Cursus

Kennis en vaardigheden voor contract- en bouwmanagers

Succesvol samenwerken in bouw- en infrastructurele projecten

De komende jaren wordt enorm geïnvesteerd in de infrastructuur om Nederland veilig en bereikbaar te houden. Daarnaast moeten er voor 2030 één miljoen nieuwe woningen worden gerealiseerd. Een enorme uitdaging voor de mensen die deze werken voorbereiden en realiseren, zo ook voor contract- en bouwmanagers. Deze cursus geeft je inzicht in relevante aspecten en vaardigheden die nodig zijn om effectief en succesvol contract- en bouwmanagement te voeren in de verschillende fases van een project.

Bij de voorbereiding, aanbesteding, uitvoering en oplevering van bouw- en infraprojecten werken veel partijen samen om tot een succesvol resultaat te komen. Daarbij is nogal eens sprake van misverstanden, miscommunicatie en onderlinge spanning. Hoe ga je daarmee om en hoe beïnvloed je het verloop van bepaalde processen? Hoe kom je achter de échte drijfveren van jouw samenwerkingspartners en verbeter je de onderlinge communicatie? Deze ‘zachte aspecten’ zijn in contractmanagement net zo belangrijke als de ‘harde aspecten’ zoals geld, tijd en kwaliteit.

Tijdens deze cursus krijg je door een combinatie van theorie, praktijkcases en oefeningen inzicht in hoe je de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer kunt optimaliseren. De focus ligt op het leren herkennen van processen en het juiste gebruik van instrumenten, zodat er een optimale samenwerking ontstaat, die leidt tot concrete resultaten.  

De docenten zijn experts uit het vak met bewezen sporen op het gebied van contract- en bouwmanagement. Je werkt in kleine groepen intensief samen. Door deze interactie is er ruimte om van elkaar te leren. Daarnaast is zelfstudie onderdeel van de training, de uitkomsten hiervan worden gebruikt als input voor de training.

Succesvol contract- en bouwmanagement leidt tot optimaal resultaat

Tijdens de training leer je:

 • specifieke vaardigheden die je als succesvolle contract- en bouwmanager nodig hebt
 • hoe je een professionele opdrachtgever-opdrachtnemer-relatie creëert
 • welke handvatten het succesvolle uitvoeren van jouw contracten bevordert
 • hoe je drijfveren van je contractpartners herkent en hier op de juiste manier mee omgaat
 • hoe je de rol van de contract- en bouwmanager uitvoert met impact en effect
 • hoe je weerstand wegneemt en draagvlak creëert om jouw ideeën te bewerkstelligen
 • van relevante voorbeelden uit de praktijk
 • de 4 C’s en 5 W’s om je contract te beheersen

Bedoeld voor:

 • Contractmanagers en bouwmanagers (ook met een niet-technische achtergrond), die de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer willen optimaliseren.
 • Projectmanagers, projectleiders en adviseurs met enkele jaren ervaring, die willen worden opgeleid tot contractmanager of bouwmanager.
 • De gehele keten van opdrachtgever, opdrachtnemer en onderaannemer in bouw- en infrastructurele projecten.


Deze cursus is momenteel onder revisie. Meer informatie volgt in september 2020. 

Deel deze pagina

 • Programma

  Dag 1 - De voorbereidingsfase

  • Inleiding Contractmanagement
   De 4 c’s en de 5w’s (case: wat ging er mis)
  • Het contractspel (+ oefening over contractvormen) 
   Het bepalen van de juiste samenwerkingsvorm (+ 2 cases)  
  • Hoe te (onder)handelen als de samenwerking onder druk komt te staan (+ intervisie
   Theorie principiële onderhandelingsstijl (+ case over herstellen van een probleem )
  • Casus: problemen voor de contractmanager in het voortraject
   Oefening: Risico lopen met contractvorm (+ case over risico’s )
    

  Dag 2 - Uitvoeringsfase: aanvang en opstarten    

  • Inleiding: contractmanagement in de uitvoering (+ case: wat is er mis gegaan)
   De 4 c’s en de 5w’s
  • De aanbesteding als start voor de uitvoering (+ 2 cases: hoe beheers je een contract
   Do’s and don’ts - De interactie tussen partijen en de consequenties van je keuzes
  • Samenwerken en constructief onderhandelen ten behoeve van de uitvoering
  • Theorie van invloedstijlen
  • Oefeningen lastige praktijksituaties
    

  Dag 3 - De Uitvoering

  • Specials in contractvormen (+ case)
  • De rol van de contract- en bouwmanager 
   Samenwerking opdrachtgever opdrachtnemer (+ case)
  • Afwijkingen en onvoorziene omstandigheden
  • Introductie op DISC - Herkennen van persoonlijke stijl,  kwaliteiten en valkuilen 
   Intervisie: hoe beïnvloedde de teamsamenstelling de resultaten
  • Non-verbale communicatie en impact van lichaamstaal
  • Dirty tricks (+ rollenspel, 3 oefeningen)
  • Afronding