Cursus

Funderingsonderzoek en - herstel

Modules B en D van de cursus Aanpak funderingsproblematiek

Minstens 1.000.000 woningen in Nederland hebben  een risico op funderingsproblemen. In de cursus 'Aanpak funderingsproblematiek' leer je over het ontstaan van deze problemen, hoe erger te voorkomen en daar waar het te laat is, hoe de fundering hersteld kan worden.

De cursus bestaat uit vier hoofdmodules met elk een aantal modules. Aansluitend aan deze modules zijn er in het najaar vier praktijkdagen voorzien. Naast de deelname aan de gehele cursus bestaat de mogelijkheid om je op te geven voor alleen de Modules B en D tezamen. Deze laatste mogelijkheid is met name bedoeld voor de meer ervaren deelnemers vanuit de technische hoek. Deze modules behandelen het funderingsonderzoek en het funderingsherstel.

Eigenaren/niet professionals en werknemers van supporters van KCAF kunnen op aanvraag korting krijgen.

Monitoring en herstel van funderingen 

Je leert in deze cursus (modules B en D):

 • Hoe funderingsonderzoek en monitoring uitgevoerd wordt.
 • Hoe geotechnische en constructieve berekeningen uitgevoerd worden;
 • Hoe de fundering hersteld kan worden.
   

Aansluitend op de modules worden er 2 praktijkmiddagen georganiseerd. Voor deelname hieraan is geen afzonderlijke aanmelding nodig. Een praktijkmiddag bestaat uit een excursie en/of projectbezoek met toelichting en uitleg.

Bedoeld voor

(Aankomend) professionals, ambtenaren en actieve bewoners of eigenaren

Deel deze pagina

 • Programma

  Hoofdmodule B.  Funderingsonderzoek                       

  Dag 1: Funderingsonderzoek - bovengronds 

  • Inleiding, introductie funderingsconstructies (palen, staal)
  • Bouwopbouw (alg. negatieve kleef, sondering, geotechnische berekeningen, draagvermogen)
  • Toepassing satellietdata bij funderingsonderzoek
  • Bovengrondse meettechnieken (lintvoegmetingen, vloerveldmetingen, scheurdetectie en scheuranalyse, Code Oranje)
  • Toepassing satellietdata bij funderingsonderzoek
  • Grondwater (stedelijk grondwaterbeheer, relatie funderingen paal/staal)
  • Film inspectie

  Dag 2: Funderingsonderzoek - ondergronds en berekeningen

  • Constructieve paalberekeningen
  • Toetsingscriteria
  • Rol waterbeheerders bij bodemdaling en funderingsopgave
  • Locatie bezoeken

  Hoofdmodule D.   Uitvoeringsaspecten – aan de slag

  Dag 3: Toolkit funderingsherstel bouwblok/pand niveau

  • Procesgang, draaiboek, regievoering, kostenaspecten
  • Overzicht herstelmethodes en relatie met duurzaamheid
  • Uitvoeringsbegeleiding en verzekeringen
  • Inleiding aanpak Gouda - Stevige Stad (binnenstad)
  • Excursie Gouda

  Dag 4: Funderingsherstel uitvoeringsaspecten 

  • Overzicht uitvoerende partijen herstel, branche NVAF, kwaliteitsvordering
  • Bodemverbetering bij funderen op staal
  • Tafelmethode/VDM constructie
  • Schroefinjectiepalen
  • Verplaatsingen - aardbevingsbestendig herstel
  • Rondleiding Stevinlab TU Delft