Cursus

Funderingsonderzoek en - herstel

Modules B en D van de cursus Aanpak funderingsproblematiek

Minstens 1.000.000 woningen in Nederland hebben  een risico op funderingsproblemen. In de cursus 'Aanpak funderingsproblematiek' leer je over het ontstaan van deze problemen, hoe erger te voorkomen en daar waar het te laat is, hoe de fundering hersteld kan worden.

De cursus bestaat uit vier hoofdmodules met elk een aantal modules. Aansluitend aan deze modules zijn er in het najaar vier praktijkdagen voorzien. Naast de deelname aan de gehele cursus bestaat de mogelijkheid om je op te geven voor alleen de Modules B en D tezamen. Deze laatste mogelijkheid is met name bedoeld voor de meer ervaren deelnemers vanuit de technische hoek. Deze modules behandelen het funderingsonderzoek en het funderingsherstel.

Eigenaren/niet professionals en werknemers van supporters van KCAF kunnen op aanvraag korting krijgen.

Monitoring en herstel van funderingen 

Je leert in deze cursus (modules B en D):

 • Hoe funderingsonderzoek en monitoring uitgevoerd wordt.
 • Hoe geotechnische en constructieve berekeningen uitgevoerd worden;
 • Hoe de fundering hersteld kan worden.

   

Bedoeld voor

(Aankomend) professionals, ambtenaren en actieve bewoners of eigenaren

Deel deze pagina

 • Modules
    omschrijving prijs start

  Losse modules

  Aanpak funderingsproblematiek € 2.500,00 excl. btw start 27 september 2022
 • Informatie
  Cursusleider(s): Dhr. Ir. D.A. de Jong (KCAF Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek)
  Cursusdata: Start 1 november 2022
  Dagindeling: dagcursus
  Locatie: divers
  Prijs: € 1.395,00 excl. btw
  Prijs is inclusief alle materialen en catering
  Roosterinformatie: 1, 8 november 2022 en 17, 24 januari 2023
  In samenwerking met: Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF)
 • Programma

  Programma

  Hoofdmodule   B.   Funderingsonderzoek                       

  Module B1. Funderingsonderzoek - bovengronds
  Locatie: Fugro Leidschendam

  • Inleiding, introductie funderingsconstructies (palen, staal)
   B. van der Kwaak, Hanselman
  • Bouwopbouw (alg. negatieve kleef, sondering, geotechnische berekeningen, draagvermogen)
   M. Profittlich, Fugro, KCAF PFO
  • Houtaantasting en monsteranalyse
   R. Klaassen, SHR, KCAF PFO
  • Bovengrondse meettechnieken (lintvoegmetingen, vloerveldmetingen, scheurdetectie en scheuranalyse, Code Oranje)
   B. van der Kwaak, Hanselman
  • Toepassing satellietdata bij funderingsonderzoek
   D. Zandbergen, KCAF              
  • Grondwater (stedelijk grondwaterbeheer, relatie funderingen paal/staal)
   B. den Doelder, Gemeente Rotterdam   
  • Film inspectie (Fugro/BVL)


  Module B2.  Funderingsonderzoek - ondergronds en berekeningen 
  Locatie: Rotterdam  gemeente (in de buurt van graaflocatie n.t.b.)

  • Constructieve paalberekeningen
   E. de Wit, adviseur/inspecteur Gemeente Schiedam, e.a.
  • Toetsingscriteria
   M. Profittlich, Fugro, KCAF PFO
  • Casus Rotterdam (houten palen)
   B. Hebink, Fugro i.s.m. Woonstad               
  • Casus Rivierenland (op staal)
   A. de Prouw en F. van Lier, BVL Bouwadvies                   
  • Locatie bezoek project 1 te Rotterdam (n.t.b.)
  • Locatie bezoek project 2 te Rotterdam (n.t.b.)   

   

  Hoofdmodule   D.   Uitvoeringsaspecten – aan de slag     

  Module D1. Toolkit funderingsherstel bouwblok/pand niveau
  Locatie: Gouda gemeentehuis

  • Procesgang, draaiboek, regievoering, kostenaspecten
   D. de Jong, KCAF            
  • Overzicht herstelmethodes en relatie met duurzaamheid
   M. Born, KCAF                         
  • Uitvoeringsbegeleiding en verzekeringen
   F. van Lier, BVL Bouwadvies
  • Inleiding aanpak Gouda - Stevige Stad (binnenstad)
   L. Jacobs, Gemeente Gouda
  • Excursie Gouda             


  Module D2.  Funderingsherstel uitvoeringsaspecten 
  Locatie: TU Delft - Bouwcampus              

  • Overzicht uitvoerende partijen herstel, branche NVAF, kwaliteitsvordering
   J. Estle, dir. NVAF                  
  • Bodemverbetering bij funderen op staal
   A. Knufman en R. Melis, Uretek              
  • Tafelmethode/VDM constructie
   F. van Dijk, dr. Van Dijk Maasland
  • Schroefinjectiepalen
   spreker n.t.b.
  • Verplaatsingen - aardbevingsbestendig herstel
   T. Bresser, dir. Fa. Bresser
  • Rondleiding Stevinlab TU Delft