Cursus

Langsconstructies

INNW cursus beoordelen waterkeringen

*Deze cursus is onder revisie en wordt weer verwacht in 2022*

Steeds vaker worden bijzondere waterkerende constructies gebruikt voor dijkversterking in Nederland. Een langsconstructie kan de stabiliteit verhogen en is een goed alternatief voor een klassieke dijkversterking waar de ruimte beperkt is. Afgelopen jaar is er een nieuwe ontwerp- en beoordelingsmethode voor stabiliteitsverhogende langsconstructies ontwikkeld. Deze cursus gaat in op deze nieuwe ontwerp-/beoordelingsmethode, zodat je deze methode kan toepassen bij de beoordeling van langsconstructies.

In deze cursus krijg je inzicht in welke langsconstructies er zijn, hoe je kan vaststellen of bestaande langsconstructies een stabiliteitsverhogende functie hebben en welke informatie je nodig hebt bij de beoordeling van de veiligheid. Je weet in welke situaties gegevens uit inspecties en veldonderzoeken van belang zijn. Na deze cursus kun je de inzichten van de nieuwe methode toepassen in de WBI beoordeling van langsconstructies.

Inhoud

Na afloop van de cursus kun je:

  • verschillende soorten langsconstructies herkennen en benoemen;
  • benodigde informatie verzamelen voor de beoordeling van langsconstructies;
  • beoordelen wat je nog in het veld moet onderzoeken naast de al beschikbare gegevens;
  • benodigde parameters van de nieuwe berekeningsmethode in PLAXIS benoemen;
  • stapsgewijs aan de slag met de nieuwe methode;
  • de resultaten uit de Plaxis-analyse beoordelen.

Bedoeld voor

Beoordelaars/toetsers en ontwerpers bij keringbeheerders en markt; ILT

Deel deze pagina