Cursus

Binnenvaart en vaarwegen

Techniek, beleid en praktijk in vaarwegennetwerk

De cursus Binnenvaart en vaarwegen biedt een actueel inzicht in technische kennis met betrekking tot vaarwegen en vaarweggebruik en in de belangrijkste beleidsmatige ontwikkelingen, nationaal en internationaal. Na afloop heb je een actueel inzicht in de belangrijkste thema's en de potentie van de binnenscheepvaart, technische kennis met betrekking tot vaarwegen en vaarweggebruik en inzicht in de belangrijkste beleidsmatige ontwikkelingen, nationaal en internationaal.

Het transport over water en het recreatief gebruik van de vaarwegen zal de komende jaren verder groeien. Dit leidt tot grotere diversiteit van de schepen en dus verschillen in afmetingen, snelheden, manoeuvreerbaarheid, uitrusting, kennis en kunde van de schipper. De laatste jaren zit de grootste groei in het vervoer van containers. Een andere ontwikkeling is de toename van de afmetingen van de schepen. Dit zet de infrastructuur verder onder druk.

Om onder de veranderende omstandigheden een veilige verkeersafwikkeling en een robuust netwerk te blijven bieden, spelen modern verkeersmanagement en de implementatie van River Information Services een belangrijke rol. Voor een betrouwbaar en bereikbaar vaarwegennetwerk is adequaat uitvoeren en afstemmen van beheer en onderhoud, verkeersmanagement en informatievoorziening van groot belang.

Scheepvaart en het vaarwegennetwerk betrouwbaar en bereikbaar houden

 • Inleiding tot de binnenscheepvaart en het Nederlandse en Europese vaarwegennetwerk
 • Binnenscheepvaart en vaarwegen vanuit verschillende perspectieven belicht: techniek, beleid, en praktijk
 • Theorie wordt afgewisseld met praktijk. Zo nemen we een kijkje bij een verkeerscentrale en is het mogelijkheid om mee te varen op een binnenvaartschip.

Bedoeld voor

 • Medewerkers en projectleiders bij ingenieursbureaus, rijksoverheid, provincies, gemeenten, havenbedrijven en waterschappen
 • (Beleids)medewerkers van binnenscheepvaartondernemingen
 • (Beleids)medewerkers van andere logistieke dienstverleners in de scheepvaart

Deel deze pagina

 • Informatie
  Cursusleider(s): Dhr. Drs. O.C. Koedijk (Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving), Mevr. M.M. Vader-Brouwer (RWS Rijkswaterstaat West-Nederland Noord)
  Cursusdata: 15, 16, 22 en 23 mei 2019
  Prijs: € 1.600,00 excl. btw
  In samenwerking met: RWS
 • Programma

  Dag 1 - BINNENVAART EN LOGISTIEK

  • Inleiding
   Drs. O.C. Koedijk
  • Geschiedenis en kenmerken van de scheepvaart
   Dr.ir. J. Brolsma
  • Beleid en projecten op de Nederlandse en Europese vaarwegen
   Drs. H.M. Cramer
  • Economie van de schipper
   Drs. B. Verkade
  • Recreatievaart
   dhr. O. Walda
  • Klimaateffecten op de scheepvaart: Deltaprogramma
   Ir. H.D. Verweij

   

  Dag 2 - PRAKTIJKDAG

  • Verkeersbegeleiding verleden en heden
   dhr. J. van Dijke
  • Bezoek Verkeerscentrale & shiphoppen
   A.J.A. Westrik en R. Herks
  • Toekomst verkeersbegeleiding in Nederland (CBB)
   Drs. R. Koersen

   

  Dag 3 - VAARWEGINFRASTRUCTUUR

  • Nederlandse projecten en het MIRT
   dhr. T. Verhappen
  • Ontwerp van vaarwegen: theorie en praktijk
   Ir. H. Veldman
  • Praktijk: actueel project Beatrixsluizen
   Ir. L.G. Wijnker
  • Goederenvervoer, logistiek en binnenvaart
   Dr. B. Kuipers
  • Haven Rotterdam als motor binnenvaart
   Drs. A. Korteweg

   

  Dag 4 - TECHNIEK, MILIEU EN VEILIGHEID

  • Veiligheid
   Dr. T. van Brummelen
  • Binnenvaart en milieu (uitstoot)
   Drs. A. van Ommen
  • Wet- en regelgeving: inleiding, nieuwe binnenvaartwet, scheepafvalstoffenverdrag
   Drs. R.Vermeulen
  • Hydrodynamica en simulatie
   Ir. F.S.H. Verkerk
  • Praktijk in de sleeptank en op de simulator
   Ir. F.S.H. Verkerk
 • Reviews
  Deze cursus wordt beoordeeld met een 8,3
  “De cursus geeft een beeld over de diverse aspecten van de binnenvaart en vaarwegen, van vroeger, nu en de huidige ontwikkelingen.”
  Hans van Eck (Rijkswaterstaat)
  “Breed, alle facetten komen aan bod. Prima: afwisseling van locaties.”
  deelnemer (Rijkswaterstaat)
  “Zeer breed georienteerde cursus waardoor je in relatief korte tijd goed inzicht krijgt in binnenvaart.”
  Brian Langenberg (Rijkswaterstaat)
  “Veel theorie die ik in de praktijk kan gebruiken. De volledige theoriedagen waren wel zwaar.”
  Paul Meijer (Rijkswaterstaat)