Cursus

Geohydrologie van waterkeringen

Principes, meettechnieken en valkuilen

Deze cursus geeft je gedegen kennis van het grondwatersysteem rondom een waterkering. Je leert geohydrologische basisprincipes praktisch en realistisch mee te nemen in de beoordeling en het ontwerp van een dijk of kade.

Wanneer zijn numerieke grondwaterberekeningen noodzakelijk? Dat leer je in deze cursus, evenals het alternatief: eenvoudige basisprincipes om grondwatermetingen te vertalen naar ontwerp of beoordeling. Ook het betrouwbaar toepassen van intrede weerstand, verzadiging en tijdsafhankelijke grondwaterstroming passeren de revue.

Wanneer wordt de dijkveiligheid écht beïnvloedt door grondwater? Hands-on oefeningen leren je te beslissen of onderzoek meerwaarde heeft. De samenhang tussen versterkingsmaatregelen, grondwater en omgeving wordt behandeld. Bekende kennisleemten en lopende ontwikkelingen worden met je gedeeld.

Vermijd de valkuilen waar anderen in gestapt zijn

Aan het eind van de cursus:

 • kun je de belangrijkste principes van geohydrologie rond de waterkering uitleggen;
 • ken je de voor- en nadelen van verschillende geohydrologische meettechnieken;
 • heb je inzicht wanneer numerieke grondwatermodellen meerwaarde bieden ten opzichte van analytische modellen;
 • herken je uit prakijkvoorbeelden grondwater gerelateerde valkuilen rond meten, beoordelen en ontwerpen van waterkeringen;
 • kun je grondwateraspecten doordacht toepassen in de beoordeling van faalmechanismen;
 • heb je inzicht in de mogelijke interacties tussen versterking, grondwater en omgeving;
 • ken je de laatste ontwikkelingen op het snijvlak van geohydrologie en waterkeringen.

 

Bedoeld voor

Ontwerpers, projectmedewerkers, adviseurs en beoordelaars van waterkeringen bij ingenieursbureaus, waterschappen, rijkswaterstaat of aannemers.

Deel deze pagina

 • Informatie
  Cursusleider(s): Dhr. Drs. B.M. Berbee (Fugro NL Land B.V.)
  Cursusdata: 8, 15 en 22 mei 2023
  Dagindeling: dagcursus
  Locatie: Mercure Hotel Amersfoort
  Prijs: € 1.495,00 excl. btw
  Prijs is inclusief alle materialen en catering.
 • Programma

  Programma


  Dag 1: Doorgronding van het geohydrologisch systeem
   

  Geohydrologisch systeem: bronnen en stromen
  ir. H. van Hemert, H&K Waterkeringbeheer
  Oefening
  ir. H. van Hemert, H&K Waterkeringbeheer
  Geohydrologisch gedrag: verzadiging, tijdsafhankelijkheid en doorlatendheidsverschillen
  ir. H. van Hemert, H&K Waterkeringbeheer
  Meten aan het verzadigde geohydrologisch systeem: concepten en doorlatendheid
  drs. B.M. Berbee, Fugro 
  Oefening cursusdijk doorlatendheidsbepaling zand
  drs. B.M. Berbee, Fugro   
  Weerstandsanalyse
  drs. B.M. Berbee, Fugro 


  Dag 2: Rekenen aan grondwater rond de dijk
   

  Geohydrologische analyse: meten in de freatische en onverzadigde zone
  ir. B. Strijker, TU Delft
  Oefening
  ir. B. Strijker, TU Delft
  Rekenen: Veiligheidsbenadering en parameterkeuze
  Spreker volgt nog
  Oefening
  ir. H.D.C. Meuwese, specialist geohydrologie en waterkeringen
  Rekenen: Berekeningsmethoden
  ir. H.D.C. Meuwese, specialist geohydrologie en waterkeringen
  Rekenen: Illustratie Geohydrologische aanpak piping
  J. Hoogewoud, Advies in Water


  Dag 3: Grondwater in beoordeling en ontwerp
   

  Beoordelen: Bekledingen, macro- en microstabiliteit
  ing. A.P.C. Rozing, Deltares
  Beoordelen: Piping
  ir. H.S.O. Kapinga, Waterschap Rivierenland
  Oefening
  ir. H.S.O. Kapinga, Waterschap Rivierenland
  Dijkverbetering: Geohydrologische beïnvloeding van de omgeving
  ir. H.S.O. Kapinga, Waterschap Rivierenland
  Ontwikkelingen en witte vlekken
  drs. B.M. Berbee, Fugro 

 • Reviews
  Deze cursus wordt beoordeeld met een 8,0
  “Leuke en zeer leerzame cursus. Hierdoor heb ik meer begrip over de toetsing van dijken en de onzekerheid (van b.v. parameters) die erbij komt kijken”
  Bob Visser werkzaam bij Witteveen+Bos Raadgevende Ingenieurs B.V.
  “Een goede cursus die diverse facetten belicht met kundige sprekers”
  Cursist werkzaam bij HKV lijn in water
  “Erg fijn om een goed overzicht te krijgen van geohydrologie en hoe het te gebruiken is!”
  Cursist werkzaam bij Arcadis Nederland bv
  “Zeer interessant. Fijn om meer achtergrond te krijgen bij zaken waar ik dagelijks mee bezig ben.”
  Cursist werkzaam bij Arcadis Nederland bv