Cursus

Funderingsonderzoek en - herstel

Module B en D uit de cursus Aanpak funderingsproblematiek

Minstens 1.000.000 woningen in Nederland hebben  een risico op funderingsproblemen. In de cursus 'Aanpak funderingsproblematiek' leer je over het ontstaan van deze problemen, hoe erger te voorkomen en daar waar het te laat is, hoe de fundering hersteld kan worden.

De cursus bestaat uit vier online hoofdmodules met elk een aantal modules. Aansluitend aan deze modules zijn er in het najaar vier praktijkdagen voorzien. Naast de deelname aan de gehele cursus bestaat de mogelijkheid om je op te geven voor alleen de Modules B en D tezamen. Deze laatste mogelijkheid is met name bedoeld voor de meer ervaren deelnemers vanuit de technische hoek. Deze modules behandelen het funderingsonderzoek en het funderingsherstel.

Eigenaren/niet professionals en werknemers van supporters van KCAF kunnen op aanvraag korting krijgen.

Monitoring en herstel van funderingen 

Je leert in deze cursus (modules B en D):

 • Hoe funderingsonderzoek en monitoring uitgevoerd wordt.
 • Hoe geotechnische en constructieve berekeningen uitgevoerd worden;
 • Hoe de fundering hersteld kan worden.

   

Bedoeld voor

(Aankomend) professionals, ambtenaren en actieve bewoners of eigenaren

Deel deze pagina

 • Modules
    omschrijving prijs start

  Losse modules

  Aanpak funderingsproblematiek € 2.500,00 excl. btw Start 15 april 2021
 • Informatie
  Cursusdata: Start 11 mei 2021
  Dagindeling: 5 cursusmiddagen en 4 praktijkmiddagen
  Locatie: Online
  Prijs: € 1.395,00 excl. btw
  Prijs is inlcusief alle materialen en 4 praktijkmiddagen
  Roosterinformatie: Online cursus met 4 praktijkmiddagen in het najaar
  In samenwerking met: Kenniscentrum Aanpak Fundersproblematiek (KCAF)
 • Programma

  Programma

  Hoofdmodule   B.   Funderingsonderzoek                       

  Module B1. Funderingsonderzoek – bovengronds (dagcursus) - 11 mei 2021

  • 13           Toepassing satellietdata bij funderingsonderzoek       45 min                  
  • 14           Nieuwe richtlijn funderingsonderzoek KCAF/f3O        90 min                    
  • 15           Bovengrondse meettechnieken                                      45 min                 
   (lintvoegmetingen, vloerveldmetingen, scheurdetectie en scheuranalyse, Code Oranje)


  Module B2.  Funderingsonderzoek  ondergronds - 20 mei 2021

  • 16           Grondwateraspecten bij funderingsschade                  60 min                 
  • 17           Inspectie ondergronds, putten graven eisen               60 min                   
  • 18           Analyse houtmonsters                                                      60 min              
    

  Module B3.  Funderingsonderzoek  berekeningen en analyse - 27 mei 2021       

  • 19           Geotechnische aspecten/berekeningen                       45 min                  
  • 20           Constructieve/paal berekeningen                                  45 min             
  • 21           Analyses , workshop conclusievorming onderzoek     90 min              

   

  Hoofdmodule   D.   Uitvoeringsaspecten – aan de slag     

  Module D1. Toolkit funderingsherstel bouwblok/pand niveau - 17 juni 2021

  • 30           procesgang/draaiboek/regievoering                             45 min                
  • 31           Juridische aspecten, mandeligheid, VvE’s                      45 min                    
  • 32           Overzicht herstelmethodes                                             45 min               
  • 33           Kosten, verdeelsleutels, financiering, fondsen            45 min                    
    

  Module D2.  Funderingsherstel uitvoeringsaspecten - 24 juni 2021

  • 34           Tafelmethode – voorbeelden + berekeningen            45 min                 
  • 35           Bodemverbetering bij f. op staal                                     45 min                  
  • 36           Uitvoeringsbegeleiding                                                     45 min                    
  • 37           Garanties, Schadeafwikkeling, verzekeringen             45 min                

                 

  PRAKTIJKMIDDAGEN NAJAAR 2021     

  Voorlopig programma:

  P 1 : funderingsonderzoek, inspectieput, houtbemonstering, analyses,  - Haarlem

  P 2 : excursie aanpak stedelijk gebied gemeente Rotterdam en corpo’s

  P 3 : Excursie (Veenweides)  Fryslan :  aanpak landelijk gebied en corpo

  P 4:  Excursie Groningen : aanpak schades en pilot vervangende nieuwbouw

  P 5 ; Excursie Brabant, Limburg Zeeland; funderingen op staal