Cursus

Basiscursus QGIS in Geotechniek

GIS theorie en de mogelijkheden van QGIS

De cursus gaat in op het gebruik van QGIS (Quantum GIS) bij Geotechnische projecten. Na een korte algemene introductie wordt aan de hand van relevante datasets geoefend met het gebruik van QGIS voor verschillende toepassingen. Hierbij worden de belangrijkste onderdelen uit QGIS onder de loep genomen. Te weten: het gebruiken van Geo processing tools, kaartprojecties en coördinatensystemen, attributentabellen en queries, datamodellen, data kwaliteit en remote sensing (satellietbeelden).

Een goede kaart, die kan worden gebruikt in een rapportage met geo informatie, dient snel inzicht te geven in de belangrijkste resultaten van een onderzoek. Daarom is het belangrijk dat digitale kaarten voldoen aan specifieke criteria; de kritische kaartelementen. De digitale kaart wordt opgebouwd uit verschillende kaartlagen met elk een veelheid van geo data(sets). Samen vormen deze één beeld die aan de basis ligt voor ruimtelijke analyse.

Er wordt in kleine groepen gewerkt aan concrete opdrachten. Behalve het gebruik van het GIS programma wordt hierbij ook aandacht besteed aan de theoretische achtergrond van GIS.   

GIS voor Geotechnici

Tijdens deze cursus:

 • Krijg je inzicht in de belangrijkste ICT-aspecten bij het praktische gebruik van QGIS bij geotechnische projecten
 • Leer je wat de meest gebruikte methodieken, tools en modellen bij QGIS zijn en hoe u die kunt gebruiken
 • Leer je datasets samen te stellen die bij ruimtelijke analyses kunnen worden gebruikt
 • Krijg je inzicht in hoe u de kwaliteit van gepresenteerde geo(-technische) data kunt onderbouwen

 

Bedoeld voor
Projectleiders en projectmedewerkers werkzaam op het terrein van geo-informatie bij landmeetbureaus, ingenieursbureaus, bouw- en infrabedrijven, gemeenten, provincies, waterschappen en Rijkswaterstaat.

Deel deze pagina

 • Informatie
  Cursusleider(s): Dhr. Drs. R.W. Strijbosch MSc (ICT Academie Apeldoorn)
  Cursusdata: 17 november en 24 november 2023
  Dagindeling: dagcursus
  Locatie: Mercure Hotel Amersfoort
  Prijs: € 1.095,00 excl. btw
 • Programma

  Dag 1                                        

  • Introductie                                                                                    
  • GIS introductie                                                                             
   • geo informatie
   • QGIS                                                 
   • bestanden en formaten
  • GIS Geo processing tools                                                          
   • ruimtelijke analyse
    • buffers, clippen, verschil, samensmelten, kruisingen
   • inleiding en opdracht in groepen
    • op basis van een geotechnische casus een analyse tool kiezen en beargumenteren
  • GIS Projecties en Coördinatensystemen                              
   • projecties: cylindrisch, conisch en azimuthaal/vlak
    • uitleg m.b.t. de drie hoofdtypen van projecties
   • coördinatensystemen
    • uitleg m.b.t. de in NL meest gebruikte EPSG; 28992 Amersfoort / RD New
   • inleiding en opdracht in groepen
    • op basis van een casus de voor-/nadelen van een projectie bespreken t.a.v. een geotechnisch project
  • GIS Cartografie en Visualisatie                                                  
   • geo refereren
    • directe en indirecte geo referentie
    • visualisaties m.b.v. digitale kaarten; wat zijn de hoofdcriteria voor een duidelijke kaart; cruciale kaartelementen   
   • inleiding en opdracht in groepen
    • op basis van een gegeven geotechnische kaart de goede en minder goede aspecten van de kaart aangeven en beargumenteren
      

  Dag 2                                                   

  • GIS voor geotechnici vv – programma uitleg                       
  • Ruimtelijke analyse vervolg – query’s en selecties             
   • omgaan met grote datasets
    • gebruik query bouwer en filters voor data selectie
  • GIS Geotechniek en Datamodellen                                        
   • modelleren van geo data
    • bouwen van een model m.b.v. de model builder
   • inleiding en opdracht in groepen
    • op basis van een geotechnische casus zelf een model bouwen                                         
  • GIS Geotechniek en Statistische bewerkingen                   
   • Statistische analyse van ruimtelijke data
    • Voronoi polygonen, nearest neighbour, autocorrelation
  • GIS Geotechniek en Data kwaliteit
   • Kwaliteit van data en datasets bepalen
    • Positie, attributen, tijd, logische en complete nauwkeurigheid
  • Mappenstructuur en documentmanagement                    
   • Kennismanagement
    • Protocollen en uniformiteit, retrievability
  • Inleiding en eindopdracht in groepen
    • op basis van een geotechnisch onderwerp een PVA bouwen voor het opzetten van een compleet GIS project