Cursus

De menselijke factor in de watersector

Inzicht in gedragsmechanismen voor de waterprofessional

Het succes van projecten en het bereiken van onze doelen hangt vaak meer af van de ‘menselijke factor’ dan van de beschikbare technische kennis. Inzicht in gedragsmechanismen en handvatten om daarmee om te gaan zijn daarom steeds meer van belang voor de waterprofessional.

Door het leren herkennen van bepaald gedrag en door te weten hoe je dit mogelijk beïnvloedt wordt je een stuk effectiever in jouw projecten. Aan bod komen onder andere eigenaarschap, de invloed van groepen op individueel gedrag, normdenken en de discrepantie tussen lange termijn doelen en korte termijn gedrag. Het gaat zowel om je eigen gedrag als het gedrag van bijvoorbeeld samenwerkingspartners en burgers.

Deze cursus brengt kennis uit de gedragswetenschappen en de watersector bij elkaar. U leert over inzichten uit onder meer de psychologie en bespreekt aan de hand van uw eigen casuïstiek hoe deze toe te passen in de praktijk. Door de kleine groepsgrootte en de actieve werkvormen is er volop ruimte om in te gaan op ieders casuïstiek en werksituatie.

Gedrag herkennen en leren beïnvloeden

Na afloop van de cursus : 

 • beseft u dat beslissingen niet altijd rationeel genomen worden;
 • kent u een aantal belangrijke gedragsmechanismen en inzichten uit de psychologie, zoals reductie (versimpeling van problematiek), normdenken, groepsgedrag;
 • heeft u inzicht in hoe deze gedragsmechanismen uw projecten kunnen frustreren;
 • weet u hoe u met uw eigen gedrag uw omgeving of project effectiever kunt beïnvloeden.

 

Bedoeld voor

Beleidsmakers, beleidsvoorbereiders en managers van gemeenten, waterschappen, provincies, Rijk en waterbedrijven die zich nog niet eerder hebben verdiept in de gedragswetenschappen. Denkniveau mbo+- wo 

 

Bij 5 deelnemers wordt een datum gepland voor de cursus samen met de deelnemers.

Deel deze pagina

 • Programma

  Voorafgaand aan de cursusdag wordt de cursisten gevraagd enkele korte vragen over de eigen praktijk per e-mail te beantwoorden. Voorbeelden van vraagstukken of valkuilen uit uw eigen praktijk ‘behandelen’ wij in het middagdeel van deze cursusdag.

  • Opening, programma en werkwijze
  • De menselijke factor en de watersector
  • Inzichten uit de gedragswetenschappen
  • Casuïstiek
   • Analyseren en relateren aan gedragsmechanismen
   • Inventariseren aan de hand van voorbereidingsvragen​
  • Synthese – Handvatten voor de eigen praktijk
 • Reviews
  Deze cursus wordt beoordeeld met een 8,0
  “De dag maakt duidelijk dat het er erg vanaf hangt hoe je mensen meeneemt of de beste oplossing kans van slagen heeft.”
  Anke Durand-Huiting (Waterschap Vechtstromen)
  “Leuke, leerzame en compacte cursus. Dankzij de intervisievorm veel mogelijkheid om de diepte in te gaan.”
  Meinte Blaas (Deltares)
  “Interessant (en onderbelicht) onderwerp wordt begrijpelijk gepresenteerd door middel van praktische voorbeelden. Nuttig. ”
  Adri van Noorden (Waterschap Scheldestromen)
  “De cursus verhoogt het inzicht in de samenwerkingsprocessen en hoe hierbij de menselijke factor een rol speelt.”
  Ruud Weijers (Gemeente Heerlen)
  “Door deze cursus is mijn bewustwording vergroot. De opgedane kennis en de aangereikte handvatten zijn direct toepasbaar.”
  Henk Bergboer (Gemeente Hellendoorn)