Cursus

Duinen

INNW cursus beoordelen duinen

Het WBI bevat de methoden en regels die je moet gebruiken bij de beoordeling van de primaire waterkeringen. Hieronder vallen ook de afspraken rondom het waarborgen van de duinveiligheid. De kusthandhaving is hierbij een belangrijk onderdeel. In deze cursus oefen je met de beoordeling van de duinwaterkeringen. Je oefent met het verzamelen van gegevens, bepalen van de hydraulische belastingen, uitvoeren van berekeningen en assembleren in RisKeer.

Tijdens de cursus wordt ingegaan op het meten van JARKUS, het BKL vaststellen en het omgaan met bebouwing in duinen. Ook voer je berekeningen uit met MorphAn en XBeach. Na afloop van de cursus ben je in staat om een beoordeling van de duinen uit te voeren.

Inhoud

Na afloop van de cursus kun je:

  • uitleggen wat het beleid rondom de zandige kust is;
  • uitleggen hoe het kustfundament gehandhaafd wordt;
  • uitleggen welke data hiervoor nodig zijn (zoals JARKUS, BKL en kustlijnkaarten);
  • de processtappen doorlopen van beoordelen tot rapporteren inclusief de eventuele vervolgstappen bij de beoordeling van de duinen;
  • de gegevens verzamelen die nodig zijn voor het beoordelen van duinwaterkeringen;
  • hydraulische belastingen bepalen, assembleren en beoordelen in RisKeer;
  • uitleggen hoe je MorphAn kan inzetten in het opstellen van een legger.

Bedoeld voor

Beoordelaars/toetsers en ontwerpers bij keringbeheerders en markt; ILT

Deel deze pagina