Cursus

Autonoom rijden in de publieke ruimte

Planning, implementatie en exploitatie van zelfrijdend shuttle transport

Autonoom rijden is de toekomst. Het zal ons transport, het verkeer, onze steden en onze omgeving veranderen. Het zal onze manier van leven veranderen. Maar er zijn ook hindernissen en vragen. Het lijkt een verwarrende mix van innovatie en toepassing.

Een groep ervaren professionals in diverse segmenten van geautomatiseerde pendelsystemen heeft de afgelopen 4 jaar samengewerkt in verschillende eerste implementatieprojecten in Nederland en daarbuiten. Ze hebben hun ervaringen en opgedane kennis samengebracht in een uitgebreid trainingsprogramma voor alle aspecten van geautomatiseerd shuttle-transport: planning, implementatie en exploitatie. De tweedaagse training is nu samengevat en in alle diepgang online naar believen te volgen aangevuld met huiswerk, docentenspreekuur en een interactieve online discussie.

Je leert alles wat je moet weten over geautomatiseerde shuttle systemen als onderdeel van de mobiliteit en het OV van de toekomst, om tot weloverwogen plannen en beslissingen te komen. Je leert welke tools je kunt gebruiken voor de evaluatie van geautomatiseerde shuttles en het gebruik ervan in praktische gevallen.

Is geautomatiseerd openbaar vervoer mogelijk in mijn stad, dorp of bedrijvenpark?

In deze cursus komen de volgende vragen aan bod:

 • Wat betekent automatisch rijden voor mijn gemeenschap?
 • Wat zijn de ervaringen tot nu toe?
 • Wat is vandaag mogelijk?
 • Waarom wordt er nog niet overal automatisch gereden?
 • Hoe lang duurt het?
 • Moeten we dit nu plannen? En hoe?
   

Bedoeld voor
Deze cursus is bedoeld voor planners en besluitvormers in openbare en particuliere organisaties, die willen weten of, hoe en wanneer geautomatiseerde vervoerssystemen moeten worden opgenomen in hun ontwikkelingsplannen voor bereikbaarheid en/of doelgroepenvervoer. Stedenbouwkundigen, facility managers (van bijvoorbeeld ziekenhuizen, (lucht)havens, bedrijventerreinen, campussen), mobiliteitsmanagers, OV-operators, transportstrategen, politici en alle anderen die professioneel geïnteresseerd zijn in geautomatiseerde pendelsystemen.

Deze cursus wordt blended uitgevoerd:

 • 3 weken met online video modules worden elk afgesloten met een huiswerkopdracht en een online toets
 • Per module wordt een gezamenlijk spreekuur ingepland voor vragen  
 • Een interactieve sessie waarin deelnemers en docenten gezamenlijk het geleerde bespreken vormt de afsluiting van deze cursus

Deel deze pagina

 • Informatie
  Taal
  Dit programma kan op verzoek in het Engels worden gegeven.
 • Programma

  Programma

  • Gedurende 3 weken volg je wekelijks een module bestaand uit een aantal online video lessen (in het Engels). Deze kun je zelf inplannen. 
  • Elke module wordt afgesloten met een huiswerkopdracht en een online toets.
  • Per module wordt een spreekuur ingepland voor vragen.
  • Een interactieve sessie waarin deelnemers en docenten gezamenlijk het geleerde bespreken vormt de afsluiting van deze cursus.
    

  Module 1: Hoe ziet de total operation er in de praktijk uit: voertuigen – wat kan wel, wat kan niet?

  Module 2: Wegen en routes: infrastructuur – techniek – applicaties

  Module 3: Project aanpak en financiële impact

  1. Toepassingsmogelijkheden van automatisch rijden; als onderdeel van het openbaar vervoer, voor doelgroepen en in relatie tot deelmobiliteit en hubs. Wat kan wel en wat kan niet in de driehoek: Voertuig, Infrastructuur en Verkeersgedrag. Welke regelgeving is van toepassing voor het rijden met en zonder steward, gebruik van een control room en wat kan het voertuig technisch en waar is het afhankelijk van de infrastructuur.
  2. Geleerde lessen, praktijkvoorbeelden, toelating, infrastructuur en gebruikers.
  3. Projectontwerp, aanpak, businesscase, kosten en opbrengsten.


  Samenvoegen van beleid en praktische ervaringen van The Haga Shuttle, WEPOD en Interreg Automated Transport, The Drimmelen Shuttle, ESA ESTEC ‘Orbiter’ en verschillende Last-Mile Fieldlabs in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag.

  Samenwerken met alle lokale en overheidsinstanties (bijv. RDW / SWOV / CROW) om de veiligheid te garanderen en OV-aanbieders (bijv. Arriva, HTM, RET) om een ​​deur-tot-deur openbaarvervoerservice te bouwen, inclusief automatisering in multimodale transporthubs.

  Cursusleider:
  Ir. Joop Veenis, The Future Mobility Network

  Docenten:
  Peter Morsink MSc MTD, Royal HaskoningDHV
  Irene Pohl, Rebel
  Jan Willem van der Wiel, Spring Innovation Management