Cursus

Geotextielen in de waterbouw

Ontwerp en uitvoering

Geokunststoffen, ook wel geotextielen genoemd, worden steeds vaker toegepast bij waterbouwkundige projecten. Zij zijn vaak goedkoper en milieuvriendelijker dan traditionele technieken. De geokunststoffen dienen wel zorgvuldig te worden toegepast bij de aanleg van civieltechnische constructies. Gebeurt dat niet dan kunnen beschadigingen het gevolg zijn.

Deze cursus geeft een overzicht van bekende en nieuwe toepassingen van geotextielen in de waterbouw. Daarnaast worden de nieuwe ontwerpregels en uitvoeringsrichtlijnen gepresenteerd, specifiek voor geokunststoffen onder steenbekledingen op dijken en geotextiele zandelementen in waterbouwkundige constructies. De laatste kunnen gebruikt worden als alternatief voor breuksteen of basalt. 

Tijdens de cursus oefen je zelfstandig in het gebruik van de ontwerprichtlijnen, zoals vastgelegd in diverse publicaties en met name de nieuwe Richtlijn Geotextielen onder steenbekledingen.

Geotextielen leren toepassen in jouw projecten

In deze cursus leer je:

 • werken met de nieuwe CUR ontwerprichtlijn voor geotextielen onder steenbekledingen op dijken
 • alle bekende en nieuwe toepassingen van geotextielen in de waterbouw kennen
 • de kritische punten bij de installatie van geokunststoffen kennen
 • welke uitvoeringseisen aan de toepassing gesteld worden
 • hoe de levensduur van geotextielen bepaald wordt
 • welke verificatiemethoden bestaan om de levensduur, bij de selectie van de producten en tijdens de uitvoering, te controleren
 • een ontwerp maken van projecten met geotextiele zandelementen, na uitleg over specifieke uitvoeringsaspecten
 • zelfstandig ontwerpen met geokunststoffen in de waterbouw, door oefeningen tijdens de cursus

Bedoeld voor

Betrokkenen bij het ontwerp en de uitvoering van waterbouwkundige kunstwerken waarbij geokunststoffen worden toegepast (opdrachtgevers, projectleiders, ontwerpers, uitvoerders, toezichthouders).

 

Hybride cursus: klassikaal, maar ook online te volgen

Deze cursus wordt (onder voorbehoud van de dan geldende restricties) klassikaal gegeven conform de RIVM-richtlijnen vanwege COVID-19, maar is in verband hiermee ook online te volgen. Geef s.v.p. bij het inschrijven aan hoe je de cursus wilt volgen.

Deel deze pagina

 • Informatie
  Cursusleider(s): Dhr. Ing. R.H. Gerritsen (Enka Solutions)
  Cursusdata: 1 juni 2021
  Dagindeling: dagcursus
  Locatie: Amersfoort
  Prijs: € 725,00 excl. btw
  Prijs is inclusief de ontwerprichtlijn Geotextielen onder steenbekledingen en catering
  Studiepunten: 6 (PDH's Bouw- en Waterbouwkunde)
  Roosterinformatie: klassikale cursus, ook online te volgen
 • Programma
  • Inleiding geokunststoffen in de waterbouw
  • Bestendigheid en levensduur van geokunststoffen
  • Geokunststoffen onder steenbekledingen, Ontwerpfilosofie, Ontwerprichtlijn deel 1 (gedetailleerde methode)
  • Geokunststoffen onder steenbekledingen, Ontwerprichtlijn deel 2  (eenvoudige methode)
  • Uitvoeringsrichtlijnen voor geokunststoffen in de waterbouw
  • Toepassing en ontwerp van geotextiele containers, tubes en bags
  • Ontwerpoefeningen
    
 • Reviews
  Deze cursus wordt beoordeeld met een 8,0
  “Positief, afwisseling in onderwerpen, goede verhouding tussen theorie en praktische uitvoering.”
  Sebastiaan Maan (BT Geoconsult)
  “Goed geleerd hoe de nieuwe normering toe te passen.”
  Maurice de Graaf (Rijkswaterstaat)
  “Nuttig, met name vanwege de nieuwe CUR-richtlijn.”
  Cursist van Gemeente Rotterdam, stadsontwikkeling
  “Leerzaam en ik kan het direct toepassen in mijn werkzaamheden.”
  Cursist Sweco Nederland BV
  “Leerzaam, praktisch toepasbaar, achtergronden verhelderend.”
  Cursist van Movares Nederland BV