Cursus

DuboCalc

Toepassing DuboCalc in aanbestedingen en inschrijvingen

DuboCalc is een softwareprogramma voor het berekenen van de milieu-impact van grond-, weg- en waterbouwwerken (GWW). Steeds meer opdrachtgevers passen DuboCalc toe in aanbestedingen, bijvoorbeeld middels een EMVI-criterium. Aannemers optimaliseren hun inschrijving op minder milieu-impact. In deze cursus leer je wat DuboCalc is en wordt een stappenplan behandeld voor de toepassing van DuboCalc door zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers.

Steeds meer opdrachtgevers krijgen te maken met doelstellingen op het gebied van milieu, zoals CO2-reductie en circulaire economie. DuboCalc biedt uitkomst om in een aanbesteding te sturen op vermindering van milieu-impact middels de MilieuKostenIndicator (MKI). Tijdens deze cursus worden diverse belangrijke aspecten van DuboCalc geïntroduceerd en uitgelegd, en word je middels oefeningen op weg geholpen om DuboCalc in de praktijk toe te passen.

Het volgen van de cursus met deelnemers met diverse functies bij opdrachtgevers en opdrachtnemers zorgt voor extra leerervaringen wat het gebruik van DuboCalc voor elkaar betekent. De cursus wordt gegeven door de beheerder van DuboCalc met trainingservaring bij zowel de opdrachtgevers en opdrachtnemers.

DuboCalc: een introductie en aan de slag

Tijdens deze cursus:

 • Krijg je inzicht in de belangrijkste aspecten van het programma DuboCalc, zoals de relatie met de Aanpak Duurzaam GWW en de verschillende duurzaamheidsthema’s, de opbouw van de MKI en de achtergrond van de Levenscyclusanalyse (LCA).
 • Krijg je een demonstratie van DuboCalc en hoe je met het programma kunt werken.
 • Leer je hoe het gebruik van DuboCalc in de praktijk werkt, met het invoeren van nieuwe materialen in de Nationale Milieudatabase.
 • Leer je middels praktijkoefeningen welke stappen je moet nemen om DuboCalc toe te passen in een aanbesteding (opdrachtgevers) of een inschrijving (opdrachtnemers), zoals het maken van een MKI-referentieberekeningen, het opstellen van een waarderingsformule voor het EMVI-criterium en het omgaan met ontbrekende data in de DuboCalc bibliotheek.
 • Krijg je gelegenheid eventuele specialistische vragen te stellen over de LCA-methodiek, aandachtspunten voor contractteksten of ontwikkelingen van DuboCalc.

Bedoeld voor

 • Contractmanagers, technisch managers, bestekschrijvers en beleidsmedewerkers bij opdrachtgevers.
 • Tendermanagers, projectleiders, projectmedewerkers, specialisten en MVO- of duurzaamheidsmanagers bij opdrachtnemers.

Let op

Je dient je eigen laptop mee te nemen.

Deel deze pagina

 • Informatie
  Cursusdata: 16 en 23 juni 2022
  Locatie: Gouda
  Prijs: € 1.050,00 excl. btw
 • Programma

  Dag 1 – DuboCalc introductie

  • DuboCalc Algemeen
   -   Introductie levenscyclusanalyse (rekenmethodiek achter DuboCalc)
   -   DuboCalc in relatie tot duurzaamheidsthema’s van het Ambitieweb
   -   DuboCalc in relatie tot CO2 Prestatieladder
   -   Demonstratie gebruik DuboCalc (op hoofdlijnen)
   -   Nationale Milieudatabase en nieuwe milieudata gebruiken
    
  • DuboCalc in aanbestedingen
   -   Eis of EMVI-criterium opstellen
   -   MKI-berekening van het referentieontwerp, incl. scopebepaling en vertaling van kostenraming naar DuboCalc
   -   Boven- en ondergrens van EMVI-criterium
   -   Optimaliseren van de MKI
    
  • DuboCalc oefeningen opdrachtgever
  -  MKI-referentieberekening maken o.b.v. kostenraming
  -  Waarderingsformule opstellen
  -  EMVI-criterium opstellen (contracttekst)
   

  Dag 2 – DuboCalc in projecten
  Voor specialisten die MKI-berekeningen gaan maken of controleren, of contracten gaan opstellen.

  • DuboCalc oefeningen opdrachtnemer
  - verdere introductie LCA-methodiek (rekenregels DuboCalc), modules A1 t/m D
  - opbouw MKI-referentieberekening en doornemen details
  - eigen LCA's maken
  - verdieping LCA 
  • Behandelen van regels voor opstellen DuboCalc-berekening, vastgesteld in het Protocol
  • Ervaringen en ambities van OG met DuboCalc in aanbestedingen
  • Ervaringen en ambities van ON met duboCalc in aanbestedingen
 • Reviews
  Deze cursus wordt beoordeeld met een 7,5
  “Fijn om in een stoomcursus zoveel mogelijk integrale milieuaspecten duurzaam te kunnen berekenen”
  Cursist werkzaam bij een ingenieursbureau
  “Goede introductie in toepassing en mogelijkheden DuboCalc. Veel ruimte om vragen te stellen”
  Cursist werkzaam in infra
  “Houvast om verder met DuboCalc te gaan”
  Cursist werkzaam in infra
  “Relevant, interactief, state of the art”
  Cursist werkzaam bij een aannemer