Cursus

Geohydrologie van waterkeringen

Principes, meettechnieken en valkuilen

Deze cursus geeft je gedegen kennis van het grondwatersysteem rondom een waterkering. Je leert geohydrologische basisprincipes praktisch en realistisch mee te nemen in de beoordeling en het ontwerp van een dijk of kade.

Wanneer zijn numerieke grondwater berekeningen noodzakelijk? Dat leer je in deze cursus, evenals het alternatief: eenvoudige basisprincipes om grondwatermetingen te vertalen naar ontwerp of beoordeling. Ook het betrouwbaar toepassen van intrede weerstand, verzadiging en tijdsafhankelijke grondwaterstroming passeert de revue.

Wanneer wordt de dijkveiligheid écht beïnvloedt door grondwater? Hands-on oefeningen leren je te beslissen of onderzoek meerwaarde heeft. De samenhang tussen versterkingsmaatregelen, grondwater en omgeving wordt behandeld. Bekende kennisleemten en lopende ontwikkelingen worden met je gedeeld.

Vermijd de valkuilen waar anderen in gestapt zijn

Aan het eind van de cursus:

 • kun je de belangrijkste principes van geohydrologie rond de waterkering uitleggen;
 • ken je de voor- en nadelen van verschillende geohydrologische meettechnieken;
 • heb je inzicht wanneer numerieke grondwatermodellen meerwaarde bieden ten opzichte van analytische modellen;
 • herken je uit prakijkvoorbeelden grondwater gerelateerde valkuilen rond meten, beoordelen en ontwerpen van waterkeringen;
 • kun je grondwateraspecten doordacht toepassen in de beoordeling van faalmechanismen;
 • heb je inzicht in de mogelijke interacties tussen versterking, grondwater en omgeving;
 • ken je de laatste ontwikkelingen op het snijvlak van geohydrologie en waterkeringen.

 

Bedoeld voor

Ontwerpers, projectmedewerkers, adviseurs en beoordelaars van waterkeringen bij ingenieursbureaus, waterschappen, rijkswaterstaat of aannemers.

Deel deze pagina

 • Programma

  Dag 1: Doorgronding van het geohydrologisch systeem

  • Introductie dag 1
   drs. B.M. Berbee, Fugro
  •  1a – Geohydrologisch systeem: bronnen en stromen
   ir. H. van Hemert, H&K Waterkeringbeheer B.V.
  • 1b - Geohydrologisch gedrag: oefening
   ir. H. van Hemert, H&K Waterkeringbeheer B.V.
  • 1c - Geohydrologisch gedrag: verzadiging, tijdsafhankelijkheid en doorlatendheidsverschillen
   ir. H. van Hemert, H&K Waterkeringbeheer B.V.
  • 2a – Geohydrologische analyse: basisbegrippen en berekeningsmethoden
   ir. H.D.C. Meuwese, specialist geohydrologie en waterkeringen
  • 2b – Geohydrologisch analyse: oefening
   ir. H.D.C. Meuwese, specialist geohydrologie en waterkeringen
  • 2c – Geohydrologische analyse: meten in de verzadigde zone
   drs. B.M. Berbee, Fugro
  • 2d – Geohydrologische analyse: meten in de freatische en onverzadigde zone
   ir. B. Strijker, TU Delft
    

  Dag 2: Waterkeringen in geohydrologisch perspectief

  • 3a – Waterveiligheid en geohydrologie: Veiligheidsbenadering en parameterkeuze
   drs. B.M. Berbee, Fugro
  • 3b – Waterveiligheid en geohydrologie: oefening
   drs. B.M. Berbee, Fugro
  • 3c – Waterveiligheid en geohydrologie: Opbarsten en piping
   ir. H.S.O. Kapinga, Waterschap Rivierenland
  • 3d - Waterveiligheid en geohydrologie: Bekledingen, macro- en microstabiliteit
   ing. A.P.C. Rozing, Deltares
  • 3e - Waterveiligheid en geohydrologie: oefening
   ing. A.P.C. Rozing, Deltares
  • 4 – Dijkverbetering: Geohydrologische beïnvloeding van de omgeving
   ir. H.S.O. Kapinga, Waterschap Rivierenland
  • 5 – Ontwikkelingen en witte vlekken
   drs. B.M. Berbee, Fugro