Cursus

Geotechnische risico's bij bouwprojecten

Geotechniek voor schade-experts

Grond en funderingen zijn de basis van elk bouwwerk, maar daarnaast ook een veel voorkomende oorzaken van bouwschade. Een goed begrip van geotechniek is essentieel om risico’s en schades goed te kunnen beoordelen.

In deze korte cursus leer je de basisbeginselen van grondmechanica en funderingstechniek. Je leert de belangrijkste geotechnische problemen en risico’s herkennen en er adequaat op te reageren. Daarnaast komen praktische geotechnische aspecten in deze cursus aan de orde.

De bouwput en verschillende funderingstechnieken staan in de cursus centraal. Ook is er speciale aandacht voor omgevingsbeïnvloeding en de noodzaak van een goede vooropname. Je sluit de cursus af met een korte toets.

Hoe grond werkt

Na het volgen van de cursus:

 • Heb je een overzicht en gevoel van hoe grond nu werkt;
 • Weet je de meerwaarde van grondonderzoek;
 • Ken je verschillende constructies die in de grond worden toegepast;
 • Ken je de belangrijkste geotechnische risico’s in een bouwproject.

Bedoeld voor

Deze cursus is bedoeld voor (kandidaat) Register-Experts van het NIVRE. Andere geïnteresseerden worden, zij het beperkt, ook toegelaten.

Deel deze pagina

 • Informatie
  Cursusleider(s): Dhr. Ir. J.W.R. Brouwer (Geobest BV)
  Cursusdata: 31 oktober en 14 november 2023
  Dagindeling: middag-avondcombinatie
  Locatie: OneMeeting Eenhoorn Amersfoort
  Prijs: € 750,00 excl. btw
  Prijs is inclusief alle materialen en maaltijd.
  Studiepunten: 6 (PE-punten NIVRE)
  2 (PE-punten NIVRE voor behaalde toets)
  Roosterinformatie: middag/avond cursus
 • Programma

  Dag 1

  • Introductie cursus
  • Geologie van Nederland
  • Basisbeginselen Grondmechanica
  • Uitvoeren en interpretatie grondonderzoek
   • Waarom onderzoek
   • Sonderen
   • Boren (nemen van bodemmonsters)
  • Risico's in de geotechniek algemeen
   • Wat gaat er mis en waarom (foutenbronnen)
   • Praktijkvoorbeelden

  Dag 2

  • Overzicht technieken in Nederland
   • Grondlichamen (zettingen en stabiliteit)
   • Paalfunderingen
   • Funderen op staal
  • Bouwputten
   • Type bouwputten en afdichtingen
   • Invloed van het grondwater
  • Omgevingsbeïnvloeding
   • Vervormingen
   • Trillingen
   • Geluid
   • Bemaling
  • Praktijkvoorbeelden