Cursus

Indirecte mechanismen

INNW cursus beoordelen waterkeringen

Om indirecte (faal)mechanismen te beoordelen, moet je eerst weten welke indirecte mechanismen er zijn en hoe deze mechanismen de directe faalmechanismen beïnvloeden. Dit sluit aan op het WBI2017. Bij het werken van grof naar fijn is het soms mogelijk om vooraf de risico’s in te schatten van voorlanden, havendammen en objecten in of op de waterkering die geen waterkerende functie hebben (NWO’s). Denk bij NWO’s aan kabels & leidingen, gebouwen, bomen of andere objecten zoals windturbines. Dit heeft gevolgen voor de beoordeling.

In deze cursus leer je hoe je de invloed van indirecte mechanismen op de directe mechanismen kunt bepalen. Na de cursus weet je welke kennis er is over de veiligheidsbeoordeling bij de aanwezigheid van indirecte mechanismen en wat de witte vlekken hierbij zijn. Ook heb je een breder begrip van hoe indirecte mechanismen geïntegreerd zijn in het beoordelingsproces conform het WBI2017. Daarnaast oefen je met het maken van simpele situatieberekeningen. Hierdoor kun je de indirecte mechanismen beter meenemen in de beoordeling van de waterkeringen.

Inhoud

Na afloop van de cursus kun je:

  • uitleggen welke indirecte mechanismen er zijn en hoe ze invloed hebben op de directe faalmechanismen van de waterkering;
  • uitleggen hoe de indirecte mechanismen effect hebben op de directe mechanismen;
  • door van grof naar fijn te werken een eerste inschatting maken van de het effect van
  • NWO’s en op basis daarvan NWO’s prioriteren;
  • uitleggen welke kennis er is over indirecte mechanismen en uitleggen welke witte vlekken er nog zijn;
  • globale faalpaden benoemen bij de manier waarop indirecte mechanismen van invloed zijn op de directe mechanismen;

Bedoeld voor

Beoordelaars/toetsers en ontwerpers bij keringbeheerders en markt; ILT

Deel deze pagina