Cursus

Beoordeling constructieve veiligheid bij verbouw en afkeuren van bestaande constructies - Module 1

Module 1 - Dag 1: Algemeen en Dag 2: Gebouwen

‘De omzet in onderhoud en aanpassingen van bestaande bouw overtreft verre die van de nieuwbouw.  De behoefte aan kennis over de beoordeling van bestaande constructies en de spelregels bij verbouwingen die vanuit de bouwregelgeving gelden is groot. Hoe beoordeelt u een constructie en hoe gaat u constructief om met regelgeving bij verbouwingen? Het gaat in deze cursus vooral om op de uitgangspunten die daarbij gehanteerd moeten worden en waar de juridische verankering te vinden is. Toepassing van de NEN 8700 en de NEN 8701 staat daarbij centraal.'


Prof.ir. A.C.W.M. Vrouwenvelder (TU Delft/TNO), 
Dr.ir. N.P.M. Scholten (Stichting Expertisecentrum Regelgeving Bouw) en 
Ing. A. de Vries (Bouw- en Woningtoezicht Amsterdam)
 

Inhoud Module 1: Algemeen en gebouwen

Bestaande constructies worden op een andere manier beoordeeld dan constructies die nog op de tekentafel liggen. Hierbij spelen verschillende factoren een rol. Het gedrag van een bestaande constructie kan men bijvoorbeeld observeren, al dan niet met behulp van meetapparatuur. Er is ook een economisch aspect: het is relatief erg duur een bestaande constructie veiliger te maken, zodat men vanuit dat oogpunt eerder met een bepaalde situatie genoegen kan nemen. Maar hoever kan men daarmee gaan? De beoordeling van bestaande constructies, ook in de gevallen van renovatie of verandering van bestemming, vereist dus een andere manier van denken. In de cursus wordt een aantal van die aspecten toegelicht en wordt ook ingegaan op de randvoorwaarden die door het wettelijk kader en de normen worden gesteld. Aan de hand van concrete cases, ontleend aan de praktijk, oplopend in moeilijkheidsgraad wordt geleerd om de regelgeving correct naar zijn bedoeling toe te passen.

Bedoeld voor

De cursus is bedoeld voor constructief ontwerpers, constructeurs, projectleiders en onderzoekers, die werkzaam zijn bij ingenieurs- en architectenbureaus, aannemingsbedrijven, overheidsinstellingen en kennisinstituten. Daarnaast is de cursus interessant voor docenten Constructieleer en Bouwtechniek.

Ga terug naar de overzichtspagina: beoordeling constructieve veiligheid bestaande verbouw

Deel deze pagina