Cursus

Begaanbaarheid van bouwterreinen

Deskundig beoordelen van de stabiliteit van de ondergrond

De begaanbaarheid van het bouwterrein is van groot belang voor het veilig uitvoeren van funderingswerken. Omvallende machines op het bouwterrein komen nog steeds voor, met te vaak persoonlijk letsel als gevolg en altijd faalkosten en uitloop van de planning.

Moderne funderingsmachines zijn vaak zeer hoog ten opzichte van de grootte van het bouwterrein, zeker bij binnenstedelijke projecten. Als zo’n machine omvalt (en dat gebeurt nog te vaak!), komt zij al snel buiten de bouwplaats in de openbare ruimte terecht met aanzienlijk risico van persoonlijk letsel. Na een ongeval volgt een onderzoek door Justitie, de Inspectie SZW, de Onderzoeksraad voor Veiligheid en/of de verzekeraar. Vaak komt men er dan pas achter wat de oorzaken zijn, of vooraf voldoende maatregelen zijn genomen, hoe de aansprakelijkheden werkelijk liggen en wie de gevolgen heeft te dragen.

In deze cursus leer je hoe je voorafgaande aan en tijdens de uitvoering de begaanbaarheid kunt onderzoeken en toetsen om een veilige en verantwoorde aanpak te kunnen borgen. Voor het eerst zijn deskundigen er in geslaagd een goed berekeningsmethode te vinden waarmee de stabiliteit van de ondergrond goed kan worden beoordeeld. Een aantal van die deskundigen komen tijdens de cursus aan het woord.

Veilige en verantwoorde begaanbaarheid voor zware machines

Er wordt specifiek aandacht besteed aan:

 • Diverse typen funderingsmachines
 • Het terrein- en grondonderzoek, met specifieke aan dacht voor (veranderingen in het) grondwater)
 • Belastingen en draagvermogen
 • Controle tijdens de uitvoering
 • Het bouwterreincertificaat

 

Bedoeld voor

Betrokken deskundigen bij opdrachtgevers, ontwerpers, geotechnici, risicomanagers, bouwmanagers, verzekeraars, toezichthouders en (onder)aannemers.

Deel deze pagina

 • Informatie
  Cursusleider(s): Dhr. Ing. A. Jonker (Jonker Geoadvies)
  Cursusdata: najaar 2019
  Dagindeling: van 14:00 tot 20:15, inclusief diner
  Locatie: Delft
  Prijs: € 595,00 excl. btw
  De prijs is inclusief alle materialen, catering en diner. De publicatie Begaanbaarheid van bouwterreinen (hardcopy) is inbegrepen
 • Programma

  Inleiding
  ing. A. Jonker, Jonker Geoadvies

  Veiligheidsfilosofie
  ing. J. de Vos, GEOdeVos

  Terrein- en grondonderzoek
  ing. J. de Vos, GEOdeVos

  Belastingen
  ing. J.P. van der Molen, Rijkswaterstaat GPO

  Draagvermogen incl. rekenvoorbeelden
  ing. J.P. van der Molen, Rijkswaterstaat GPO

  Bouwterrein
  ing. P. IJnsen, Hektec

  Het Bouwterreincertificaat
  mr. H. de Koning, mr. H. de Koning