Cursus

Besluitvorming in groepen

Inspirerend vergaderingen leiden en navolgbare besluiten nemen

Besluiten nemen is relatief eenvoudig, deze met elkaar eenduidig opvolgen is minder voor de hand liggend. Nederlanders hebben behoefte aan helderheid en aan autonomie. Echter net zo belangrijk is gehoord te worden tijdens het besluitvormingsproces. Door deze cursus leer je inspirerend vergaderingen en bijeenkomsten te leiden en voor iedereen navolgbare besluiten te nemen.

Werktijd is voor een groot deel vergadertijd. Een toenemend aantal mensen ziet vergaderen als een verplicht nummer: de energie is laag, ingenomen standpunten zijn bekend en de besluiten zijn voorspelbaar. De betrokkenheid tijdens deze besluitvorming is echter bepalend voor de effectiviteit van de opvolging van het besluit.

Je brengt een (groot) deel van jouw tijd door in vergaderingen, brainstormsessies en heidagen. Je wilt deze tijd effectief en efficiënt besteden, met aandacht voor jouw belangen en die van de andere deelnemers. Je wilt als voorzitter kunnen leiden, en tegelijk ook als deelnemer inhoudelijk kunnen bijdragen. Jouw doel is te komen tot actieve bijeenkomsten met een helder proces, vergaderingen waarin deelnemers van mening durven verschillen en zij zich verbinden aan genomen besluiten.

Hoe stuur jij op effectieve opvolging van besluiten?

Na afloop van deze module:

  • bent je in staat om voor verschillende besluitvormingsprocessen passende vormen van informatie-delen en vergaderen in te richten;
  • ben je je bewust wanneer en hoe je actief moet leiden dan wel met meer afstand het proces kunt faciliteren;
  • kun je een context creëren waarin anderen tot hun recht komen en zich veilig voelen;
  • weet je hoe je de energie in de vergadering kunt beïnvloeden;
  • heb je beter oog voor weerstand en kun je interventies doen op verbale en non-verbale communicatie;
  • kun je jouw eigen standpunt stevig onderbouwen en tegelijkertijd open staan voor alternatieven;
  • ben je je bewust van wat het effect van jouw leiderschap is op andere deelnemers.
     

Deze module is gebaseerd op thema’s uit de 'Learning & Development Architect' van The LMS Group en onderdeel van Leiderschap van Ingenieurs.

Bedoeld voor

Leidinggevenden met ruime ervaring in het aansturen van anderen.

Deel deze pagina