opleiding

Basisopleiding Kwaliteitsborging

Maak je klaar voor je veranderende rol door de komst van de Wkb

Deze opleiding is in revisie en wordt helaas op korte termijn niet aangeboden. Ons streven is de opleiding in vernieuwde vorm te geven in 2022. Wil je in 2021 geschoold worden en heb je al enige ervaring op dit vlak? Dan verwijzen wij je naar de opleiding van Berghauser Pont Academy.

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) maakt dat het voor een groot deel van de bouwprojecten vanaf volgend jaar verplicht is om een kwaliteitsborger in te schakelen. Kwaliteitsborger mag je als bedrijf niet zomaar worden, de wet stelt daar een aantal eisen aan. Eén van de belangrijkste eisen is dat een kwaliteitsborger over voldoende goed opgeleide medewerkers beschikt.

Tijdens de Basisopleiding Kwaliteitsborging krijg je meer kennis over het Besluit bouwwerken leefomgeving (de opvolger van het Bouwbesluit) en aanverwante regelgeving en leer hoe je een bouwplan integraal kan toetsen aan de voorschriften van het Besluit bouwwerken leefomgeving om zo te kunnen garanderen dat het bouwwerk aan de regels voldoet.

De opleiding biedt je de kans om samen met vakgenoten uit het publieke en het private domein kennis over kwaliteitsborging en het BBL op te doen. Hierbij is veel ruimte ingebouwd voor oefening.

Kwaliteitsborging en beoordeling van bouwplannen volgens BBL

Na deze opleiding:

 • Ben je op de hoogte van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)
 • Weet je wat een borgingsplan is en hoe je een dergelijk plan maakt
 • Ken je de algemene werking van het Besluit bouwwerken leefomgeving (BBL): het juridisch kader, de algemene principes, de procedures, het lezen van voorschriften
 • Kan je bouwplannen integraal toetsen aan de voorschriften van het BBL: beoordelen vergunningsaanvraag, tussentijds en definitief ontwerp, etc.
 • Kan je een risicobeoordeling opstellen
 • Kan je deze kennis toepassen in je dagelijkse werk bij de planvoorbereiding van de bouw, als adviseur of als plantoetser bij een kwaliteitsborger of een gemeente
 • Kan je deze voorschriften integraal toepassen op bouwwerken gevolgklasse 1 (eengezinswoningen, bedrijfshallen)
 • Voldoe je aan de minimale eisen die gelden voor medewerkers die aan de slag willen bij een kwaliteitsborger.

Gecertificeerd diploma

Deelnemers die de opleiding met succes hebben afgerond, kunnen zich met dit diploma registreren.

Bedoeld voor

Iedereen met een bouwkundige achtergrond die zich wil verdiepen en specialiseren in de bouwregelgeving en kwaliteitsborging. En natuurlijk speciaal voor diegene die aan de slag willen of al zijn voor een kwaliteitsborger.

Ook voor medewerkers van gemeenten, nu werkzaam als bijv. Wabo-coördinator, toezichthouder of plantoetser. Voor verdieping van je huidige kennis en je voldoet daarmee aan de kwaliteitscriteria behorende bij de wet Wet VTH.  Nieuw is dat gemeenten borgingsplannen moeten beoordelen en ook dat vraagt een gedegen kennis van de bouwregelgeving en kwaliteitsborging.

Ook zullen ook medewerkers van adviesbureaus, aannemers, architectenbureaus en ontwerpende partijen op de hoogte moeten zijn van de regels rondom kwaliteitsborging. Hoe meer bouwende partijen immers zelf doen om de kwaliteit van hun bouwwerk te borgen, door vroegtijdig fouten te voorkomen, des te minder zal de externe kwaliteitsborging hoeven te doen.

Medewerkers van omgevingsdiensten die als integraal vergunningverlener aan de slag willen en hun huidige vakgebied willen verbreden naar het domein bouw.

Toelatingseisen

HBO/TU-opleiding bouwkunde of een MBO‚Äźopleiding in combinatie met minimaal 3 jaar werkervaring in het betreffende vakgebied. Kandidaten die hier niet aan voldoen kunnen een telefonisch intakegesprek aanvragen met de studieleider van de opleiding. De studieleider beoordeelt op basis van het gesprek of de kandidaat alsnog kan worden toegelaten. Kennis van bouwregelgeving is een pre, maar niet noodzakelijk.

Lesmateriaal:

 • Verplichte literatuur: te bestellen bij www.vakmedianetshop.nl
  * Handboek Bouwbesluit 2012, editie 2019-2020 ISBN 9789492610881
  * Bouwbesluit 2012 met toelichting en commentaren, editie 2019-2020 ISBN 9789492610898

 • Aanbevolen literatuur:
  * Verbeelding Bouwbesluit 2012 Bouwfysica, editie 2019-2020 ISBN 9789492610928
  * Verbeelding Bouwbesluit 2012 Algemeen bouwkundige editie, 2019-2020 ISBN 9789492610911
  * Verbeelding Bouwbesluit 2012 Brandveiligheid, editie 2018-2019 ISBN 9789492610461

Deel deze pagina

 • Informatie
  Cursusleider(s): Dhr. Ir. H.C.M. van Egmond (Geregeld BV)
  Cursusdata: Deze opleiding is in revisie en wordt helaas op korte termijn niet aangeboden
  Locatie: Midden Nederland
  Prijs: € 4.995,00 excl. btw
  (onder voorbehoud)
  Roosterinformatie: 34 dagdelen op woensdag middag/avond
 • Programma

  De 13 lesdagen +4 oefen/tentamen/examen dagen bestaan uit twee dagdelen, een middag- en avondprogramma. Het middagprogramma begint om 14:30 uur en loopt tot 17:15 uur. Na de maaltijd start het avondprogramma, dat loopt van 18:15 uur tot 21:00 uur. In de vakantieperiodes is er geen les.

  1. Kwaliteitsborging en systematiek BBL

  Deel a: (14 lesuren, 20 studieuren)

  • introductie
  • risicobeoordeling en borgingsplan
  • opzet van BBL


  Deel b: (19 lesuren, 38 studieuren)

  • basisbegrippen, indelen en berekenen (algemeen bouwkundig)
  • planbeoordeling en toetsing
  • rapporteren

  2. Brandveiligheid en constructies

  (22 lesuren en 44 studieuren)

  • inleiding brandveiligheid
  • termen, begrippen en defenities
  • voorschriften
  • beoordelen woningbouw
  • installaties
  • beoordelen bedrijfshallen
  • constructies

  3. Gezondheid en energiezuinigheid

  (22 lesuren en 44 studieuren)

  • energieprestsatie en detaillering
  • daglicht, geluid en ventilatie

  4. Kennistoets, Oefeningen, Cases, Examenbegeleiding en Individuele presentatie

  (15 lesuren en 45 studieuren)

   

  Studielast totaal: 283 uren, waarvan 92 lesuren en 191 studieuren

 • Reviews
  Deze cursus wordt beoordeeld met een 7,8
  “De opleiding heb ik als uitdagend en zeer leerzaam ervaren. Ondanks dat ik al jaren werk met het Bouwbesluit heb ik veel geleerd en was het voor mij een goed ijkpunt om mijn kennis te spiegelen aan de groep mede studenten. De opleiding bereid je voldoende voor om er, afhankelijk van de complexiteit, zelfstandig dan wel samen met andere deskundigen mee aan de slag te gaan.”
  Freddie Boekelo (OmgevingsDienst Groningen)
  “De opleiding sluit goed aan bij mijn werk, geeft veel duidelijkheid over vraagstukken die spelen binnen het Bouwbesluit. Het ingewikkelde Bouwbesluit wordt veel behapbaarder gemaakt en makkelijker te interpreteren.”
  Wout Kuiken (Jan Snel)