Cursus

Duurzaam beheer, renovatie en onderhoud van woningen

PAOTM-OTB: Inzicht in de beleidsmatige kanten van duurzaam beheer

Tijdens deze cursus krijg je meer kennis over een breed scala aan onderwerpen rondom duurzaam beheer, renovatie en onderhoud van woningen. Je krijgt handvatten om de duurzaamheidsopgave vorm te geven, samen met andere betrokkenen zoals vastgoed- en energiebedrijven en huurders.

Het is niet de vraag óf de woningvoorraad van woningcorporaties duurzamer moet worden, maar hoe we deze ambitie realiseren. Nederland heeft een ambitie om in 2050 CO2-neutraal te zijn. Veel gemeenten willen dit al vijf of tien jaar eerder bereiken. Dat betekent dat woningcorporaties fors moeten investeren en goede keuzes moeten maken. Duurzaamheid gaat bovendien om veel meer dan energiebesparing, het gaat tevens om gezonde woningen met toekomstwaarde en duurzaam circulair materiaalgebruik.

Thema’s die aan de orde komen, zijn onder meer het overheidsbeleid, het assetmanagement van de corporatie en keuzes voor (stapsgewijs) renoveren, de wegen naar gasvrij wonen, keuzevrijheid en participatie van bewoners, bewonersgedrag en energiegebruik, financiering en betaalbaarheid van duurzame maatregelen, lokaal samenwerken, duurzaam en circulair materiaalgebruik.

Beleidsmatige kanten van duurzaam beheer

Tijdens deze cursus:

 • Doe je kennis op over een breed scala onderwerpen rondom duurzaam beheer, renovatie en onderhoud van woningen.
 • Je krijgt inzicht in de beleidsmatige kanten van duurzaam beheer.
 • Doe je kennis op over praktijkervaringen van deskundige sprekers.
 • Maak je groepsopdrachten en een thuisopdracht waarbij je een thema verder uitwerkt.


Bedoeld voor

De cursus is met name bestemd voor managers vastgoed, assetmanagers en medewerkers strategie, innovatie en duurzaamheid van woningcorporaties, ontwikkelaars bij bouw- en onderhoudsbedrijven, en beleidsadviseurs bij gemeenten.

Deel deze pagina

 • Programma

  Woensdag 4 maart:  Overheidsbeleid, corporatiebeleid en duurzame woningen

  • Ontvangst en introductie
  • Overheidsbeleid duurzaamheid en rol van partijen
   Ad Straub, universitair hoofddocent, MBE, Faculteit Bouwkunde, TU Delft
  • Woningcorporaties aan zet
   Dolf Neilen, adviseur Duurzaamheid en Energiebesparing, Aedes, Den Haag
  • Energiegebruik in woningen
   Sabine Jansen, universitair docent, AE&T, Faculteit Bouwkunde, TU Delft
  • Opdracht energievraag en aanbod
  • Wegen naar aardgasvrij
   Sabine Jansen, universitair docent, AE&T, Faculteit Bouwkunde, TU Delft
  • Duurzaamheid in portefeuille- en assetmanagement
   Henk Heeger, adviseur Programma en Innovatie, Havensteder, Rotterdam
  • Afsluiting en diner


  Donderdag 5 maart: Duurzaam materiaalgebruik, circulariteit en praktijkvoorbeeld

  • Circulair slopen en hergebruik
   Barthel van Dinther, commercieel manager, A. van Liempd Sloopbedrijven B.V., Sint-Oedenrode
  • Opdracht renovatiestrategie woningcorporaties
   Ad Straub
  • Duurzaam materiaalgebruik en circulariteit
   Thijs Kurstjens, senior adviseur corporaties, W/E adviseurs, Utrecht
  • Opdracht materiaalgebruik
   Thijs Kurstjens
  • Renoveren naar NOM door De Goede Woning en ERA Contour
   Ahmed Assad, concept coördinator, ERA Contour, Zoetermeer en spreker De Goede Woning, Zoetermeer
  • Afsluiting: introductie thuiswerkopdracht en evaluatie programma


  Woensdag 1 april: Financiering en bewoners aan zet

  • Ontvangst en introductie
  • Financiering en betaalbaarheid van duurzaamheidsmaatregelen
   Dyon Noy, directeur Atriensis, Eindhoven, Zwolle en Amstelveen
  • Bespreken thuisopdracht in groepen
  • Duurzaamheid is mensenwerk
   Imke Tegels, senior-adviseur, SME Advies, Utrecht
  • Bespreken thuisopdracht plenair
  • Huurders kiezen voor duurzaamheid
   Annemieke van Doorn, aanjager Innovatie, Portaal, Utrecht
  • Afsluiting en diner


  Donderdag 2 april: Samenwerken op gebiedsniveau, CO2-vrij, waterstof en praktijkvoorbeeld

  • Samenwerken aan de energietransitie
   Gert-Jan van der Panne, beleidsadviseur duurzaamheid, afdeling Wonen, gemeente Den Haag
  • Gezamenlijk werken aan een energieneutrale woningvoorraad
   Arthur Lippus, Kwartiermakers in de Bouw, Utrecht
  • Opdracht handelingsperspectief voor morgen
   Arthur Lippus
  • CO2-neutraal of CO2-vrij?
   Chiel Boonstra, Trecodome, Roosendaal
  • Verduurzaming flats Urkerweg Emmeloord
   Durk Grouwstra, Mercatus, Emmeloord
  • Afsluiting, uitreiking getuigschriften en borrel
 • Downloads