Cursus

Green belt six sigma (online)

Leer in zes dagen om activiteiten binnen een project uit te voeren volgens de Six Sigma methodiek. De focus op de klantenvraag en de proactieve wijze van data verzamelen leiden tot betere producten en een verbetering van het bedrijfsresultaat.

Deze Green Belt training gaat heel expliciet in op de Design for Six Sigma methode. Je wordt dus opgeleid tot DfSS Green Belt en bent in staat om activiteiten binnen een project uit te voeren volgens de DfSS methodiek. Als Green Belt zorg je voor de statistische onderbouwing waarmee de juiste beslissingen binnen een organisatie kunnen worden genomen. Je kunt ontwikkel- en verbeterprojecten zelfstandig uitvoeren en bij complexe projecten de DfSS Black Belt effectief ondersteunen. De focus op de klantenvraag en de proactieve wijze van data verzamelen leiden tot betere producten en een verbetering van het bedrijfsresultaat.

Om de effectiviteit van het leerproces van de Six Sigma methodiek en de bijbehorende tools te verhogen voer je jouw eerste project synchroon met het cursusverloop uit. Verder ontvang je ondersteuning in projecten door 1 jaar lang gratis deelname aan de Six Sigma User Group (4x per jaar). Met de wezenlijke bijdrage in het bedrijfsresultaat van je DfSS project kun je de investering in deze cursus rechtvaardigen.

Een selectie van de vaardigheden die je leert:

De training behandelt naast de pro-actieve Design for Six Sigma (DfSS) methodiek DIDOV ook de reactieve DMAIC methodiek. De faseringen zijn als volgt weer te geven:

 • Proactief: Define – Identify – Design – Optimize – Verify (DIDOV)
 • Reactief: Define – Measure – Analyze – Improve – Control (DMAIC)

 

De werkzaamheden die in elke fase worden uitgevoerd worden besproken, waarbij de nuttige statistische en andere ‘gereedschappen’ voor de betreffende fase aan de orde komen. Statistiek is belangrijk in het op data gebaseerde besluiten nemen. Daarom oefen je veel met de statistische software Minitab. Om een goede kwaliteit van het nieuwe product te garanderen, komen ook de volgende onderwerpen aan de orde: FMEA, Robust Design en Tolerancing, Reliability, Lean. De focus ligt op de praktische toepasbaarheid. Presentaties worden afgewisseld met oefeningen van de statistische technieken. Ook maken we van een ‘statapult’ spel gebruik om de geleerde theorie in praktijk te brengen.

Certificering en afleggen examen

Deelnemers die de 6-daagse training hebben gevolgd, ontvangen een certificaat van deelname. Om in aanmerking te komen voor certificering tot DfSS Green Belt dien je:

 • Te slagen voor het DfSS Green Belt examen
 • Twee afgeronde en succesvolle DfSS projecten voor te leggen.

 

Het betreft een zogeheten open boek examen; het is toegestaan handouts en boeken mee te nemen en te gebruiken. Het examen is Nederlandstalig en bestaat uit meerkeuze- en openvragen. Het examen toetst begrip van de DfSS methodologie, vertrouwdheid met DfSS technieken, en begrip van Minitab uitvoer. 

De twee ingediende projecten dienen te voldoen aan de volgende bepalingen:

 • De monetaire resultaten van de projecten moeten meer dan € 20.000 op jaarbasis bedragen. Voor projecten die uitsluitend niet-monetaire benefits hebben, zal de examencommissie beoordelen of het project van voldoende zwaarte is.
 • De projectdocumentatie moet de indeling volgen van de DMAIC stappen, zoals aangegeven in het review-sjabloon. Je ontvangt het review-sjabloon na inschrijving voor het examen.
 • De projectdocumentatie moet een ondertekende verklaring bevatten van de project-champion en een controller (of personen met vergelijkbare bevoegdheden). De (korte) verklaring stelt dat het projectverslag een realistische weergave geeft van het project en zijn benefits.
 • Een project kan slechts door één kandidaat ingediend worden. Gezamenlijke projecten moeten daarom worden toegewezen aan één van de Green Belts.

 

De ingezonden informatie zal vertrouwelijk worden behandeld.

Indien je examen aflegt op de vastgestelde examendag, bedragen de kosten voor het DfSS Green Belt theorie-examen € 350. Indien je op een ander tijdstip theorie-examen wil afleggen bedragen de kosten € 500 per deelnemer.

Deel deze pagina

 • Informatie
  Taal
  Dit programma kan op verzoek in het Engels worden gegeven.
 • Programma

  Six Sigma introductie en de methodieken DIDOV en DMAIC

  • Project Charter
  • CTQ en CTQ Flowdown
  • Morfologische Matrix en Pugh Matrix

  Statistiek, met gebruik van Minitab (statistische software)

  • Elementaire Statistiek, verdelingen en correlaties
  • Grafieken
  • Meet System Analyse
  • Regelkaarten (control charts)
  • Process capability
  • Hypothese testen (X categorisch vs Y continu (t-tests, ANOVA), beide X en Y continu (= Regressie Analyse), beide X en Y categorisch (proporties, Chi-square) en X continu en Y categorisch (= Logistic Regression)
  • Design of Experiments
  • Conjoint Analyse (optioneel)
  • Data Sampling, non-normaal verdeelde data, transformaties
  • Robuust Ontwerp en Tolerantie-analyse

  Aan DfSS verwante onderwerpen:

  • FMEA
  • Lean (optioneel)
  • Reliability