Cursus

Circulair bouwen

Ontwerpstrategie├źn, levenscyclusanalyse, milieueffecten

Circulariteit wordt steeds belangrijker in de bouw. Tijdens deze cursus geven verschillende experts in circulair bouwen je in heldere stappen meer inzicht in circulaire ontwerpstrategieën en kennis over milieu-informatie, duurzaamheid, levensduurberekeningen en businessmodellen. Met een praktijkopdracht pas je de opgedane kennis direct toe in je eigen casus.

Circulair bouwen kan alleen met begrip van de hele levenscyclus van een gebouw, circulariteit is niet klaar bij de oplevering. Tijdens de cursus worden diverse strategieën behandeld waarmee het levenscyclusperspectief concreet en meetbaar gemaakt kan worden in een ontwerp, maar ook in een onderhoudsprogramma of een demontageplan.

Vanuit de strategieën voor circulair bouwen gaan we dieper in op de materialisatie en detaillering van een gebouw. Hier maken we ook de verbinding met wet- en regelgeving en gaan we in op recente ontwikkelingen en innovaties op het gebied van bouwmaterialen.

Meer inzicht in de brede context van circulair bouwen

Tijdens deze cursus:

 • Maak je kennis met circulaire begrippen, kaders en ontwerpstrategieën
 • Leer je een waardeketen op te stellen voor je project met identificatie van waardeverlies en kansen en deze om te zetten in een eigen circulaire ontwerpstrategie
 • Krijg je inzicht in de scope en opbouw van een levenscyclusanalyse, milieueffecten en de weging ervan in milieuprestatie van bouwwerken.
 • Krijg je inzicht in de beschikbare databases en software (deels open source) voor het maken van levenscyclusanalyses en MKI en MPG berekeningen
 • Leer je omgaan met diverse circulaire strategieën om naar een circulaire gebouw te gaan zoals het 6 layer model van Brand, R-strategieën en Circulytics;
 • Leer je nieuwe manieren om naar de bouwkosten te kijken zoals TCO, lease, product als dienst en nieuwe (circulaire) Business modellen;
 • Wordt jouw kennis verdiept van bouwmaterialen, -producten en elementen vanuit de aspecten circulariteit, duurzaamheid en gezondheid;
 • Heb je de unieke kans om met experts uit de praktijk aan een eigen casus te werken en zo de kennis toe te passen en op maat te verdiepen.

 

Bedoeld voor

Adviseurs en projectleiders werkzaam bij aannemers, ingenieursbureaus, bouwfysische bureaus en deelnemers aan de SKB Bouwfysica opleiding (alumni).


Interesse in een aanpalende cursus? Bekijk dan de cursussen Moderne houtconstructiesHout in de GWW sectorDuurzaam GWWOntwerpen en rekenen aan glasconstructiesKunststofcomposieten in bruggen, sluisdeuren en overige constructies of Drijvend Bouwen

Deel deze pagina

 • Informatie
  Cursusleider(s): Mevr. Ing. J.B. Levels-Vermeer (LBP SIGHT)
  Cursusdata: 7, 14, 21 en 28 november 2023
  Locatie: Fletcher hotel Amersfoort
  Prijs: € 1.095,00 excl. btw
  Roosterinformatie: 4 middagen van 13.00-17.00 uur + huiswerkopdracht
  In samenwerking met: Stichting Kennisoverdracht Bouwfysica (SKB)
 • Programma

  Dag 1: Circulariteit – begrip, beleid en theorie van circulair ontwerpen

  Ontvangst en registratie

  Introductie
  Kennismaking
  Inventariseren van vragen en leerwensen
  Jeannette Levels en David van Nunen, LBP SIGHT

  Inleiding circulariteit en duurzaamheid
  Inzicht in begrippen circulariteit en duurzaamheid
  Inzicht in beleid circulariteit
  Inzicht in actuele ontwikkelingen op het gebied van circulair ontwerpen
  Jeannette Levels en David van Nunen

  Pauze

  Ontwerp strategieën en businessmodellen
  Inzicht in de theorie van “products that last”
  Inzicht in circulaire ontwerp strategieën en businessmodellen
  Jeannette Levels en David van Nunen

  Praktijkcasus cursus – ontwerp strategieën toepassen
  Theorie 1.2 toepassen op eigen casus door oa;
  Waardeketen bouwketen in beeld brengen
  Waardeverlies en kansen identificeren
  Varianten ontwerp strategieën toepassen
  Eigen strategie circulair ontwerp vaststellen
  Jeannette Levels en David van Nunen

  Afsluiting dag 1
   

  Dag 2: MPG – achtergronden en toelichting LCA

  Ontvangst

  Milieuprestatie van bouwproducten, basis kennis Levenscyclus analyse
  Inzicht in de scope en opbouw van een levenscyclus analyse
  Inzicht in de methode voor het opstellen van een levenscyclusanalyse
  Inzicht in milieu effecten en de weging ervan in milieuprestatie van bouwproducten
  Inzicht in de beschikbare databases en software (deels open source) voor het maken van levenscyclus analyses
  David van Nunen

  Praktijk, vergelijken van producten op basis van milieuprestatie
  Praktijkoefening in het lezen van levenscyclus data en het vergelijken van producten
  Praktijkoefening met bouwproducten uit eigen casus
  David van Nunen

  Pauze

  Milieuprestatie bouwwerken MPG (MKI)
  Inzicht in de rekenregels van een MKI en MPG berekening
  Inzicht in de scope van een MKI en MPG berekening
  Inzicht in de actuele ontwikkelingen van de toepassing van MPG bij transformatie en verbouw en de ontwikkeling van de grenswaarden
  Overzicht van de beschikbare software
  Jourdin Martens, Develop Inc. bv

  Praktijk, toelichting huiswerkopdracht MPG analyse
  Uitvoeren van analyses van ontwerpvarianten met MPG op eigen casus
  Jourdin Martens

  Afsluiting dag 2
   

  Dag 3: Circulair ontwerpen en impact meten

  Ontvangst

  Bespreken huiswerkopdracht
  David van Nunen en Floris van de Kleij, Aveco de Bondt

  Model circulair ontwerpen
  Korte recap: Wat is circulariteit (meer dan alleen materialen en de grondstof-efficiëntie) en waarom doen we het;
  Diverse strategieën om naar een circulaire gebouw te gaan:
  De 6 layer model van Brand;
  De R-strategieën voor circulariteit;
  Overige design strategieën;
  Hoe circulariteit kwantificeerbaar en stuurbaar te maken (multi cycli LCA, ellen macarthur foundation (Ci & losmaakbaarheid), Madaster CI, CB23, Alba etc.);
  Doorlopen van verschillende modellen en rekenmethodieken;
  Circulariteit en de bestaande wetgeving (MPG) + voorbeelden hoe het is meegenomen en hoe het elkaar versterkt;
  Circulariteit en de factor tijd;
  Korte discussieronde weegt circulariteit in de toekomst op tegen milieu-impact nu;
  Nieuwe manieren om naar de bouwkosten te kijken: TCO, lease, product als dienst;
  Nieuwe (circulaire) Business modellen en hoe hier op voor te sorteren
  David van Nunen en Floris van de Kleij

  Pauze

  Criteria circulair ontwerpen meten
  Gezondheidsaspecten van bouwmaterialen en gebouwen;
  Enkele goede voorbeelden van circulaire:
  Materialen; Producten; Elementen; Gebouwen;Concepten;
  Enkele voorbeelden die niet goed zijn en een mogelijke verbetering om het circulaire te maken;
  Korte speed opdracht in groepjes, bedenk hoe een veel gebruikt product circulaire gemaakt kan worden, pitch 1 min van de oplossing en de voordelen;
  Verandering van de verschillende functies (sloper, architect, aannemer, leveranciers) in de bouw;
  Materialenpaspoort, hoe neem je dit goed mee. Wat maakt het meer waardevol
  Floris van de Kleij

  Eindopdracht circulair ontwerpen
  Samenvatting van de eerdere praktijkopdrachten met de eigen casus
  Keuze voor de eindopdracht met minimaal uitwerking van 3 cursusonderwerpen in eigen casus
  David van Nunen

  Afsluiting dag 3
   

  Dag 4: Eindopdracht circulair ontwerpen

  Ontvangst

  Introductie opbouw van pitch
  Vaardigheid ontwerp, visie of concept vertalen in een pitch
  Jeannette Levels en David van Nunen

  Maken pitch eigen casus
  Vaardigheid ontwerp, visie of concept vertalen in een pitch
  Jeannette Levels en David van Nunen

  Pauze

  Pitch eigen casus
  Jeannette Levels en David van Nunen

  Afsluiting met netwerk
  Event / borrel / inspiratiespreker / rondleiding
  Jeannette Levels en David van Nunen

 • Reviews
  Deze cursus wordt beoordeeld met een 7,9
  “Nuttig en verrijkend, Bestaande kennis geordend, verrijkt en verdiept. In het algemeen een goede balans tussen theorie en handvatten voor de praktijk/prakijkvoorbeelden.”
  cursist werkzaam bij een ingenieurs- en adviesbureau
  “Ondanks dat ik al lang met circulariteit bezig ben, heb ik een nieuwe informatie en diepgang meegekregen.”
  cursist werkzaam bij een ingenieurs- en adviesbureau
  “Het was heel breed en schepte een goed beeld van de complexiteit van het thema.”
  cursist werkzaam bij een ingenieurs- en adviesbureau
  “Gedegen kennis van cursusleiders.”
  cursist werkzaam bij een ingenieursbureau