Cursus

Betrouwbaarheidsanalyse voor technici

Onze complexe en gereguleerde samenleving vraagt steeds meer inzicht in de risico's die aan objecten zijn verbonden en stelt daar vaak ook eisen aan. Deze cursus leert de cursist de methodieken voor het bepalen van faalkansen en risico’s van technische systemen: werktuigbouwkundige- en elektrotechnische systemen met verschillende mate van complexiteit en redundantie.

De resultaten van de analyses helpen om:

 • beslissingen op het gebied van beheer en onderhoud van installaties te ondersteunen
 • ontwerpen onderling te vergelijken
 • zwakke schakels te ontdekken
 • modificaties en andere maatregelen te prioriteren


Aan de orde komen risico’s gerelateerd aan: Reliability; Availability; Maintainability; Safety; Security; Health; Environment; Economy en Politics (RAMSSHEEP).   

Je leert op een gestructureerde manier inzicht te krijgen in de risico's die verbonden zijn aan een bepaald object door middel van o.a.:

 • Het gestructureerd in kaart brengen van risico's met HAZID/HAZOP en FME(C)A, met toepassing van de risicomatrix
 • Gebeurtenissenboomanalys.
 • Begrippen: RAMS, betrouwbaarheid, beschikbaarheid, faalkansen, MTTF, MTBF, MTTR, merkbaar en niet merkbaar falen, coverage, SIL e.d.
 • Foutenboomanalyse
 • Data-analyse
 • Omgaan met onzekerheid
 • Speciale ongewenste gebeurtenissen: menselijk falen, afhankelijk falen, externe gebeurtenissen (zoals brand, bliksem, overstroming), software falen


De theorie wordt ondersteund met oefeningen. 

Bedoeld voor

Beginnende faalkansmanagers, beheerders van technische systemen, onderhoudsmanagers, technici. Je kunt werkzaam zijn op vele gebieden zoals beweegbare waterkeringen, chemische productie-installaties en nucleaire faciliteiten.

Deel deze pagina

 • Informatie
  Cursusleider(s): Dhr. Ing. P.C. de Groot (NRG Arnhem), Dhr. Ir. J.L. Brinkman (NRG Arnhem)
  Cursusdata: 18, 19 en 20 juni 2019
  Locatie: Amersfoort
  Prijs: € 1.750,00 excl. btw
  Prijs is inclusief alle materialen en catering
  Roosterinformatie: 3 dagen
  In samenwerking met: NRG
 • Programma

  3 dagen

  • Kennismaking

  • Inventarisatie persoonlijke leerdoelen

  • FME(C)A met risicomatrix

  • Oefening FMECA

  • Gebeurtenissenboomanalyse kwalitatief en kwantitatief

  • Oefening/voorbeeld gebeurtenissenboom

  • Soorten falen: Componentmodellen; DU / DD / SU / SD, test coverage

  • Oefening merkbaar/niet merkbaar falen

  • Foutenboomanalyse kwalitatief en kwantitatief:

  • Oefening construeren foutenboom

  • Faaldata

  • Kwantificeren minimale deelverzamelingen

  • Foutenboom kwantitatief

  • SIL (Safety Integrity Level)

  • Speciale gebeurtenissen:Mens / CCF / extern

  • Onzekerheid

  • Interpretatie van resultaten

  • Evaluatie