Cursus

Beoordeling constructieve veiligheid bij verbouw en afkeuren van bestaande constructies

Wettelijke kaders, gebouwen en bruggen

De omzet in onderhoud en aanpassingen van bestaande bouw overtreft verre die van de nieuwbouw.  De behoefte aan kennis over de beoordeling van bestaande constructies en de spelregels bij verbouwingen die vanuit de bouwregelgeving gelden is groot. Hoe beoordeel je een constructie en hoe ga je constructief om met regelgeving bij verbouwingen? Het gaat in deze cursus vooral om de uitgangspunten die daarbij gehanteerd moeten worden en waar de juridische verankering te vinden is. Toepassing van de NEN 8700 en de NEN 8701 staat daarbij centraal.

Bestaande constructies worden op een andere manier beoordeeld dan constructies die nog op de tekentafel liggen. Hierbij spelen verschillende factoren een rol. Het gedrag van een bestaande constructie kan men bijvoorbeeld observeren, al dan niet met behulp van meetapparatuur. Er is ook een economisch aspect: het is relatief erg duur een bestaande constructie veiliger te maken, zodat men vanuit dat oogpunt eerder met een bepaalde situatie genoegen kan nemen. Maar hoever kan men daarmee gaan? De beoordeling van bestaande constructies, ook in de gevallen van renovatie of verandering van bestemming, vereist dus een andere manier van denken.

In de cursus wordt een aantal van die aspecten toegelicht en wordt ingegaan op de randvoorwaarden die door het wettelijk kader en de normen worden gesteld. Aan de hand van concrete cases oplopend in moeilijkheidsgraad wordt geleerd om de regelgeving correct naar zijn bedoeling toe te passen.

Wettelijke randvoorwaarden constructieve veiligheid

Tijdens deze cursus:

 • Leer je welke taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden uit de wetgeving voortvloeien met betrekking tot het aspect constructieve (brand)veiligheid; een en ander onderscheiden naar de verschillende bouwpartijen 
 • Maak je kennis met verschillende wettelijke documenten zoals het Bouwbesluit 2012, de Regeling Bouwbesluit 2012, het Besluit omgevingsrecht en de Regeling omgevingsrecht 
 • Maak je kennis met de Eurocodes en hun rol bij de beoordeling van bestaande bouw 
 • Leer je optimaal gebruik te maken van de normbladen NEN 8700:2011 en NEN 8701:2011, waarbij tevens belangrijke verschillen tussen het ontwerpen van een nieuw te bouwen bouwwerk en het beoordelen en/of veranderen van een bestaand bouwwerk worden uitgediept 

Programmareeks

Deze cursus bestaat uit twee modules die ook los te volgen zijn:

 

Bedoeld voor

De cursus is bedoeld voor constructief ontwerpers, constructeurs, projectleiders en onderzoekers, die werkzaam zijn bij ingenieurs- en architectenbureaus, aannemingsbedrijven, overheidsinstellingen en kennisinstituten. Daarnaast is de cursus interessant voor docenten Constructieleer en Bouwtechniek.

Deel deze pagina

 • Modules
    omschrijving prijs start

  Losse modules

  Beoordeling constructieve veiligheid bij verbouw en afkeuren van bestaande constructies € 1.450,00 excl. btw 21, 22 en 29 september 2022 (o.v.)
  Beoordeling constructieve veiligheid bij verbouw en afkeuren van bestaande constructies - Module 1 € 1.050,00 excl. btw 21 en 22 september 2022
  Beoordeling constructieve veiligheid bij verbouw en afkeuren van bestaande constructies - Module 2 € 1.050,00 excl. btw 21 en 29 september 2022
 • Informatie
  Cursusleider(s): Dhr. Dr.ir. N.P.M. Scholten (St. Expertisecentrum Regelgeving Bouw), Dhr. Ing. A. de Vries (St. Expertisecentrum Regelgeving Bouw), Dhr. Prof.ir. A.C.W.M. Vrouwenvelder (TNO MEC-Bouwlab)
  Cursusdata: 21, 22 en 29 september 2022 (o.v.)
  Prijs: € 1.450,00 excl. btw
  Studiepunten: 4 (Kenniseenheden Constructeursregister)
 • Programma

  Algemeen

  • De Wettelijke kaders
   Dr.ir. N.P.M. Scholten, Stichting Expertisecentrum Regelgeving Bouw
  • Uitleg NEN 8700/8701
   Prof.ir. A.C.W.M. Vrouwenvelder, TU Delft / TNO
  • Case 1: dakkapel
   Dr.ir. N.P.M. Scholten, Stichting Expertisecentrum Regelgeving Bouw
   Ing. A. de Vries, Stichting Expertisecentrum Regelgeving Bouw
  • Case 2: Uitbouw en inleiding Case 3: Balkon huiswerk
   Ing. A. de Vries, Stichting Expertisecentrum Regelgeving Bouw
   Dr.ir. N.P.M. Scholten, Stichting Expertisecentrum Regelgeving Bou
   w

   

  Gebouwen

  • Case 3: Balkon uitwerking  en Case 4: Scheefstaande woning
   Dr.ir. N.P.M. Scholten, Stichting Expertisecentrum Regelgeving Bouw
   Prof.ir. A.C.W.M. Vrouwenvelder, TU Delft/ TNO
  • Case 5 en 6: hergebruik kantoor
   Ing. A. de Vries, Stichting Expertisecentrum Regelgeving Bouw
   Dr.ir. N.P.M. Scholten, Stichting Expertisecentrum Regelgeving Bouw
  • Case 7: gebruik monumentaal agrarisch gebouw als restaurant en
  • Case 8: Bestaande kas als winkel als uitwerking van de functionele omschrijving en evaluatie
   Dr.ir. N.P.M. Scholten, Stichting Expertisecentrum Regelgeving bouw
   Prof.ir. A.C.W.M. Vrouwenvelder, TU Delft/ TNO

   

  Bruggen

  • Verkeersbelasting en veiligheidseisen
   Dr.ir. R.D.J.M. Steenbergen, TNO     
  • Betonnen Bruggen
   Ir. G.G.A. Dieteren, TNO
  • Stalen Bruggen
   Ir. F.J. van Dooren, RWS
 • Reviews
  Deze cursus wordt beoordeeld met een 7,7
  “Zeer leerzaam en praktisch toepasbaar.”
  Jasper van Gils (G.J.M. Bouwadvies BV)
  “Praktische vertaling van lastig te lezen en interpreteren wet en voorschriften.”
  Pieter Bout (Arcadis)
  “Goed voor kennisopbouw regelgeving. Lijkt simpel en is het niet: neus op feiten dat ik meer van regelgeving moet weten.”
  Bianca Derkzen (Rijksvastgoedbedrijf)
  “Leerzaam met nuttige cases.”
  Dennis Woudenberg (Royal Haskoning DHV)
  “Zeer interessant en nuttig (veel aanvullende informatie en achtergronden).”
  Leon Klerks (Movares)
  “Veel kennis overgedragen. Praktijkvoorbeelden geven een goed beeld bij de theorie.”
  Cursist werkzaam bij gemeente
  “Afwisselend in onderwerpen, breed en diep tegelijk. Zeer positief.”
  Cursist werkzaam bij advies- en ingenieursbureau
  “Prettige cursus met goede uitleg en praktijkgerichte voorbeelden.”
  Cursist werkzaam bij gemeente
  “Goed, veel aandacht voor praktische toepasbaarheid en achtergrond van de wetgeving/normen.”
  Cursist werkzaam bij een ingenieursbureau
  “Eye opener op het gebied van mogelijkheden bij (vergunningsvrij) omgaan met bestaande bouw.”
  Cursist werkzaam bij een ingenieursbureau