Cursus

Diepwanden

Nieuwe inzichten in ontwerp en uitvoering

Een diepwand is een gewapende betonnen damwand die in de grond wordt gevormd. Het ontwerp en uitvoering van een diepwand is complex en vraagt om speciale kennis. De afgelopen jaren is er nuttige leerervaring opgedaan in diverse projecten. Ook hebben er naar aanleiding van eerdere schades verschillende onderzoeken plaatsgevonden, aan onder meer de TU Delft.

Het CUR/COB Handboek Diepwanden wordt daarom herzien en aangevuld met recente onderzoeksresultaten en ervaringen uit projecten. Enkele jaren geleden is tevens de CUR publicatie ‘Rekenregels voor diepwanden’ geheel herzien; aangepast aan de Eurocode en de laatste inzichten.

Deze cursus biedt je de kans om zowel de kennis uit de nog te verschijnen als de reeds uitgekomen publicatie snel eigen te maken. Docenten zijn allemaal nauw betrokken bij de nieuwe onderzoeken en de publicaties.

Actuele kennis van diepwanden

Na het volgen van deze cursus weet je:

Hoe je een verstandig ontwerp maakt:

 • De verticale draagkracht en de kerende functie van een diepwand berekenen en de interactie tussen beide aspecten vaststellen
 • Keuzes maken voor de wapening die recht doen aan de bijzondere uitvoeringswijze
 • Interpreteren van de bepalingen in NEN 1992-1-1 in geval van een diepwand
 • Keuzes maken met betrekking tot type voegen en paneelafmetingen

 

Hoe een diepwand moet worden uitgevoerd:

 • Aandachtspunten kennen voor de uitvoeringswijze 
 • Aspecten die je moet bewaken tijdens de uitvoering om de kwaliteit te garanderen
 • Wat en hoe er moet worden gemonitord
 • Hoe je kunt controleren of een diepwand goed is, vóór er schade ontstaat 

 

Bedoeld voor

Ontwerpers, opstellers van risicoanalyses of werkplannen, directievoerders en werkvoorbereiders.

 

Deel deze pagina

 • Programma

  Voorlopig programma

  Dag 1

  Inleiding, relatie ontwerp en uitvoering
  ir. J.H. van Dalen, Strukton Civiel Projecten

  Ontwerpaspecten en ontwerpberekeningen (incl. onderzoek wandwrijvingshoek)
  ir. J.H. van Dalen

  Ontwerp ronde diepwandputten​
  ir. R.C. van Dee, DaeD Ingenieurs

  Ervaringen met projecten in België​
  prof. ir. J.F.A. Maertens

  Versterking Waalbrug Nijmegen: Uitvoering​
  ir. B.J. Admiraal en/of W. Lingen, Volker Staal en Funderingen BV

  Dag 2  

  Uitvoering en kwaliteitscontrole​
  ir. J.H. van Dalen

  Opsporen van slechte plekken in diepwanden​
  ir. R. Spruit, Gemeente Rotterdam

  Monitoring en invloed op de omgeving
  ir. R. Spruit

  ​Simulatie betonstroming in diepwandpanelen
  ir. J.H. van Dalen

  Slechte plekken in diepwanden: Ervaringen met beheerscenario’s​
  ir. J.H. van Dalen

  Diepwandproeven Antwerpen​
  drs. ir. R.E.P. de Nijs CEng, Witteveen+Bos