Cursus

Chemische technologie - Destillatie en gasabsorptie

Invloeden van het destillatieproces inzetten voor procesoptimalisatie

Absorptie is een massaoverdrachtsproces in de chemie waarbij een opgeloste stof A in een gasmengsel wordt geabsorbeerd door middel van een vloeistof waarin de opgeloste stof min of meer oplosbaar is. Het gasmengsel bestaat voornamelijk uit een inert gas en de opgeloste stof. 
De vloeistof is ook primair niet mengbaar in de gasfase; dat wil zeggen, de verdamping ervan in de gasfase is relatief gering. Vervolgens wordt de opgeloste stof door destillatie uit de oplossing gewonnen. In het omgekeerde proces van desorptie of strippen gelden dezelfde principes en vergelijkingen.

Tijdens de cursus:

 • Wordt een overzicht geboden van verschillende gasvloeistof (vloeistof) scheidings- en gasabsorptiemechanismen;
 • Wordt een diverse reeks distillatietypes en gasabsorptietypes behandeld;
 • Wordt optimalisatie van scheidings- en distillatie- en gasabsorptietypes toegewezen;
 • Komen de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van distillatie/afscheider en gasabsorptie ontwerp en toepassing aan bod.


Doel
Een fundamenteel begrip ontwikkelen van gasvloeistofscheiding en gasabsorptietechniek.
Dit doel zal worden bereikt door het oplossen van gas-vloeistof (vloeistof) scheiding en gasabsorptie technische problemen door middel van redenering.

Na de cursus:

 • Begrijp je de invloed van een goed ontwerp van het distillatieproces op de producten en de scheiding;
 • Weet je wat de belangrijke factoren zijn die het proces beïnvloeden;
 • Heb je een overzicht van beschikbare typen scheidingsprocessen;
 • Kun je bestaande processen optimaliseren.
   

Leerdoelen Absorptie
Na afronding van deze cursus moet een student in staat zijn om:

 • De vrijheidsgraden voor een systeem in evenwicht te berekenen
 • Stromen en samenstelling in enkele en meerdere evenwichtscontactfasen te berekenen door zowel een evenwichtsrelatie als een materiaalbalans te gebruiken
 • Analytische en grafische technieken te gebruiken om het aantal fasen te berekenen dat nodig is voor een absorber of stripper
 • Snelheden van massaoverdracht over vloeistof-vloeistofinterfaces te berekenen met behulp van tweefilmtheorie 
 • De efficiëntie van de tray op basis van correlaties van massaoverdrachtscoëfficiënten te schatten met behulp van tweefilmtheorie
 • De verschillen aan te geven tussen laadpunt en overstromingspunt in een gepakte kolom
 • De drukval over een schotelvormige en gepakte kolom te schatten
 • Kolomdiameter te schatten
 • De drie verschillende soorten trays te vergelijken op basis van efficiëntie en design
 • Voor een gepakte kolom de hoogte te berekenen die overeenkomt met een theoretische plaat/trap; vervolgens het verschil met de hoogte van een transfereenheid te verklaren
 • Voor een gepakte kolom het aantal theoretische platen/trappen te berekenen; vervolgens het verschil uit te leggen met het aantal overdrachtseenheden
   

Leerdoelen Distillatie
Na afronding van deze cursus moet een student in staat zijn om:

 • Een x, y-diagram te plotten met behulp van de wet van Raoult
 • Onderscheid te maken tussen een minimum en een maximum kokende azeotroop
 • De drie veelvoorkomende typen interne kolommen te beschrijven die in een destillatietoren worden gebruikt:
 • Het concept van constante molal overflow te beschrijven
 • De verschillen tussen batch- en fractionele destillatie te beschrijven
 • De McCabe-Thiele-methode gebruiken om verschillende binaire distillatieproblemen op te lossen
 • De drie soorten lade-efficiënties die in het hoofdstuk worden besproken te beschrijven en berekenen
 • Kolomdiameter en -hoogten kunnen berekenen
 • Snelkoppelingsmethoden te gebruiken voor destillatie met meerdere componenten om het aantal fasen en het optimale voedingsstadium te berekenen
   

Interesse in aanpalende cursussen? Bekijk hier ons aanbod cursussen in Chemische technologie

Deel deze pagina

 • Informatie
  Cursusleider(s): Dhr. Drs.ir. J.M. Krop
  Cursusdata: 30-10-2022
  Prijs: € 795,00 excl. btw
  Roosterinformatie: 1 cursusdag
  Taal
  Dit programma wordt in het Engels gegeven.