Cursus

Geotechnische stabiliteit van hijskranen en funderingsmachines

Deze cursus richt zich op het hele spectrum van zware machines in relatie tot belastingen en geotechnische draagkracht. In het bijzonder komen funderingsmachines aan bod en hijskranen, waaronder ook kranen die nodig zijn bij de bouw van windturbines.

Moderne funderingsmachines zijn vaak zeer hoog ten opzichte van de grootte van het bouwterrein, zeker bij binnenstedelijke projecten. Als zo’n machine omvalt (en dat gebeurt nog te vaak!), komt zij al snel buiten de bouwplaats in de openbare ruimte terecht met aanzienlijk risico van persoonlijk letsel.

Het draagvermogen van het bouwterrein en het ontwerp van opstelplaatsen voor zware en hoge kranen vraagt ook deskundigheid in alle fasen van het ontwerp- en bouwproces om te komen tot een zorgvuldig, veilig en economisch verantwoord ontwerp. Daarbij speelt een groot aantal locatiespecifieke factoren een rol, zoals het kraantype, de belastingen, de omgeving en de (veelal slappe) ondergrond. Ook het op juiste wijze verwerken van de potentiële risico’s gerelateerd aan de hijswerkzaamheden vraagt specifieke aandacht.

Zware machines in relatie tot belastingen en geotechnische draagkracht

In de cursus komen aan bod:

 • De veiligheidsfilosofie

 • Kraantypen en belastingen

 • Het ontwerp van het bouwterrein (draagvermogen, zettingen)

 • Realisatie van de uitvoering

 • Een 2-tal uit te werken casussen.
   

Deze nieuwe cursus is een samenvoeging van twee eerder gegeven cursussen: “Kraanopstelplaatsen bij de bouw van windturbines” en “Begaanbaarheid van bouwterreinen”. Hoewel beide cursussen zich richten op een iets ander toepassingsgebied, bleek er in beide overeenkomende onderwerpen. Het rapport "Begaanbaarheid van bouwterreinen" is optioneel bij de cursus bij te bestellen; het rapport  “Kraanopstelplaatsen bij de bouw van windturbines” is gratis te downloaden bij STOWA. 

Bedoeld voor

Betrokken deskundigen die bekend zijn met geotechnische basiskennis bij opdrachtgevers, ingenieursbureaus, aannemers, bevoegd gezag en leveranciers van materieel.

Deel deze pagina

 • Informatie
  Cursusleider(s): Dhr. Ing. A. Jonker (Jonker Geoadvies)
  Cursusdata: 9 en 16 februari 2022
  Dagindeling: dagcursus
  Locatie: Delft
  Prijs: € 795,00 excl. btw
  Prijs is inclusief catering en standaard materialen. Optioneel kunt u het boek Begaanbaarheid van bouwterreinen (CRW 689.16) bijbestellen voor EUR 95,- geeft u dit s.v.p. aan bij notities of per mail.
 • Programma

  Programma


  Dag 1: dinsdag 28 september 2021

  Inleiding
  Fred Jonker

  Veiligheidsfilosofie
  Johan van der Molen

  Ontwerp-  Kraantypen en belastingen
  Wouter Ormel

  Ontwerp - Draagvermogen en zettingen
  Erik den Arend

   

  Dag 2: dinsdag 5 oktober 2021

  Case 1: Begaanbaarheid
  Johan van der Molen

  Realisatie uitvoering
  Cors van den Heuvel

  Case 2: Kraanopstelplaats
  Erik den Arend

  Evaluatie cases
  Johan van der Molen en Erik den Arend