cursus

Chemische technologie -Solids Handling / Kristallisatie, vloeistof-vast scheiding

Sedimentatie en drogen

Tijdens deze chemie cursus:

 • Een overzicht van verschillende kristallisatie- en vloeistof-vast scheidingsmechanismen wordt aangeboden;
 • Een diverse reeks kristallisatie- en vloeistof-vast scheidingstypes wordt behandeld;
 • Optimalisatie van kristallisatie- en vloeistof-vast scheidingstypes wordt toegewezen;
 • De nieuwste ontwikkelingen op het gebied van Kristallisatie en Vloeistof-Solid scheiding Ontwerp en Toepassing komen aan bod.


Doelen:
Een fundamenteel begrip van kristallisatie en vloeistof-vaste stofscheidingstechniek ontwikkelen:
Dit doel zal worden bereikt door kristallisatie- en vloeistof-vaste stof scheidingstechnische problemen op te lossen door middel van redenering.

Na de cursus:

 • Je begrijpt de invloed van een goed Kristallisatie en Vloeistof-Solid scheidingsontwerp op de producten en de scheiding;
 • Je weet wat de belangrijke factoren zijn die het proces beïnvloeden;
 • U heeft een overzicht van beschikbare typen scheidingsprocessen;
 • Je kunt bestaande processen optimaliseren.
   

Leerdoelen Kristallisatie

 • Beschrijf hoe kristallisatie een vast-vloeibaar scheidingsproces is
 • Identificeer industrieën waar kristallisatie wordt gebruikt
 • Leg uit waarom kristalgrootte en vormuniformiteit belangrijk zijn
 • Identificeer de zeven klassen van kristallen in termen van assen en hoeken
 • Leg uit wanneer evenwicht optreedt tijdens kristallisatie
 • Gegevens interpreteren van een oplosbaarheidscurve
 • Bereken de opbrengst van een kristallisatieproces
 • Beschrijf hoe warmte en energie het kristallisatieproces kunnen beïnvloeden
 • Beschrijf verschillende soorten kristallisatoren die in de industrie worden gebruikt:
 • Leg de verschillen uit tussen homogene en contactkiemvorming
 • Bereken kristalgroeisnelheden en groeicoëfficiënten
 • Interpreteer gegevens van een deeltjesgrootteverdeling
 • Gebruik het MSMPR-model om de groeisnelheid en nucleatiesnelheid te berekenen
 • Leg uit waarom verkleining van de deeltjesgrootte vaak nodig is in de industrie
 • Beschrijf de verschillende methoden waarmee deeltjesgroottevermindering kan optreden
 • Bereken de energie en het vermogen die gepaard gaan met het verkleinen van de deeltjesgrootte
   

Leerdoelen Sedimentatie

 • Leg uit waarom bezinkings- en sedimentatieprocessen anders zijn dan filtratie
 • Geef voorbeelden van toepassingen voor bezinkings-, sedimentatie- en centrifugale scheidingsprocessen
 • Leg het verschil uit tussen vrije afwikkeling en belemmerde afwikkeling
 • Identificeer en bereken de krachten die op een deeltje werken terwijl het in beweging is
 • Bereken het deeltje Reynoldsgetal
 • Bereken de eindsnelheid en luchtweerstandscoëfficiënt voor een enkel vallend deeltje in verschillende stroomregimes
 • Leg uit hoe wandeffecten de bezinkingseigenschappen van deeltjes kunnen beïnvloeden
 • Laat zien hoe differentiële bezinking kan worden gebruikt om vaste stoffen met verschillende deeltjesgroottes te scheiden en te classificeren
 • Bereken de bezinkingssnelheid van de sedimentatie en leg uit waarom deze verschilt van de bezinkingssnelheid van de deeltjes
 • Identificeer apparatuur die wordt gebruikt voor bezinkings-, sedimentatie- en centrifugescheidingsoperaties
 • Identificeer en bereken de krachten die op deeltjes werken tijdens een centrifugaal scheidingsproces
 • Laat zien hoe centrifugale bezinking kan worden gebruikt om vaste stoffen met verschillende deeltjesgroottes te scheiden en te classificeren
 • Leid de geldende vergelijkingen van centrifugale filtratiesystemen af
 • Leg het concept van een cycloon uit en hoe middelpuntvliedende krachten de werking ervan bepalen
   

Leerdoelen Drogen

 • Leg het algehele droogproces uit en geef voorbeelden van industriële toepassingen
 • Noem verschillende soorten droogapparatuur en leg uit hoe ze werken
 • Bereken de vochtigheid (vochtgehalte) van een lucht-waterdamp met behulp van dampdrukgegevens, een vochtigheidsgrafiek en de natteboltemperatuur
 • Het concept van evenwichtsvochtgehalte in verschillende materialen uitleggen
 • Leg het verschil uit tussen dalende en constante droogsnelheidsperioden
 • Gebruik droogsnelheidscurven om de dalende en constante snelheidsperioden te bepalen, en om de vereiste droogtijd voor een proces te berekenen
 • Bereken de benodigde warmteoverdrachtscoëfficiënten tijdens droogprocessen
 • Gebruik ontwerpvergelijkingen om de vereiste droogtijd voor verschillende soorten drogers te berekenen
 • Beschrijf het proces van vriesdrogen en geef voorbeelden van toepassingen
 • Beschrijf het proces van sterilisatie en geef voorbeelden van biologische toepassingen
 • Bepaal de thermische procestijd voor sterilisatie met behulp van sterftecijferkinetiek
   

Interesse in aanpalende cursussen? Bekijk hier ons aanbod cursussen in Chemische technologie.

Deel deze pagina

 • Informatie
  Cursusleider(s): Dhr. Drs.ir. J.M. Krop
  Cursusdata: 20 maart 2024
  Prijs: € 845,00 excl. btw
  Roosterinformatie: 1 cursusdag
  Taal
  Dit programma wordt in het Engels gegeven.