigen organisatie LCC te implementeren of te verbeteren.
 • Weet u wat LCC is, waarom u het toepast, wanneer dit zinvol wordt gebruikt, waar u de benodigde informatie vandaan moet halen en hoe u de berekeningen maakt en presenteert.
 • Kunt u begrippen als SSK, asset management, systems engineering en de M-component (Maintain) bij DBFM-contracten relateren aan LCC.

Bedoeld voor

De cursus is bedoeld voor iedereen die als projectleider, manager en/of kostendeskundige betrokken is bij investeringsbeslissingen en levensduurtrajecten (infrastructuur, ruimtelijke plannen, kunstwerken).

Deel deze pagina

 • Informatie
  Cursusleider(s): Dhr. Ing. A.P.j. Timmerman (Royal HaskoningDHV)
  Cursusdata: 7 en 8 november 2018
  Locatie: Amersfoort
  Prijs: € 920,00 excl. btw
  Roosterinformatie: Theorie met praktijkgerichte oefeningen
 • Programma

  Dag 1

  • Introductie
  • LCC waarom? Toelichting van de begrippen en de basisprincipes 
  • Organisatorische aspecten, de bestuurstafel, anticiperen op de budgetproblematiek
  • Technische en economische afweging rond assets, samenhang met RAMS en risico’s
  • De rekenkundige aspecten rond LCC, de invloed van tijd op geld, LCC in relatie tot de standaardsystematiek voor kostenramingen (SSK)

  Dag 2

  • Recapitulatie en afstemming leerdoelen
  • LCC toepassen bij grote projecten in planstudies en contractvoorbereiding
  • LCC in DBFM-contracten, financieringsaspecten
  • M component bij DB(F)M-contracten wat komt daarbij kijken?
  • Tafels: discussie en oefenen in het toepassen van LCC aan de hand van thema’s en/of een concrete case.
  • Wrap-up, evaluatie trainingsdoelen en afsluiting
 • Reviews
  Deze cursus wordt beoordeeld met een 7,6
  “Goede diepgang, zeker enthousiast van geworden.”
  Geurt Jan van der Meiden (Vialis BV)
  “Goed. Werken met modules/sprekers bevalt goed. Insteek vanuit praktijk is waardevol.”
  Jan Verkammen (Waterschap Hollandse Delta)
  “Interessante cursus die ik kan toepassen in mijn beroepspraktijk. Wel erg gericht op Weg- en Waterbouw.”
  Peter Sjoerdsma (Vitens NV)