Cursus

De hypotheek- en koopmarkt in het vizier

Recente ontwikkelingen en perspectieven

De afgelopen jaren hebben we te maken met een koopwoningmarkt die voor meerdere doelgroepen onbereikbaar geworden is. Dit niet in de laatste plaats omdat de normen voor het verkrijgen van een hypotheek fors zijn aangescherpt. Als gevolg hiervan is het voor veel huishoudens steeds moeilijker om een betaalbare koopwoning te krijgen en als er dan een geschikte koopwoning is, zijn er teveel gegadigden. Er wordt dan zelfs boven de koopprijs geboden. Om in deze situatie verandering te brengen, zijn er op het hypothekenfront nieuwe initiatieven die met name de positie van starters, huurders die willen kopen en werknemers zonder vast arbeidscontract willen versterken.

In deze cursus krijg je meer kennis over een breed scala aan onderwerpen rondom de hypotheekmarkt en de markt van koopwoningen. Diverse sprekers gaan uitgebreid in op de situatie op de hypotheekmarkt. 

Thema’s die onder meer aan de orde komen zijn onder meer prijsbewegingen op de koopwoningmarkt, de visie van bouwondernemers, nieuwe hypotheekproducten, de funding mogelijkheden op de markt en de positie van het intermediair.

Inzicht in de markt van koopwoningen in Nederland

Tijdens deze cursus:

 • doe je kennis op over de structuur en het functioneren van hypotheekmarkt en de markt van koopwoningen in Nederland
 • krijg je inzicht vanuit het perspectief van verschillende betrokken partijen (consument, makelaar, gemeente, banken, intermediair) op de huidige en toekomstige ontwikkelingen op hypotheek- en koopwoningmarkt. Wat is hun rol nu en in de toekomst?
 • krijg je inzicht in de rol en invloed van buitenlandse en institutionele funders op de Nederlandse hypotheek markt
 • doe je kennis op over recente beleidsmaatregelen van de rijksoverheid om de koopwoningmarkt vlot te trekken en de gevolgen hiervan voor de koopwoningmarkt
 • doe je kennis op over recente onderzoeksresultaten, wetenschappelijke inzichten en meer praktische bijdragen. De wisselwerking tussen theorie en praktijk staat hierbij centraal

 

Bedoeld voor

De cursus is van belang voor hen die dagelijks met de hypotheek en koopsector te maken hebben zoals medewerkers van banken, intermediairs, taxateurs, bouwondernemers, medewerkers van makelaarskantoren en projectontwikkelaars, maar is zeker ook interessant voor volkshuisvesters die bij provincies, gemeenten en corporaties in dienst zijn en die voor het realiseren van beleid te maken hebben met ontwikkelingen op de hypotheek- en koopwoningmarkt.

Deel deze pagina

 • Informatie
  Cursusleider(s): Dhr. Prof.dr. P. Boelhouwer (TU Delft Bouwkunde/ Management of the Built Environment (BK)), Dhr. T. van der Geest (Hypsotech Management Consultancy BV)
  Cursusdata: 13 en 20 april 2021
  Prijs: € 1.145,00 excl. btw
  Studiepunten: 13 (PE punten VTW (Vereniging toezichthouders in Woningcorporaties))
  In samenwerking met: TUDelft MBE
 • Programma

  Dag 1

  • Ontwikkelingen op de markt van koopwoningen
   Peter Boelhouwer, hoogleraar Housing Systems TU Delft
  • Het aanbod van nieuwe koopwoningen
   Harry van der Heijden, universitair hoofddocent TU Delft
  • De koopmarkt vanuit het perspectief van de projectontwikkelaar
   Jannes van Loon, woningmarktonderzoeker, NVBVereniging voor ontwikkelaars & bouwondernemers
  • De positie van starters op de woningmarkt
   Peter Boelhouwer
  • Opdracht
  • Presentatie van opdracht
  • Afsluiting en diner

     
  Dag 2

  • Hypotheekmarkt in beweging
   Tom van der Geest, partner bij Hypsotech
  • De hypotheekadviseur van de toekomst
   Edsel de Graaf, commercieel directeur bij Romeo
  • Buitenlandse investeerders op de Nederlandse hypothekenmarkt
   Herbert Meinders, ASR
  • Een passende hypotheek door de jaren heen, waar moet deze aan voldoen?
   Jeroen Dekkers, partner bij Hypsotech
  • Discussie over de toekomst van de koopwoningmarkt
  • Afsluiting, evaluatie, uitreiking getuigschriften en borrel
 • Downloads