Cursus

Projectmanagement masterclass (online)

Alle kennis en kunde rondom het definiëren en het uitvoeren van projecten, leiderschapsstijlen en gedragsaspecten. Zodat jij als projectmanager je team en omgeving aanzet tot effectief gedrag en het behalen van de gewenste doelstellingen. Dit is de kern van deze projectmanagement masterclass.

Deze masterclass geeft een gedegen theoretische kennis van zowel de ‘harde’ instrumentele aspecten als de ‘zachte’ gedragscompetenties van het projectmanagement vak. Maar om projecten tot een goed einde te brengen is er meer nodig. Ook in niet-ideale situaties dient er resultaat geboekt te worden. Daarom besteedt deze masterclass veel aandacht aan de toepassing van deze kennis in de dagelijkse praktijk. 

Dit curiculum is gebaseerd op de richtlijnen van IPMA (International Project Management Association), wat garant staat voor een internationaal aantoonbaar kwaliteits- en ervaringsniveau. De IPMA richtlijnen zijn gebaseerd op best practices met als voordeel dat er een brede acceptatie voor bestaat en dat er niet gekozen wordt voor specifieke methoden of tools. Het resultaat staat altijd centraal, de weg er naar toe is slechts een middel.

Resultaat

Na het volgen van deze masterclass heb je kennis van alle aspecten rondom het definiëren en het uitvoeren van projecten. Daarnaast heb je veel geleerd over leiderschapsstijlen en gedragsaspecten en weet je hoe je als projectmanager uw team en omgeving aanzet tot effectief gedrag zodat de gewenste doelstellingen worden gerealiseerd. 
Aansluitend kun je bij Cito het IPMA examen afleggen op level D (beginnend projectmanager) of het theoriegedeelte op level C (Ervaren projectmanager met aantoonbare praktijkervaring). 

Bedoeld voor

De Projectmanagement Masterclass is bedoeld voor zowel projectmedewerkers en beginnende projectmanagers die zich willen voorbereiden op het IPMA-D examen, als voor ervaren projectmanagers ter voorbereiding op het IPMA-C examen. De IPMA-C certficering bestaat tevens uit het opstellen van een projectrapport (CV) en een interview met twee Cito-assessoren. De begeleiding voor dit traject is geen onderdeel van deze masterclass, maar kan apart worden aangeboden.

Werk-/ denkniveau

HBO of Academisch, met werkervaring.

Op verzoek wordt de cursus gegeven in het Nederlands of Engels.

Deel deze pagina

 • Informatie
  Taal
  Dit programma kan op verzoek in het Engels worden gegeven.
 • Programma

  MODULE 1: DE BASIS VAN PROJECTMANAGEMENT

  1a Introductie
  Overzicht van de masterclass modules. Het realiseren van doelstellingen en het komen tot effectief gedrag. Het verschil tussen theorie en praktijk in projectmanagement. Certificering volgens IPMA.
  1b Project management in volgelvlucht
  Model van een project. Projectdoel en projectresultaten. De definitie fase en de uitvoeringsfase. De PDCA cycle. Overzicht van projectmanagementmethoden. Positie van de projectmanager in de organisatie.
  1c De projectvoorbereidingsfase
  Hoe het leggen van de fundering van een project in korte tijd wordt uitgevoerd en een basis is voor succes. Business case en projectdefinitie (project charter). Stakeholder-management. Positie projectorganisatie binnen de staande organisatie. Beslissingen nemen, scope management en wijzigingsbeheer. Omgaan met risico’s en kansen.

  MODULE 2: LEIDERSCHAP EN ANDERE GEDRAGSCOMPETENTIES

  2a Leiderschap
  Leiderschapstheorieën: Stephen Covey, Robert Quinn en anderen. Situationeel leiderschap. Hoe werkt betrokkenheid, motivatie en weerstand? Persoonlijkheidsmodellen en hun toepassing. Probleemoplossing, resultaatgerichtheid, efficiency, creativiteit, betrouwbaarheid en ethiek.
  2b Sociale vaardigheden en teamwerk
  Communicatieve vaardigheden toegepast in de organisatie, in het team, met de stuurgroep en de opdrachtgever en met de leidinggevende. Teamontwikkelfases volgens Tuckman en teamrollen volgens Belbin. Overleg en advies, onderhandelen en conflictbeheersing.

  MODULE 3: PROJECTDEFINITIE

  3a Het maken van het plan
  De stappen van het planningsproces: doelen en eisen, projectstrategie, projectstuctuur, fasering, tijdsplan, inzet van mensen en middelen. Architectuur, productdecompositie, module-integratie en werk-decompositie. Planningstechnieken: precedence-chart, Critical Path Method, PERT- en GANTT-methode. Theory of constraints (Goldratt), kosten en financiën.
  3b Planningen: de praktijk
  Overbruggen van het spanningsveld tussen middel en doel. Planningen maken is een vak. Hoe geef je het plan voldoende detail en hou je het toch flexibel? Het plan tegelijkertijd als simulatiemiddel, als estimator voor doorlooptijd&kosten en als dagelijks kompas voor het team. Hoe integreer je als projectmanager uitvoering, tracking&control en rapportage. Tips&tricks voor het opzetten van planningen.

  MODULE 4: PROJECTUITVOERING EN BEHEERSING

  4a Projectbeheersing
  Toepassen van de Deming cycle. Besturingswijzen: management by objectives en management by exception. PDCA op teamniveau en op stuurgroepniveau. Voortgangsbewaking en -beheersing. Integraal management: KPI’s voor product, project en proces. Status bepalen ten opzicht van ‘nu’ en ten opzicht van het eindpunt. Performance analyse, earned value analyse en slip-chart methode. 
  4b PPP-implementatie, organisatie en financiën
  Project-, programma- en portfoliomanagement. Veranderingsmanagement. Hoe zet je strategie om in actie: de Business balanced score Card volgens Kaplan en Norton. Financieel management.
  4c Afsluiting
  Samenvatting en IPMA-D/C oefenopgaven.