Cursus

Duurzame energiesystemen voor professionals - incompany training

Praktische toepassingen voor de energietransitie inzichtelijk

Tegenwoordig is er in de media veel aandacht voor de energietransitie. Van veel professionals wordt verwacht dat ze in hun functie beslissingen nemen op het gebied van energiebeleid en investeringen in duurzaamheid, ook als ze geen energie-technische achtergrond hebben.

In deze cursus krijg je de kans om op laagdrempelige wijze kennis te maken met de techniek achter de energietransitie. De materie wordt begrijpelijk gepresenteerd aan de hand van praktijkvoorbeelden uit zowel de bebouwde omgeving als de industrie. De cursusmaterie wordt toegepast op o.a. de voorbeeldcasus verduurzaming van een woonwijk.

De cursus is zeer interactief en begint bij een concrete formulering van het energievraagstuk en de bijbehorende uitdagingen. Daarna wordt de werking van diverse apparaten behandeld en worden de drie hoofdfuncties van energiesystemen gepresenteerd met actuele voorbeelden: energieomzetting, -opslag en -transport. Verder wordt behandeld hoe systeembeoordelingskaders kunnen worden geformuleerd en gebruikt om verduurzamingsprojecten effectief te managen; dit gebeurt aan de hand van concrete casussen, zoals van-het-gas-af project bij een wijk. Ook is er aandacht voor de stimulerende rol die actuele ontwikkelingen zoals Digitalisering en Big Data kunnen spelen in de energietransitie.

Inzicht in de energietransitie en mogelijke toepassingen

Na deze cursus:

 • begrijp je wat het energievraagstuk betekent voor mens en maatschappij
 • weet je je hoe de energiemarkt werkt - de handel in elektriciteit en warmte
 • kun je de werking van diverse apparaten beschrijven in termen van energieomzettingen: van warmtepompen en warmte-koude opslag in de bodem tot windturbines en zonnepanelen en brandstofcellen (en waterstoftechnologie)
 • begrijp je wat energie efficiëntie inhoudt en waar het van afhangt
 • weet je wat de belangrijkste technische en economische uitdagingen zijn bij het komen tot een duurzaam ecosysteem
 • kun je beoordelingskaders opstellen die kunnen worden ingezet vóór en tijdens de ontwikkeling van duurzame energieprojecten, in de vorm van slim gekozen Key Performacne Indicatoren (KPI’s)
 • heb je een overzicht van de technologieën die nu beschikbaar zijn voor de energietransitie, zoals warmtepompen, groene waterstof- en brandstofcelsystemen
   

Bedoeld voor
Ambtenaren, architecten, projectleiders, facility managers, directeurs en managers uit de maakindustrie. Kortom, professionals met een niet-energie technische achtergrond die het energievraagstuk op een dieper niveau willen begrijpen en de mogelijke toepassingen voor de energietransitie in de gebouwde omgeving of in de industrie willen leren kennen.

In samenwerking met
De cursus vindt plaats bij The Green Village, fieldlab voor duurzame innovatie in de stedelijke omgeving. Hier onderzoeken, experimenteren, valideren en demonstreren kennis- en onderwijsinstellingen, ondernemingen, overheden én burgers hun duurzame innovaties. The Green Village is een regelluw “openlucht-laboratorium” op TU Delft Campus met de wetenschap letterlijk om de hoek. Tijdens de cursus maak je kennis met The Green Village en neem je, binnen het cursusprogramma, deel aan demonstraties die je praktische energietoepassingen laten zien. 

Deel deze pagina

 • Programma

  Dag 1

  • Introductie & The Green Village
  • Concrete formulering van het energievraagstuk
  • De energiemarkt en de balans op het elektriciteitsnet in het licht van verduurzaming
  • Interactieve praktijkopdracht
  • ​​​Energiesoorten
  • Energieomzettingen in apparaten
  • Opdrachten
  • Van apparaat tot energiesysteem: opbouw uit componenten
  • De kracht van Big Data en slimme systemen in de energietransitie I
  • Vragensessie

  Dag 2

  • De drie hoofdfuncties binnen energiesystemen: omzetting, opslag en transport
  • Opdracht
  • Prestaties van installaties en energiesystemen met voorbeelden uit de praktijk
  • Het belang van Total Cost of Ownership bij investeringsbeslissingen
  • Business case development, toepassing: woning verduurzamen
  • Vragensessie
  • De kracht van Big Data en slimme systemen in de energietransitie II
  • Opdracht / vragensessie
  • Rondleiding The Green Village
  • Terugkoppeling en evaluatie
 • Reviews
  Deze cursus wordt beoordeeld met een 6,9
  “Een goede uitleg van de basis technische aspecten van duurzame energiesystemen.”
  Cursist werkzaam bij een gemeente