Cursus

Grondonderzoek: bepaling van parameters

Er zijn continu ontwikkelingen en nieuwe inzichten over de planning, beoordeling en verwerking van grondonderzoek. Deze ontwikkelingen worden vastgelegd in diverse rapporten en protocollen (zoals CUR247: Risicogestuurd grondonderzoek). Eenduidigheid in de bepaling van de hoeveelheid én het soort grondonderzoek en in de afleiding van de geotechnische parameters staat daarbij centraal.

Bovendien zijn er recent nieuwe geotechnische modellen ontwikkeld waarvoor speciale parameters nodig zijn, zoals ongedraineerd rekenen bij de toetsing van dijken. Deze kunnen  uit de traditionele proeven of uit nieuwe testen worden afgeleid. Ook zal aandacht worden besteed aan geofysische methoden, monitoring en geohydrologische technieken. Door middel van oefeningen die tijdens de cursus worden uitgewerkt wordt theorie en praktijk aan elkaar gekoppeld.

Als onderdeel van de cursus krijg je een rondleiding door het geotechnisch laboratorium van Deltares en in een sondeerwagen van Fugro. Tijdens de cursus werk je aan een casus zodat je de theorie direct toe leert passen.

Haal meer uit jouw grondonderzoek

In deze cursus leer je:

 • De hoeveelheid grond- en laboratoriumonderzoek bepalen voor een project
 • Het type grond- en laboratoriumonderzoek bepalen voor een project 
 • Grondparameters afleiden op basis van sonderingen en boringen
 • Grondparameters afleiden op basis van laboratoriumonderzoek
 • De juiste parameters te kiezen voor ontwerp en uitvoering op basis van een set afgeleide grondparameters
 • Geotechnische risico's inschatten bij een beperkte hoeveelheid grond- en laboratoriumonderzoek

Bedoeld voor

Geotechnische ontwerpers van aannemers en ingenieursbureaus, vergunningverleners vanuit de overheid en werkvoorbereiders en calculators in grondwerk en funderingstechnieken.

Deel deze pagina

 • Informatie
  Cursusleider(s): Mevr. Ir. E. Alink (Fugro NL Land B.V.), Dhr. Dr.ir. C. Zwanenburg (Deltares)
  Cursusdata: 21 en 22 november 2023
  Dagindeling: dagcursus
  Locatie: Deltares Delft
  Prijs: € 1.110,00 excl. btw
  Prijs is inclusief de publicatie: Risicogestuurd grondonderzoek en CUR2008-2 Van onzekerheid naar betrouwbaarheid
  Roosterinformatie:
 • Programma

  Dag 1: Parameterbepaling uit laboratoriumonderzoek en veldmetingen

  • Inleiding cursus
  • Planning grondonderzoek en schematische lagen
  • Classificatie op basis van sonderingen
  • Oefening 1: Opstellen schematische achtergrond en correlatie sondeerweerstand - sterkte ondergrond
  • Bezoek laboratorium
  • Bepaling samendrukkingsparameters - traditionele en isotachen parameters
  • Oefening 2: Samendrukkingseigenschappen
  • Statistiek en foutbronnen, omgaan met proevenverzamelingen
  • Oefening 3: Opstellen proevenverzameling

  Dag 2: Parameterbepaling uit laboratoriumonderzoek en veldmetingen

  • Terugblik eerste dag
  • Geologie en materiaaleigenschappen
  • Classificatie van grond op basis van laboratorium proeven
  • Relatie Theorie - Laboratoriumproeven, bepaling sterkte en stijfheidsparameters (triaxiaal en DSS proeven)
  • Oefening 4: Sterkte parameters
  • Grondwater - geohydrologisch onderzoek
  • Oefening 5: Geohydrologie
  • Geofysische metingen
  • Valkuilen
  • Bezoek sondeerwagen en afsluiting cursus
    
 • Reviews
  Deze cursus wordt beoordeeld met een 8,6
  “Interessant, met theoretische diepgang.”
  Alex Greeuw (Witteveen+Bos)
  “Fijne cursus, waarin zowel de breedte als diepte bereikt wordt op verschillende relevante onderdelen.”
  “Breed, veel aandacht voor alle mitsen en maren.”
  “Goede balans tussen techniek, context, regelgeving.”