Cursus

Grondonderzoek: bepaling van parameters

Eenduidig afleiden van geotechnische parameters

Er zijn continu ontwikkelingen en nieuwe inzichten over de planning, beoordeling en verwerking van grondonderzoek. Deze ontwikkelingen worden vastgelegd in diverse rapporten en protocollen (zoals CUR247: Risicogestuurd grondonderzoek). Eenduidigheid in de bepaling van de hoeveelheid én het soort grondonderzoek en in de afleiding van de geotechnische parameters staat daarbij centraal.

Bovendien zijn er recent nieuwe geotechnische modellen ontwikkeld waarvoor speciale parameters nodig zijn, zoals ongedraineerd rekenen bij de toetsing van dijken. Deze kunnen  uit de traditionele proeven of uit nieuwe testen worden afgeleid. Ook zal aandacht worden besteed aan geofysische methoden, monitoring en geohydrologische technieken. Door middel van oefeningen die tijdens de cursus worden uitgewerkt wordt theorie en praktijk aan elkaar gekoppeld.

Als onderdeel van de cursus krijg je een rondleiding door het geotechnisch laboratorium van Deltares en in een sondeerwagen van Fugro. Tijdens de cursus werk je aan een casus zodat je de theorie direct toe leert passen.

Haal meer uit jouw grondonderzoek

In deze cursus leer je:

 • De hoeveelheid grond- en laboratoriumonderzoek bepalen voor een project
 • Het type grond- en laboratoriumonderzoek bepalen voor een project 
 • Grondparameters afleiden op basis van sonderingen en boringen
 • Grondparameters afleiden op basis van laboratoriumonderzoek
 • De  juiste parameters te kiezen voor ontwerp en uitvoering op basis van een set afgeleide grondparameters
 • Geotechnische risico's inschatten bij een beperkte hoeveelheid grond- en laboratoriumonderzoek

Bedoeld voor

Geotechnische ontwerpers van aannemers en ingenieursbureaus, vergunningverleners vanuit de overheid en werkvoorbereiders en calculators in grondwerk en funderingstechnieken.

Deel deze pagina

 • Informatie
  Cursusleider(s): Dhr. Dr.ir. C. Zwanenburg (Deltares), Mevr. Ir. E. Alink - de Boer (Fugro NL Land B.V.)
  Cursusdata: 9 en 10 oktober 2019
  Dagindeling: 9:00 -17:00
  Locatie: Delft
  Prijs: € 1.045,00 excl. btw
  Prijs is inclusief de publicaties: Risicogestuurd grondonderzoek en CUR2008-2 Van onzekerheid naar betrouwbaarheid
  Studiepunten: 10 (PDH's Geotechniek)
 • Programma

  Dag 1

  Classificatie van grond op basis van laboratoriumproeven

  Relatie theorie - laboratoriumproeven
  bepaling sterkte en stijfheidsparameters (triaxiaal en DSS proeven)

  Oefening classificatie en sterkte parameters

  Bepaling samendrukkingsparameters - traditionele en isotachen parameters

  Oefening samendrukkingseigenschappen

  Statistiek en foutenbronnen, omgaan met proeven verzamelingen 

  Oefening proevenverzameling

  Bezoek laboratorium en veldwerk equipment

  Dag 2

  Geologie en materiaaleigenschappen

  Planning grondonderzoek en schematisatie grondlagen

  Bijzonder grondonderzoek, sonderingen en classificatie op basis van sonderingen

  Oefening schematisatie ondergrond en correlatie sondeerweerstand

  Grondwater - Geohydrologisch onderzoek

  Oefening geohydrologie

  Geofysische metingen

  Valkuilen

   

 • Reviews
  Deze cursus wordt beoordeeld met een 8,0
  “Interessant, met theoretische diepgang.”
  Alex Greeuw (Witteveen+Bos)
  “Fijne cursus, waarin zowel de breedte als diepte bereikt wordt op verschillende relevante onderdelen.”
  “Breed, veel aandacht voor alle mitsen en maren.”
  “Goede balans tussen techniek, context, regelgeving.”