Cursus

Duurzame Drinkwatervoorziening

Circulaire economie in de drinkwatervoorziening

Drinkwaterbedrijven lopen voorop in het toepassen van principes uit de circulaire economie. Er zijn geen restproducten meer, alles wordt hergebruikt als grondstoffen. Ook de thermische energie die aanwezig is in drinkwater wordt tegenwoordig benut, en met de toenemende perioden van droogte wordt steeds meer gekeken hoe water kan worden hergebruikt.

In deze cursus staan de kansen die de circulaire economie biedt aan de drinkwatersector centraal. Valorisatie van restproducten komt aan de orde, zoals calcietkorrels en zuiveringsslib, alsook de mogelijkheden om andere (circulaire) grondstoffen te gebruiken, water te besparen, thermische energie te benutten en waterkringlopen te sluiten. De focus ligt op technologie, maar ook juridische, economische en marktaspecten komen aan de orde.

De deelnemers worden uitgedaagd een roadmap te maken voor de introductie van de principes van de circulaire economie in hun eigen bedrijf of specifieke case.

Bijdragen aan een circulaire economie

Als cursist kun je antwoorden verwachten op de volgende vragen:

 • Waarom zou een drinkwaterbedrijf de principes van de circulaire economie omarmen?
 • Wat zijn de mogelijkheden voor drinkwaterbedrijven om circulair te werken?
 • Welke technologische aanpassingen in de bedrijfsvoering zijn daarvoor nodig?
 • Welke juridische, economische en markttechnische aspecten komen erbij kijken?


Bedoeld voor

De cursus is bedoeld voor medewerkers van drinkwaterbedrijven en adviesbureaus die zich bezighouden met de alledaagse praktijk van drinkwaterbereiding en betrokken zijn bij innovaties in de drinkwatervoorziening.

 

 

Deel deze pagina

 • Informatie
  Cursusleider(s): Dhr. Prof.dr.ir. Jan Peter van der Hoek MBA (Waternet)
  Cursusdata: Verwacht najaar 2023, 2 dagen in november
  Locatie: Amsterdam
  Goed bereikbaar met OV en auto
  Prijs: € 1.095,00 excl. btw
  Prijs inclusief cursus materiaal en catering
  Roosterinformatie: 2 hele cursusdagen, ook een workshop op de tweede middag
 • Programma

  Dag 1

  • Introductie
  • Overzicht reststoffen drinkwaterproductie, nuttige toepassingen, belemmeringen (juridisch, economisch, acceptatie, etc.)
  • Waterbesparing vraagt een watertransitie bij alle partijen in de waterketen
  • Discussie/ interactive session
  • Superlocal: Neighbourhood (re)design with circular water in mind
  • Aquathermie drinkwater: Case Amsterdam Sanquin Douchewarmtewisselaars
  • Discussie/ interactive session, afsluiting

  Dag 2

  • Evides waterbedrijven duurzaamheids-programma: Klimaatneutraal Zonnepanelen op waterreservoir
  • PWN vierde trap effluentzuivering: Gebruik vergaand gezuiverd effluent voor hoogwaardige toepassing
  • Discussie/ interactive session
  • Calciet hergebruik ontharding: Gebruik calciet in onthardingsreactoren, afzet naar andere industrieen
  • Synthese /Wrap-up: Wat kunnen de deelnemers met de nieuwe kennis? Roadmap voor eigen bedrijf