Cursus

Betrouwbaarheidsanalyse voor technici

Risico’s en faalkansen van complexe systemen bepalen

Onze complexe en gereguleerde samenleving vraagt steeds meer inzicht in de risico's die aan objecten zijn verbonden en stelt daar ook eisen aan. In deze cursus leer je hoe je een betrouwbaarheidsanalyse maakt. Hiermee kun je faalkansen en risico’s bepalen van werktuigbouwkundige - en elektrotechnische systemen met verschillende mate van complexiteit en redundantie.

De resultaten van betrouwbaarheidsanalyses helpen om beslissingen op het gebied van beheer en onderhoud van installaties te ondersteunen, ontwerpen onderling te vergelijken, zwakke schakels te ontdekken en modificaties en andere maatregelen te prioriteren.

Tijdens de cursus komen risico’s aan de orde gerelateerd aan Reliability, Availability, Maintainability (RAM), Safety (RAMS), Security, Health, Environment, Economy en Politics (RAMSSHEEP). De theorie wordt ondersteund met oefeningen. 

Inzicht krijgen in de risico’s van een technisch systeem

Tijdens deze cursus komt onder andere aan de orde:

 • Het gestructureerd in kaart brengen van risico's met HAZID/HAZOP en FME(C)A, met toepassing van de risicomatrix
 • Gebeurtenissenboomanalyse
 • Begrippen RAMS, betrouwbaarheid, beschikbaarheid, faalkansen, Mean Time To Failure (MTTF), Mean Time Between Failure (MTBF) , Mean Time To Repair (MTTR), merkbaar en niet merkbaar falen, coverage, SIL e.d.
 • Foutenboomanalyse
 • Data-analyse
 • Omgaan met onzekerheid
 • Speciale ongewenste gebeurtenissen: menselijk falen, afhankelijk falen, externe gebeurtenissen (zoals brand, bliksem, overstroming), software falen

Bedoeld voor

Beginnende faalkansmanagers, beheerders van technische systemen, onderhoudsmanagers en technici. Je kunt werkzaam zijn op vele gebieden zoals beweegbare waterkeringen, chemische productie-installaties en nucleaire faciliteiten.

Deel deze pagina

 • Programma

  Dag 1

  • Kennismaking en inventarisatie persoonlijke leerdoelen

  • Inleiding / overzicht cursusonderwerpen
   Belangrijke begrippen

  • Failure Mode Effects and Criticality Analysis (FMECA)

  • Oefening FMECA

  • Kansrekening

  • Oefening kansrekening

   Dag 2

  • Vragen naar aanleiding van eerste dag

  • Gebeurtenissenboomanalyse kwalitatief en kwantitatief

  • Oefening gebeurtenissenboom

  • Foutenboomanalyse kwalitatief

  • Oefening construeren foutenboom

  • Data-analyse

  • Data-analyse oefening

  Dag 3

  • Vragen naar aanleiding van tweede dag

  • Foutenboom kwantitatief

  • Oefening kwantificering

  • Speciale gebeurtenissen: Menselijk falen / Common Cause Falen / Externe gebeurtenissen (brand, bliksem, e.d.)

  • Oefening speciale gebeurtenissen

  • Interpretatie van resultaten: Validatie, Evaluatie (Importance, Gevoeligheid, Onzekerheid)

  • Evaluatie