Cursus

Aquathermie

Inzicht in het potentieel van TEO, TEA en TED

Aquathermie is een kansrijk alternatief voor aardgas in de energietransitie. Veel initiatieven om de gebouwde omgeving aardgasvrij te maken werken met aquathermie. In een mix van theorie en praktijk behandelt deze cursus de technische, financiële, organisatorische en juridische aspecten van aquathermie.

Aquathermie is een verzamelbegrip voor warmte en koude uit oppervlaktewater, afvalwater en drinkwater. In de cursus worden deze technieken en de potentieel winbare hoeveelheden energie behandeld. Om aquathermie te gebruiken zijn veel verschillende partijen betrokken. Inzicht in de belangen van deze partijen is nodig om tot samenwerking te komen.

Ook de juridische aspecten en de financiering van aquathermieprojecten komen aan de orde. Deze kennis ga je tenslotte toepassen in een  praktijkcasus.

De rol van water in de energietransitie

Na het volgen van deze cursus:

 • Heb je inzicht in de techniek van thermische energie uit oppervlaktewater (TEO), afvalwater (TEA) en drinkwater (TED)
 • Kun je werken met potentiekaarten
 • Ken je de rollen van deelnemende partijen in een aquathermieproject
 • Heb je inzicht in de juridische aspecten
 • Heb je inzicht in de financiële haalbaarheid en financiering
 • Kun je de opgedane kennis toepassen in een praktijkcasus

 

Bedoeld voor

 • Projectleiders, (startende) Technisch Managers, adviseurs/ en projectteamleden die invulling willen geven aan de rol van Technisch Manager
 • (Lijn)managers, die het IPM-model willen/gaan implementeren binnen hun organisatie
 • ​Overige IPM-rollen, om de samenwerking binnen het IPM-model te verbeteren

De cursus is geschikt voor de gehele bouw en infra/gww gerelateerde keten van rijksoverheid, provincies, gemeenten, waterschappen, opdrachtgevers, aannemers en advies/ingenieursbureaus

Deel deze pagina

 • Informatie
  Cursusleider(s): Dhr. M. van Schaik (Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA))
  Cursusdata: 5 en 6 februari 2020
  Dagindeling: dagcursus
  Locatie: Amersfoort
  nabij station Amersfoort
  Prijs: € 995,00 excl. btw
  Prijs is inclusief alle materialen en catering
  In samenwerking met: STOWA
 • Programma

  Voorlopig programma

  Dag 1

  Kennismaking: wat is aquathermie? TEO, TEA en TED
  Marco van Schaik, Netwerkbureau Aquathermie / STOWA

  TEO: Techniek en potentieel
  Barry Scholten, IF Technology

  TEA: Techniek en potentieel
  Simon Bos, Syntraal

  TED: Techniek en potentieel
  Frank Oesterholt of Andreas Moerman, KWR

  Het maatschappelijk speelveld van aquathermie
  Marco van Schaik, Netwerkbureau Aquathermie / STOWA

  Aquathermie: Uitdagingen voor nieuwe vormen van samenwerking
  Jitske van Popering, Erasmus Universiteit

  Casus: van het aardgas af, dilemma’s in samenwerking aan aquathermie
  Vera Haaksma, Gemeente Utrecht

  Dag 2

  Juridisch kader aquathermie
  Universiteit Utrecht

  Juridisch kader: 3 praktijk-cases
  Universiteit Utrecht

  Financiering van aquathermie: perspectief  van de investerende partijen en exploitant
  Eline Kleiwegt of Winfried de Coo, Rebel Group

  Financiering van aquathermie: perspectief  van de bewoner
  Tijmen Klip, Hierverwarmt

  Zelf aan de slag met een praktijkcasus: maak een plan van aanpak om een wijk van het gas af te krijgen. Beantwoord daarin de volgende vragen:

  • Welke warmtebronnen gebruik je?
  • Welke partijen betrek je en in welke fase?
  • Welke subsidies ga je aanvragen?

  Reflectie door de gemeentelijke projectleider.
  Marco van Schaik, Netwerkbureau Aquathermie / STOWA en Rob Groen, Gemeente Doesburg